Danske Andelskassers Bank A/S

Meget tilfredsstillende resultat før skat i 2021 på 202 mio. kr. og udbyttebetaling for 2021 på 54 mio. kr.

Del

Danske Andelskassers Bank har i dag præsenteret et meget tilfredsstillende resultat for 2021. Resultatet viser et meget tilfredsstillende overskud før skat på 202 mio. kr., hvilket er det bedste resultat siden børsnoteringen i 2011, hvis man fraregner 2019, hvor banken havde ekstraordinære indtægter grundet kursgevinst fra salg af aktier i Sparinvest.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen

- Det er meget positivt, at vi fortsætter udviklingen med højt aktivitetsniveau i mange af bankens forretninger og vi ser en resultatudvikling, der er helt i tråd med bankens strategi for 2021-2025. Vi har et par investeringsår i 2021-2023, hvor vi skal etablere et solidt fundament for bankens videre udvikling, men allerede nu leverer vi meget gode resultater. Det er vi godt tilfredse med, siger administrerende direktør Jan Pedersen.

- I 2022 forventes en afslutning på COVID-19-pandemien, hvorefter vi ser ind i mere normale tilstande. Også i 2022 forventer vi et højt aktivitetsniveau, hvor vi blandt andet vil udvikle bankens nyligt lancerede kundeprogrammer og skabe en endnu bedre 5-stjernet kundeoplevelse for vores kunder. Og så glæder vi os over, at bestyrelsen igen foreslår at udlodde udbyttet til aktionærerne i overensstemmelse med bankens udbyttepolitik, slutter Jan Pedersen.

Forventninger til 2022

I 2022 forventer Danske Andelskassers Bank en basisindtjening i intervallet 80-120 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr.

Hovedpunkter i regnskabet for 2021: [RET HVIS SELSKABSMEDDELELSE ÆNDRES]

  • Basisindtjeningen er i 2021 steget med 7,4 % til 107,6 mio. kr. mod 100,2 mio. kr. året før. Udvikling er især drevet af gebyrindtægter, som er påvirket af høj aktivitet i 2021.
  • Resultat før skat i 2021 på 202,0 mio. kr. mod 124,3 mio. kr. i 2020. Resultatet i 2021 er påvirket af positive kursreguleringer på 79,9 mio. kr. samt tilbageførsler af nedskrivninger på 14,6 mio. kr.
  • Det samlede forretningsomfang er steget med 6,3 % i forhold til 2020. Det øgede aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 7,4 % i forhold til 2020, så det samlede udlån udgør 6.794 mio. kr. pr. 31. december 2021.
  • Udgifter til personale og administration er steget med 4,6 %. Stigningen skyldes blandt andet investeringerne i forbindelse med bankens strategiske tiltag og udarbejdelse af redegørelse mm. i forbindelse med Spar Nords købstilbud.
  • Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 23,1 % og en kapitalmæssig overdækning på 9,4 procentpoint, svarende til en kapitalbuffer på 845 mio. kr. pr. 31. december 2021.
  • Egenkapitalen udgør 2.206 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 2.002 mio. kr. året før. Egenkapitalen forrentes i 2021 med 9,8 % p.a. før skat mod 5,6 % i 2020.
  • Bankens aktionærer har opnået et gennemsnitligt aktieafkast på ikke mindre end 48,5 % i 2021.
  • For 2022 forventes en basisindtjening i intervallet 80-120 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr.

Kontakter

For spørgsmål til denne pressemeddelelse kan kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 8799 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk

Billeder

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank – i daglig tale Andelskassen - er en børsnoteret bank med hovedkontor i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Banken har 18 afdelinger rundt i landet, der betjener både privat- og erhvervskunder. Banken har et lokalt fokus og engagerer sig i sine lokalområder, blandt andet gennem uddeling af priserne ”Sammen kan vi mere” og ”Andelskasseprisen”.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum