Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Medarbejdere, der udsættes for mobning på arbejdet, har større risiko for selvmord

Del

Medarbejdere har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord, hvis de har oplevet mobning, sammenlignet med medarbejdere der ikke har været udsat for mobning. Sammenhængen er særligt stærk blandt mænd.

Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere viser, at der er en sammenhæng mellem mobning på arbejdspladsen og risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg.

Hvis medarbejdere har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Helt præcist er risikoen 1,7 gange større, hvis de er blevet mobbet.

Det vil sige, at for hver gang der er 10 personer, der har begået selvmord eller forsøg på selvmord i gruppen af medarbejdere, som ikke har rapporteret mobning, vil der være 17 personer, der har begået selvmord/selvmordforsøg i den gruppe, som er blevet mobbet.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at personer, der svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen har en større risiko for at depressive lidelser, langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Så det her studie understreger, hvor farligt mobning kan være og, at det er endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har vist, siger Thomas Clausen, seniorforsker på NFA og én af forfatterne til studiet.

Størst risiko for mænd

Undersøgelsen bygger på danske datasæt og forskellige spørgeskemaundersøgelser med svar fra knap 100.000 personer. Undersøgelserne er gennemført i perioden 2004-2014 og deltagernes gennemsnitsalder er 44 år.

Kigger man isoleret på mænd, er risikoen for selvmord og selvmordsforsøg langt større. Resultaterne viste, at risikoen næsten tre gange højere hos mænd, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen sammenlignet med mænd, der ikke har. Det vil sige, at for hver gang der er 10 mænd, der har begået selvmord/selvmordforsøg i gruppen af mænd, som ikke har rapporteret mobning, vil der være 29, der har begået selvmord/selvmordforsøg i gruppen af mænd, som er blevet mobbet.

- Det er en markant forskel, vi kan se på kønnene i undersøgelsen. Tidligere undersøgelser tyder på, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge støtte, når de oplever mentale helbredsproblemer, og det kan således også være, at mænd, i lavere grad end kvinder, vil være åbne omkring mobningsproblemer på arbejdspladsen og, at de dermed ikke får den støtte, der kan være behov for. Og det kan være en del af forklaringen på de forskelle, vi ser mellem mænd og kvinder, forklarer Thomas Clausen.

Forebyggelse kan afhjælpe

Omkring 10 % af deltagerne har svaret, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder

- Det er en høj andel. Og det viser jo, at mobning er udbredt på danske arbejdspladser. Så resultaterne fra denne og andre undersøgelser bekræfter vores indtryk af, at mobning er en påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø, som man skal tage endda særdeles alvorligt, siger Thomas Clausen.

Resultaterne viser, at der er et behov for at forebygge mobning på de danske arbejdspladser mest muligt. Indsatsen for at forebygge mobning kan for eksempel ske gennem den generelle indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

- Hvis man skal forebygge mobning, er det en god ide at have et fokus på den løbende indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det kan man gøre i forbindelse med de løbende trivselsmålinger på arbejdspladsen. Og når man arbejder med arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at man er grundig, at man involverer medarbejderne, og at man går systematisk til værks, siger Thomas Clausen.

Om undersøgelsen

I undersøgelsen er der justeret for køn, alder, civilstand (herunder også skilsmisse), socioøkonomisk status, nuværende eller tidligere diagnoser for mentale helbredsproblemer og nuværende eller tidligere brug af psykofarmaka.

- Der er tale om et robust undersøgelsesdesign, og vi har justeret analyserne for de mest relevante forklaringsfaktorer, inklusiv. Det har dog ikke været muligt at inddrage andre mulige forklaringsfaktorer, eks. større livsbegivenheder såsom fyringer eller mobning tidligere i livet.

Søg altid hjælp

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen, der ikke selv er selvmordstruet. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har, og du kan gøre det anonymt.

Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle dage fra klokken 11-04, ligesom du har mulighed for at chatte med Livslinjen.
https://www.livslinien.dk/

Kontakter

Line FlatauKommunikationskonsulentDet Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Tlf:60191512lfl@nfa.dk

Billeder

Links

Information om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø

39 16 52 00http://www.nfa.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker, formidler og uddanner, og bidrager dermed til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum