Eva - Danmarks EvalueringsinstitutEva - Danmarks Evalueringsinstitut

Måling af studerendes trivsel kan bruges i kampen mod frafald

Del

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) påviser i en ny rapport tæt sammenhæng mellem studerendes følelser i relation til deres studieliv og risikoen for, at de falder fra deres uddannelse. EVA-rapporten præsenterer desuden en ny måde at måle studerendes følelser i relation til studielivet, som de videregående uddannelser kan bruge i arbejdet med at forebygge frafald.

Hvad taler vi om, når vi taler om trivsel på de videregående uddannelser og hvordan hænger trivsel og frafald sammen? Det spørgsmål forsøger EVA at besvare på en ny måde i en dugfrisk rapport om studerendes følelser i relation til deres studier. Debatten om de studerendes trivsel handler ofte om ensomhed, stress eller perfekthedskultur, mens koblingen mellem studerendes følelser og studieliv sjældent er i fokus.

»Trivsel handler om andet og mere end fx ensomhed og stress. Derfor har vi set nærmere på de følelser, som de studerende har i forbindelse med deres studier, og på hvordan disse følelser hænger sammen med deres evne til at studere – fx i form af hvor flittige de er og deres tilbøjelighed til at falde fra«, forklarer Mathias Tolstrup Wester, der er konsulent hos EVA og projektleder på undersøgelsen.

Følelser i relation til studiet hænger sammen med de studerendes frafaldsrisiko

Langt de fleste studerende oplever, ifølge rapporten, at have positive følelser i relation til det at studere, mens det varierer mere, i hvilken grad de studerende oplever negative følelser i relation til studiet. Eksempelvis oplever halvdelen af de studerende i høj eller i nogen grad at blive frustrerede af at studere. Tallene viser også, at særligt kvinder og studerende med anden etnisk baggrund har negative følelser forbundet med deres studieliv.

Analysen viser en stærk sammenhæng mellem både de positive og negative følelser og sandsynligheden for at falde fra i løbet af de første to år. Det gælder også, når der tages højde for en række relevante baggrundsforhold. Kort sagt kan man altså se, at de studerendes følelser ser ud til at påvirke risikoen for frafald.

»Når vi ser en stærk sammenhæng mellem følelser i relation til studiet og de studerendes frafaldsrisiko, viser det, at vi måler på noget centralt, når vi måler studierelaterede følelser. Relevansen af at interessere sig for disse følelser, fx i bestræbelserne på at nedbringe frafaldet, er med andre ord stor,« pointerer projektleder Mathias Tolstrup Wester.

Et redskab til de videregående uddannelsesinstitutioner

I rapporten præsenterer EVA en ny måde at måle studerendes følelser i relation til deres studieliv. Den består i to skalaer for henholdsvis positive og negative følelser. »Vi vil gerne være med til at nuancere debatten om, hvad trivsel på de videregående uddannelser er, og hvordan vi kan måle det,« forklarer Mathias Tolstrup Wester.

De mål, Mathias Tolstrup Wester og kollegerne præsenterer, er ikke bare et akademisk måleredskab, man kan bruge, når man skriver rapporter. Det er også oplagt at anvende i praksis, forklarer han.

»De målemetoder vi har brugt og valideret grundigt, kan de enkelte institutioner bruge til at undersøge, hvordan deres studerende har det, så det bliver nemmere at hjælpe dem – fx med henblik på at undgå, at de dropper ud. Vi håber derfor, at målene vil blive brugt på både universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier«, siger Mathias Tolstrup Wester.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Mange elever i 10. klasse oplever et fagligt løft20.5.2020 05:00:00 CESTPressemeddelelse

Mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid. Det viser en undersøgelse af elevernes syn på 10. klasse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

National undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver27.1.2020 04:00:00 CETPressemeddelelse

For første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum