VIA University College

Markant fald i antallet af ansøgninger til uddannelserne på Campus Silkeborg ved kvote 2

Del

VIAs læreruddannelse og sygeplejerskeuddannelse i Silkeborg får et markant fald i antallet af ansøgninger ved dette års kvote 2 sammenlignet med sidste år. I år har 361 søgt ind på uddannelserne på Campus Silkeborg.

VIA får en nedgang i antallet af ansøgninger ved dette års kvote 2, og det rammer også uddannelserne i Silkeborg. Det stod klart, da de sidste tal for kvote 2 lå klar kl. 12 i dag.

170 har søgt ind på læreruddannelsen, og 191 har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen, som er de to uddannelser, VIA udbyder på Campus Silkeborg. Ved sidste års kvote 2 havde læreruddannelsen 240 ansøgere og sygeplejerskeuddannelsen 391 ansøgere. For sygeplejerskeuddannelsen er der tale om en halvering i antallet af ansøgere.

Dermed falder ansøgertallet til uddannelserne i Silkeborg på dette årets kvote 2, hvilket er det samme på tværs af VIAs uddannelser i hele Region Midtjylland. Generelt har VIAs uddannelser et samlet fald i kvote 2-ansøgningerne i år på 25,6 procent sammenlignet med 2021.

Hvis man sammenligner ansøgningerne i 1. prioritet har sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg modtaget 25 kvote 2-ansøgninger i år mod 54 sidste år. Uddannelsen til lærer har fået 51 mod 59 sidste år. Samlet får Campus Silkeborg et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger på 32,7 procent i forhold til sidste år.

Forventet fald

Selvom andelen af ansøgninger er faldet, så havde VIA forventet et fald i ansøgninger. VIA oplevede en stigning i antallet af ansøgere i 2021, idet coronapandemien satte en bremse for mange unges planer om at tage sabbatår, og alt tyder på, at der igen er mange unge, der planlægger at holde sabbatår.

Faldet i ansøgninger vækker dog bekymring, for behovet for lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere er stort, og derfor er faldet i ansøgere til de fire uddannelser yderst kritisk for velfærdssamfundet. Region Midtjylland vil i 2030 ifølge tal fra Damvad Analytics mangle 8.100 medarbejdere fra de fire store velfærdsuddannelser fordelt på 4.100 pædagoger, 1.400 lærere, 2.200 sygeplejersker og 400 socialrådgivere – primært pga. markant flere småbørn og ældre. På landsplan vil der mangle 35.600 i 2030.

Flere rekrutterer forgæves

Allerede i dag er over en tredjedel af rekrutteringer til opslåede ledige stillinger som sygeplejerske og pædagog og hver syvende af alle rekrutteringer til lærer forgæves i Region Midtjylland. I Østjylland er andelen af forgæves rekrutteringer til socialrådgiver og socialpædagog henholdsvis 6 og 18 procent. (Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR).

Ledigheden for nyuddannede fra uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver har en gennemsnitlig dimittendledighed på blot 5,7 procent målt i 4.-7. kvartal efter dimission i 2018. (For dimittender fra kandidatuddannelserne på universiteterne er den gennemsnitlige ledighedsgrad 12,2 procent – og for dimittender fra alle professionshøjskoleuddannelser under ét er den 8,1 procent).

Brug for flere lærere og sygeplejersker

Professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard ærgrer sig over, at der fortsat er faldende antal ansøgere til velfærdsuddannelserne

”I VIA er vi meget optaget af at bidrage til at afhjælpe manglen på sundhedspersonale, og vi ser det som dybt bekymrende for velfærdssamfundet med det store fald i antallet af kvote 2-ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsen. Netop for at understøtte velfærdssamfundet øgede VIA sidste år antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen med 65, så vi pt. kan optage 963 sygeplejerskestuderende på vores uddannelser i Midtjylland om året. Og vi har meddelt både regeringen og Region Midtjylland, at vi i år og igen de kommende år er parate til at uddanne endnu flere sygeplejerskestuderende – hvis der bliver tilvejebragt det nødvendige antal ekstra praktikpladser på sygehusene og hos kommunerne i Midtjylland,” siger Kirsten Suhr Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør hos VIA University College.

Analysetal fra Damvad Analytics viser, at vi i Danmark vil mangle over 8.000 sygeplejersker i 2030, så behovet for at få uddannet flere er indlysende. Alene i Region Midtjylland vil vi i 2030 mangle 2.200 sygeplejersker, og allerede i dag er rekrutteringsudfordringerne så store, at det ikke lykkes at få besat hver tredje opslåede ledige stilling til sygeplejerske i Region Midtjylland.

”Hvis vi får politisk opbakning og praktikpladser til det, vil VIA – foruden ekstra studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen – også etablere andre sundhedsuddannelser over de næste år for at imødekomme behovet på arbejdsmarkedet. Konkret ønsker VIA at slå dørene op til en ny jordmorder- og bandagistuddannelse i Horsens og en radiografuddannelse i Herning. Desuden øgede vi antallet af bioanalytikerstuderende (med 15 ekstra pladser) sidste år,” oplyser Kirsten Suhr Bundgaard.

Færre lærerstuderende

”Professionelt uddannede lærere gør en markant forskel for de elever, de underviser. Og i Danmark har vi den grad brug for dygtige lærere, da der er mangel på uddannede lærere i flere dele af landet. Analysetal fra Damvad Analytics viser, at vi på landsplan vil mangle godt 13.000 lærere i 2030 – og alene i Region Midtjylland vil der i 2030 mangle 1.400 lærere. Det er yderst kritisk for velfærdssamfundet, og derfor vil vi rigtig gerne have flere til at søge ind på læreruddannelsen, så også vores mange studiepladser på læreruddannelsen uden for Aarhus bliver fyldt op, fremhæver Kirsten Suhr Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør hos VIA University College.

Netop for at tiltrække flere studerende til VIAs læreruddannelser i Silkeborg, Skive, Holstebro og Nørre Nissum har VIA udviklet særlige fagprofiler, som de studerende ikke kan studere andre steder i landet. Der er tale om profiler inden for miljø, udeliv, kreativitet, idrætstræner og efterskolelærer. VIA har også ambitioner om at åbne en læreruddannelse i Horsens fra næste år (september 2023), hvis det bliver godkendt politisk.

”Vi er hos VIA meget optaget af at understøtte velfærdssamfundet med dygtige lærere, og vi har sammen med landets øvrige professionshøjskoler udarbejdet et oplæg til politikerne på Christiansborg om at styrke læreruddannelsen fremover. Dét håber vi meget, at politikerne er parate til at investere tilstrækkelige midler i – til gavn for vores velfærdssamfund,” lyder det fra Kirsten Suhr Bundgaard.

 

 

 

Læs mere

Se skemaer med tal for årets kvote 2-søgning til VIAs uddannelser her:
https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2

Se nyheden om VIAs samlede kvote 2 ansøgninger:
https://www.via.dk/om-via/presse/nyheder-2022/8725-kvote-2-ansoegninger-til-vias-uddannelser

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet og optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 28. juli 2022 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.

Fakta om VIA University College

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Kontakt

Kirsten Suhr Bundgaard, professionshøjskoledirektør hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 18. E-mail: kibu@via.dk

Helle Doktor Simonsen, studiechef hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 20. E-mail: heds@via.dk

Lene Rasmussen, journalist i VIAs kommunikationsafdeling. Mobiltelefon: 87 55 14 15. E-mail: lenr@via.dk

To view this video from www.via.dk, please give your consent at the top of this page.Læs om VIAs samlede kvote 2-tal

Nøgleord

Billeder

Links

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum