VIA University College

Mange ledige studiepladser på velfærdsuddannelserne

Del

Årets fald i søgningen til uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver medfører et hidtil uset stort antal ledige studiepladser. VIA har indtil nu optaget 5.059 nye studerende og håber på mange ansøgere til de tomme stole henover de næste uger. Prorektor Gitte Sommer Harrits efterlyser en national handlingsplan for at sikre kvalificeret arbejdskraft nok og undgå kollaps af velfærdssamfundet.

Sygeplejerskestuderende ved VIA
Sygeplejerskestuderende ved VIA

Natten mellem den 27. og 28. juli kunne ansøgerne til de videregående uddannelser landet over få svar på, om de har fået plads på deres drømmeuddannelse.

VIA University College har i år optaget 5.059 nye studerende på sine 42 videregående uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland. Det er 9,9 procent svarende til 555 studerende færre end per 28. juli i fjor.

I tallene er der endda ikke medregnet det optag af studerende, VIA sidste år havde på en række engelsksprogede ingeniør- og businessuddannelser. Det skyldes, at det fra politisk hold er besluttet at lukke 674 engelsksprogede studiepladser hos VIA i Horsens og Aarhus fra i år.

”Det lavere optag var forventet. Årsagen er især, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver i år har modtaget i gennemsnit 27 procent færre ansøgninger end i fjor. Vi står dermed med ledige studiepladser i et hidtil uset omfang og kan ikke forvente at få alle de tomme stole fyldt op. Den bekymrende tendens ses landet over, og konsekvensen er desværre, at vi i Danmark ikke får uddannet nok kvalificeret arbejdskraft til at understøtte velfærdssamfundet,” påpeger prorektor Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Størst fald på sygeplejerskeuddannelsen

Konkret er situationen hos VIA, at der i år er ledige studiepladser på en stribe udbudssteder, hvor der sidste år var fuldt hus allerede fra 28. juli. Det gælder blandt andet på sygeplejerskeuddannelsen i både Herning, Silkeborg, Horsens, Viborg og Randers. Ledige studiepladser er der nu også – i modsætning til i fjor – på pædagoguddannelsen hos VIA i Randers, Grenaa, Horsens samt den internetbaserede sygeplejerskeuddannelse i Viborg.

Eksempelvis har Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg i år kun haft kvalificerede ansøgere nok til at optage 67 nye studerende trods 118 studiepladser. Tilsvarende har pædagoguddannelsen i Holstebro blot haft kvalificerede ansøgere til at optage 87 nye studerende trods plads til 172.

For VIA samlet er optaget på sygeplejerskeuddannelsen faldet med 17,2 procent i forhold til 2021, mens optaget er faldet med 11,8 procent på pædagoguddannelsen, 9,3 procent på socialrådgiveruddannelsen og 2,5 procent på læreruddannelsen.

”Vi håber meget på et stort efteroptag af kvalificerede ansøgere frem mod studiestart i september. Desuden håber vi, at vi i de kommende år får minimeret faldet i søgningen og optaget lidt, når den nuværende ’pukkel’ af unge på sabbatår i kølvandet på corona bliver mindre. Men uanset står vi med en kæmpe samfundsudfordring,” siger Gitte Sommer Harrits.

Hun fortæller, at VIA har et korps af studievejledere siddende standby til at besvare spørgsmål og behandle de ansøgninger til ledige studiepladser, der kommer ind henover de næste uger.

Mangler studerende – ikke studiepladser

Gitte Sommer Harrits forventer, at de ret få ledige studiepladser hos VIA i Aarhus bliver fyldt stort set op inden studiestart. Til gengæld ser hun det som urealistisk at få alle de ledige studiepladser i VIAs øvrige 10 uddannelsesbyer besat. Gitte Sommer Harrits henviser til, at en meget stor del af de unge prioriterer at tage deres uddannelse i en storby og hellere vælger en anden uddannelse end at uddanne sig uden for storbyerne.

”Den politisk besluttede udflytningsplan betyder, at stadig flere studiepladser bliver placeret uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg for at skabe en bedre balance i Danmark. Udfordringen er imidlertid – trods de gode intentioner – at det ikke er studiepladser men studerende, vi mangler på uddannelserne uden for de største byer. Vi har i VIA søsat mange aktiviteter for at tiltrække flere studerende uden for Aarhus og fortsætter med målrettede indsatser, men de unges søgemønster kan vi ikke lave om på,” pointerer Gitte Sommer Harrits.

Hun nævner som et eksempel på initiativer, at VIA har ansat en brobygnings- og eventkoordinator med base på Campus Holstebro og med fokus på at sikre flere studerende til VIAs uddannelser i Vestjylland. Et andet eksempel er, at VIAs læreruddannelser i Skive og Nørre Nissum har oprettet nye studiespecialiseringer inden for henholdsvis miljø, kreativitet og efterskolejob, som ikke findes andre steder i landet. Desuden er der en styrkelse af lærer- og pædagoguddannelsen på vej, ligesom VIA vil gøre mere opmærksom på de gode efteruddannelsesmuligheder for professionsbachelorer, som for få unge kender til i dag. Endnu et initiativ er, at VIA vil intensivere sit samarbejde med gymnasier.

”I dag er det kun 18 procent af stx-eleverne fra de almene gymnasier i Region Midtjylland, der vælger en velfærdsuddannelse, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det dur ikke. Der er behov for, at de almene gymnasier i højere grad viser eleverne, at universiteterne ikke er den eneste rigtige vej at gå,” pointerer Gitte Sommer Harrits.

Velfærdssamfundet er udfordret

VIAs prorektor understreger, at de mange ledige studiepladser er et alvorligt samfundsproblem.

”Tal fra Damvad Analytics viser, at Danmark i 2030 – blandt andet på baggrund af den demografiske udvikling med mindre ungdomsårgange, flere småbørn og flere ældre – vil mangle i alt 35.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. Allerede i dag bliver et stort antal opslåede stillinger ikke besat. Og med den faldende interesse for velfærdsuddannelserne må vi forvente en endnu større mangel på kvalificeret arbejdskraft til at sikre velfærdssamfundet, end de hidtidige prognoser har forudset,” fremhæver Gitte Sommer Harrits og fortsætter:

”Når vi ikke får uddannet personale nok til de funktioner, der udgør fundamentet for vores velfærdssamfund, står vi reelt i en situation, hvor fundamentet slår revner og er i fare for at kollapse. Det er i hele Danmark, der mangler studerende på både velfærds- og STEM-uddannelserne, og vi har brug for en national handleplan nu. Vi bliver nødt til at pulje alle gode kræfter fra både uddannelsesverdenen, fra praksis og fra politisk hold, så vi finder løsninger til at få flere til at vælge de fag, hvor der er mangel på arbejdskraft”.

Gode erfaringer med at tænke alternativt

De ledige studiepladser kan ses og søges på VIAs hjemmeside. Ud over ledige stole på uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver i flere forskellige byer i Midtjylland, har VIA fx også ledige pladser til studerende, der ønsker at uddanne sig til ingeniør, bygningskonstruktør, ergoterapeut, fysioterapeut, professionsbachelor i skat og designteknolog.

Hvert af de seneste år har VIA haft et efteroptag på ca. 500 studerende i perioden fra 28. juli til 1. september, men håbet er flere i år. Efteroptaget omfatter unge, der har fået afslag på at komme ind på de studier, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen.

”Vi har gode erfaringer med, at studerende, der ikke kom ind på deres førsteprioritet, er blevet glade for et alternativt studie. Jeg vil derfor anbefale denne gruppe af unge at overveje andre studieretninger og andre uddannelsesbyer end dem, de først søgte, for der er mange gode muligheder for dem, der opfylder adgangsbetingelserne – og der er brug for arbejdskraften. Mit råd er at sende ansøgningerne afsted hurtigst muligt,” lyder det fra Gitte Sommer Harrits.

Nogle af de få uddannelser, der i år har øget optaget af studerende i forhold til 2021, er læreruddannelsen i Skive og Nørre Nissum, ingeniøruddannelserne i Horsens inden for henholdsvis klima, byggeri og anlæg samt maskinteknologi, uddannelsen i Aarhus til diplomingeniør i eksport og teknologi samt bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens og Aarhus.

De VIA-uddannelser, der i år har krævet det højeste karaktergennemsnit at komme ind på, er uddannelsen til fysioterapeut i Aarhus (9,2) og sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (8,4).

Yderligere oplysninger:

Gitte Sommer Harrits, prorektor ved VIA University College og den øverst ansvarlige for alle VIAs 42 videregående uddannelser i Region Midtjylland. Mobiltelefon: 87 55 18 76. E-mail: gish@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling. Mobiltelefon: 87 55 14 61. E-mail: kike@via.dk

Se oversigt over ledige studiepladser på https://www.via.dk/ledigepladser

Fakta om VIA University College

 • VIA er tre gange kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab.
 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.
 • VIA uddanner blandt meget andet til sygeplejerske, lærer, pædagog, ingeniør, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, socialrådgiver, administrationsbachelor, fysioterapeut og bioanalytiker.
 • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling i form af bl.a. kurser og diplomuddannelser til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre.

Kontakter

Billeder

Sygeplejerskestuderende ved VIA
Sygeplejerskestuderende ved VIA
Download
Prorektor ved VIA University College, Gitte Sommer Harrits
Prorektor ved VIA University College, Gitte Sommer Harrits
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum