Globenewswire

Kvanto Payment Services Ltd.

Del

Kvanto Payment Systems udsteder erhvervsopdateringer

Vi oplever en vækst på over 100 % i antallet af klienter – Vi skaffer yderligere kapital og forbereder børsnotering under COVID-19 restriktionerne

KØBENHAVN, Danmark, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kvanto Payment Services Ltd. og dennes datterselskab Kvanto Payment Services A/S. ("Kvanto") glædes over at udgive denne erhvervsopdatering og -rapport vedrørende visse væsentlige initiativer, der p.t. er igangværende.

I løbet af Kvantos nuværende 2021 regnskabsår, der afslutter den 30. juni 2021, og under de udfordringer og begrænsninger som COVID-19 har medført, har virksomheden haft succes med at øge sin driftskapital med 2.040.000 USD ved at udstede en række private aktieudbud.

Kapitalindsprøjtningen har udgjort det finansielle grundlag for implementeringen af 3 nøgleobjektiver som følger:

1) At øge kundegrundlaget,
2) At tilvejebringe kapitalen for overtagelsen af MWT, og
3) At styrke statusopgørelsen for den planlagte børsnotering.

1) Kundegrundlaget er steget med over 100 %

Kvanto har arbejdet ihærdigt på at udvide det antal klienter, de når ud til globalt. Den nylige kapitalindsprøjtning, der har resulteret i en stigning på over 100 % i antallet af live-klienter pr. maj 2021, sammenlignet med samme periode i 2020. Indvirkningen af denne omsætning fra nye kundekontrakter forventes, at vise sig i løbet af de næste 3 til 6 måneder, efterhånden som Kvanto-gateway bliver implementeret på kunde-platformene.

Virksomheden mener, at man er i en god forfatning efterhånden, som man bevæger sig bort fra at være en opstartsvirksomhed, og gradvist bliver til en vækstvirksomhed.

2) Status for overtagelsen af MWT

Et af Kvantos mest spændende projekter, der blev bekendtgjort den 22. december 2020, er indgåelsen i partnerskab med Mobileware Technologies PVT ("MWT") i Mumbai, Indien og den forestående overtagelse af MWT. Nu har virksomheden den nødvendige kapital til at opfylde kravene om likviditetsbehov i forbindelse med overtagelsen, men overtagelsen er imidlertid blevet forsinket pga. COVID-19 restriktionerne som er eskaleret i Indien. Disse restriktioner har forhindret gennemførelsen af de sidste stadier ved opfyldelsen af de juridiske krav om due diligence og implementeringen af "turn on" af betalingsprocesplatformen, for at begynde realiseringen af de aftalte efterfølgende indtægtsstrømme. Begge parter er i gang med at opfylde deres respektive krav i henhold til overtagelsesaftalen, og efter afslutning og indgåelse af aftalen af begge parter, vil Kvanto udfylde sine registreringspapirer, og projektet vil begynde at fungere. Startdatoen afhænger af, at COVID-19 restriktionerne bliver ophævet, og kan endnu ikke fastlægges.

Skønt gennemførelsen af disse processer for at afslutte overtagelsen er blevet forsinket midt i coronaviruskrisen, så er det ingenting sammenlignet med den ødelæggelse virussen har forvoldt i Indien. Kvanto ønsker at anerkende og værdsætte al det hårde arbejde Indiens befolkning har udført for at komme videre.

3) Forberedelse til den planlagte børsnotering

Forsinkelserne forårsaget af COVID-19 restriktionerne har også haft en påvirkning på timingen af den planlagte børsnotering af Kvanto på Canadian Securities Exchange ("CSE") og den planlagte børsnotering på det åbne segment af Frankfurt Stock Exchange ("FSE") og OTC Markets ("OTC") i USA.

Overtagelsen af MWT har haft en betydelig påvirkning på udarbejdelsen af den påkrævede dokumentation og offentliggørelsen af begæringen om børsnotering. Timingen er afgørende for rapporteringen og revisionen af de konsoliderede resultater fra Kvanto Payments Systems Ltd, som er selskabet i Canada, der vil ansøge om børsnoteringen. Selvom ledelsen har været optimistisk i troen på at virksomheden kunne gennemføre overtagelsen til trods for COVID-19-restriktionerne, så er de blevet strengere i det seneste kvartal. Beklageligvis har disse strengere restriktioner medført denne uforudsete forsinkelse.

Virksomheden er imidlertid gået videre med visse aspekter af noteringsprocessen, for at hjælpe med at afbøde nogle af disse omstændigheder. Caravel Law er blevet udpeget som virksomhedens advokatfirma vedr. værdipapirer og er p.t. i gang med at forberede et prospekt uden tilbudsgivning til indsendelse til de canadiske værdipapirmyndigheder.

Virksomheden har ligeledes opdateret det, med udførelse af sin revision som et konsolideret selskab med udnævnelsen af BDO som sin internationale revisor. De finansielle opgørelser der skal medtages i prospektet bliver revideret af BDO.

Kvanto har nu målsat indsendelsen af ansøgningen om børsnotering med henblik på godkendelse til årets 3. kvartal i stedet for som tidligere forventet 2. kvartal.

Kvantos CEO Jesper Skorstengaard udtalte, "Jeg ved at vores aktionærer er ivrige efter at se Kvanto børsnoteret, og skønt jeg har skubbet på og håbede, at vi allerede havde været børsnoteret nu, så har vi været konfronteret med nogle udfordringer og forsinkelser, der er uden for vores kontrol. Jeg er imidlertid begejstret over vores position på markedet og udsigterne for vores virksomheds udvikling, som vi vil se blive forvandlet til en styrkelse af aktionærernes værdi, idet vi fortsat forbereder os på vores længe ventede børsnotering i den nære fremtid.

Om Kvanto Payment Services:

Kvanto blev etableret for at konkurrere på det hurtigt skiftende marked for digitale betalingsløsninger. Klienternes modtagelse af tjenesterne viser, at Kvanto har løsninger, der er konkurrencedygtige.

Kvanto har positioneret sig som en førende europæisk betalingstjenesteudbyder med multikonnektivitet (med en PSP-ISO), med en verdensanerkendt betalingsgateway, der integrerer førende tjenesteerhververe, der håndterer forskellige betalingsmetoder og betalingskort, der effektivt, overkommeligt og pålideligt linker til online og offline forretning.

Kvanto-organisationen kan bryste sig af flere årtiers erfaring inden for betalings- og finanssektoren. Det omfattende netværk af partnere og samarbejdspartnere over hele verden er en af hovedårsagerne til, at Kvanto er i stand til at tilbyde kunderne en betalingsløsning, uanset hvor de opererer fra.

Kvanto Payment Services AS med base i Danmark er et datterselskab, der ejes 100 % af Kvanto Payments Services Ltd fra Canada.

For yderligere information kontakt:

Kvanto Payment Services A/S

CEO, Jesper V. Skorstengaard
Telefon: +45 4033 3396
E-mail: jvs@kvanto.com
www.kvanto.com

Ansvarsfraskrivelse

Alle udsagn om vores forventede fremtidige økonomiske position, driftsresultater, pengestrømme, finansieringsplaner, forretningsstrategi, produkter og tjenester, konkurrencedygtige positioner, vækstmuligheder, ledelsens planer og mål for fremtidige operationer, herunder ord som "forudser", "hvis", "tror", "planlægger", "estimerer", "forventer, "har til hensigt at", "kan, "kunne", "skulle", "vil" og andre lignende udtryk er fremadrettede udsagn og involverer risici, usikkerheder og eventualiteter, hvoraf mange er uden for vores kontrol, hvilket kan medføre, at faktiske resultater, præstationer eller resultater afviger væsentligt fra de forventede resultater, præstationer eller resultater. Kvanto Payment Services A/S er ikke forpligtet til (og fraskriver sig udtrykkeligt enhver sådan forpligtelse til) at opdatere eller ændre vores fremadrettede udsagn, hverken som et resultat af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK