Danmarks Maritime Kultur og Folkemøde

Maritimt Folkemøde sætter kursen for 2020

Del

Danmarks Maritime Folkemøde, som afholdes hvert år i Korsør, fortsætter den gode udvikling mod at blive det årlige ankersted for debat, dialog og netværk for det maritime. Næste år skrues der yderligere op for ambitionerne

Borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S)
Borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S)

Danmarks Maritime Folkemøde er for både professionelle maritime aktører og for helt almindelige mennesker. Og netop den balance er det vigtigt at fastholde i den fortsatte udvikling, mener Borgmester i Slagelse, John Dyrby Paulsen.

”I år havde vi en række interessante debatter til det maritime folkemøde, men der var også Åbent Hus på Flådestationen, indvielse af en tro kopi af en historisk kanonjolle, som elever på det lokale FGU har bygget, og den lokale maritime kulturuge havde arrangeret en lang række små og store arrangementer. Netop den mangfoldighed og bredde er det vigtigt at fastholde i den fortsatte udvikling af folkemødet,” siger John Dyrby Paulsen.

En af de ting arrangørerne vil udvikle på til næste år, er en fælles scene til folkemødet, hvor debatterne samles. Der skal gøres plads til, at flere maritime aktører kan deltage, og det overvejes at udvide folkemødedelen til både at vare fredag og lørdag, hvor der i år kun var debatter om lørdagen.

Omdrejningspunktet for det maritime folkemøde er at facilitere den debat, dialog og nytænkning, der bidrager til maritim erhvervsfremme i bred forstand. Fokus er på gode rammer for dansk søfart og den maritime industri, men også på bæredygtighed og klima i en maritim kontekst, kyst og naturturisme, udvikling af havne, fiskeri etc.

Ifølge borgmesteren er Korsør i Slagelse kommune det helt rigtige sted at forankre et maritimt folkemøde for hele Danmark. Korsør har en lang maritime historie, er hjemsted for flådestationen og Søfartsstyrelsen og har dertil en tradition med en årlig maritim kulturuge.

”Derfor giver det på mange måder mening at et nationalt maritimt folkemøde har kastet anker i Korsør. Det betyder meget for Korsør og hele kommunen, at vi med folkemødet får en national begivenhed, der er med til at synliggøre vores del af landet. Men derudover er det mindst lige så vigtigt med et fælles og bredt fokus på, hvordan vi udvikler og synliggør vores maritime erhverv i Danmark,” siger John Dyrby Paulsen.

Kræfterne bag folkemødet er et frivilligt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, søfartsstyrelsen, flådestationen, lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervs- og kulturorganisationer i Korsør.

For yderligere kommentar kontakt
Borgmester John Dyrby Paulsen (S) 58 57 30 02 / borgmester@slagelse.dk  

For mere information kontakt sekretariatet for folkemødet:
Morten Nørup-Nielsen (ankermand) 20 11 49 07 / mortn@slagelse.dk
David Erichsen (ankermand) 31 40 99 85 / david@erichsencom.dk

Fakta om det maritime område:
Danmark har i dag verdens 5. største handelsflåde målt på tonnage opereret af danske rederier. De maritime erhverv står for en væsentlig del af både BNP og arbejdspladser i Danmark. Medtænkes havneudvikling, kyst- og naturturisme, søværnet mv., har det maritime område i Danmark en stor betydning for rigtig mange mennesker både nationalt og globalt.

Programmagasin for folkemødet:
På folkemødet blev der omdelt et programmagasin, hvor emnerne for debatterne på folkemødet er behandlet redaktionelt i interview og artikler. Se magasinet her:Programmagasin 2019

Adgang til fotos:
Pressefotos fra Korsør, af borgmester John Dyrby Paulsen mv. kan hentes på dette link. Fotos er til fri afbenyttelse med byline (foto: Carsten Lundager) Fotos fra maritimt folkemøde

Tilmelding til nyhedsbrev:
Tilmelding til folkemødets nyhedsbrev: nyhedsbrev maritimt folkemøde

Billeder

Borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S)
Borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S)
Download

Information om Danmarks Maritime Kultur og Folkemøde

Danmarks Maritime Kultur og Folkemøde
Danmarks Maritime Kultur og Folkemøde
Amerikakajen 1
4200 Korsør

31409985http://www.danmarksmaritimefolkemøde.dk