Beskæftigelsesministeriet

Markant styrket indsats til ofre for menneskehandel på plads

Del

Et bredt flertal af partier er blevet enige om at afsætte 118,2 mio. kr. i 2022-2025 til en styrket indsats til ofre for menneskehandel.

Et bredt flertal af Folketingets partier har i dag indgået aftale om at fordele 860,5 mio. kr. fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Pengene går til initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker på social-, sundheds-, ældre- og arbejdsmarkedsområdet.

Partierne er bl.a. blevet enige om at prioritere i alt 118,2 mio. kr. til en styrket indsats mod menneskehandel i 2022-2025. Midlerne skal blandt andet gå til bedre tilbud til ofre for menneskehandel og en stærkere myndighedsindsats. Det er et løft på over 7 mio. kr. årligt i forhold til i dag.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye udtaler:

- Menneskehandel er en grov forbrydelse og krænkelse af den enkelte. Derfor er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes at indgå en bred aftale, som både styrker myndighedssamarbejdet og NGO-indsatsen. Det vil øge vores muligheder for at finde og hjælpe ofre for menneskehandel.

- Med aftalen tager vi nogle vigtige skridt. Særligt når det kommer til at give ofre for menneskehandel den rette hjælp og støtte til et liv fri for udnyttelse.

Med aftalen styrkes og fokuseres Center mod Menneskehandel i Socialstyrelsen, så centret blandt andet kan indgå mere effektivt i andre myndigheders kontrolaktiviteter og i fælles myndighedsaktioner ved mistanke om menneskehandel. Målet er, at flere ofre bliver identificeret og får den rettet hjælp til at komme videre.

Derudover er der afsat markant flere midler til, at organisationerne AmiAmi, HopeNow og Reden International samlet set udvider og styrker deres opsøgende arbejde i form af social- og sundhedstilbud til sårbare udenlandske kvinder i prostitution og potentielle ofre for menneskehandel.

Endelig er der afsat midler til at opkvalificere Reden Internationals indkvarteringstilbud til kvinder udsat for menneskehandel. For at skabe mere fleksible indkvarteringsmuligheder til ofre for menneskehandel vil eksisterende botilbud fremover kunne søge om en selvstændig godkendelse til målgruppen.  

Med aftalen er kredsen endvidere blevet enige om at forlænge en række initiativer med fokus på indsatsen for bl.a. førtidspensionister, seniorer og veteraner.

Aftaleteksten er vedhæftet.

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfayes kommentar til ledighedstallet for oktober 202130.11.2021 09:03:45 CET | Pressemeddelelse

I oktober 2021 var der 87.900 ledige. Det er 6.300 færre end måneden før, svarende til et fald i ledigheden på 6,7 procent. Den positive udvikling fortsætter således, og i oktober oplevede vi det laveste antal ledige siden december 2008. Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger: - Antallet af ledige bliver ved med at falde herhjemme, og vi er nu under 90.000 ledige. Det er en utroligt god nyhed, og kommer os alle til gavn. - Det gør mig selvsagt rigtig glad på både samfundets og virksomhedernes vegne, at ledigheden bliver ved med at falde. Men jeg er mindst lige så glad på vegne af de mange danskere, som i den seneste tid er blevet en del af det arbejdende fællesskab. - Alle vinder ved, at endnu flere nu har fået et job at stå op til om morgenen. Den gevinst kan ikke kun måles i kroner og ører. Men selvom ledigheden er faldende – endda til det laveste niveau i knap 13 år – er der stadig rum for at få endnu flere med på vognen.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfayes kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 202122.11.2021 08:47:09 CET | Pressemeddelelse

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg igen i september måned, hvor der var 2.882.000 personer i job. Fremgangen ses primært i den private sektor, hvor der kom 13.000 flere lønmodtagere, mens der var et lille fald i den offentlige sektor på knap 500 personer. Samlet steg beskæftigelsen med 0,4 procent i september måned. Dermed sætter september ny rekord for højeste antal beskæftigede i Danmark nogensinde registreret. Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger: - Antallet af beskæftigede stiger igen. Nu til nye højder. Det er selvsagt enormt positivt, og en gevinst for såvel samfundsøkonomien som de danskere, der har fået et job at stå op til og et arbejdende fællesskab at være en del af. - Selvom ledigheden er faldende, har vi stadig ledige hænder i Danmark. I september 2021 var der 94.600 fuldtidsledige. Hvis vi kan få flere af dem med på vognen, vil det komme os alle til gavn. Den enkelte ledige, virksomhederne og samfundet som helhed. - Men regeringen er ikke

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum