Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer skal have ny adm. direktør

Share

Landbrug & Fødevarers administrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung har i dag opsagt sin stilling. Det sker efter den seneste tids afdækning af krænkelser i DanBred, som Landbrug & Fødevarer ejer 51 procent af aktierne i. L&F’s Fællesformandskab har nu besluttet at udnævne Flemming Nør-Pedersen til konstitueret adm. direktør.

Formand Søren Søndergaard modtager Anne Lawaetz Arhnungs opsigelse med beklagelse: 

- Jeg har i dag modtaget Anne Lawaetz Arhnungs opsigelse som følge af håndteringen af Danbred-sagen. En beslutning, jeg modtager med beklagelse, men som jeg også har forståelse for. Det har været en svær tid. Også for Anne, der i væsentlig grad er blevet personificeret med sagen og dens håndtering, men som jeg har sagt før, er det hele ledelsens ansvar. 

Han fortsætter:

- På vegne af den samlede ledelse i Landbrug & Fødevarer har jeg givet en uforbeholden undskyldning i sagen. Sagen skulle have været håndteret helt anderledes hos os. Vi skulle have grebet ind langt tidligere. De forkerte beslutninger bærer vi et fælles ansvar for i Landbrug & Fødevarers ledelse, og man kan og skal forvente mere af os, siger han. 

Anne Lawaetz Arhnung har været ansat i Landbrug & Fødevarer i 25 år, har siddet i organisationens direktion i ni år og været adm. direktør de seneste tre år.

Organisationens Fællesformandskab har besluttet, at Flemming Nør-Pedersen konstitueres som adm. direktør. Han har været medlem af Landbrug & Fødevarers direktion siden 2012 og har i dag ansvaret for afdelingen ”Medlemmer og Markeder”.

Søren Søndergaard fortæller om det videre arbejde for Landbrug & Fødevarer:

”Vi har nu besluttet, at der igangsættes en ekstern undersøgelse af governance og arbejdskultur i Landbrug & Fødevarer. Det er et ønske fra vores side, at vi kommer til bunds i det her og tør se indad. Netop for at sikre, at vi bedst muligt forebygger og håndterer sager om grænseoverskridende adfærd, herunder sexisme og krænkelser. Vi har sat vigtige initiativer i gang, men det her er et nødvendigt supplement til de værktøjer, Landbrug & Fødevarer allerede har i værktøjskassen for at være en moderne, effektiv og ordentlig organisation, siger han. 

Images

About Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

3339 4000https://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder

Subscribe to releases from Landbrug & Fødevarer

Subscribe to all the latest releases from Landbrug & Fødevarer by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Landbrug & Fødevarer

Stor opbakning sender flere på sporet af Danmark2.12.2021 11:16:09 CET | Pressemeddelelse

Landbrug & Fødevarers store naturprojekt ’På sporet af Danmark’ er med støtte fra Nordea-fonden og Landbrugslotteriet klar til at forbedre danskernes muligheder for at opleve naturen. ’På sporet af Danmark’ bygger videre på mere end 1300 km vandrestier, der er skabt af frivillige og private lodsejere i projekt ’SPOR’. Nu arbejdes der videre på at skabe endnu flere oplevelser i det danske landskab.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom