Teknologisk Institut

Kvalitetssikring for radon kræver særlig planlægning

Del

Sæsonen for radonmålinger er i gang. I de næste syv måneder er der mulighed for at foretage radonmålinger i forhold til Bygningsreglementet. Det er nu, at risikoen for indtrængning af den skadelige luftart er højt, påpeger Teknologisk Institut.

I de næste syv måneder er der mulighed for at foretage radonmålinger til dokumentation for radonindholdet i indeklimaet. Og fordi det er et begrænset tidsvindue, skal man allerede nu planlægge målrettede målinger til fx det næste 1-års- eller 5-års eftersyn. Et forhøjet radonniveau i indeklimaet øger risikoen for lungekræft.

I en ejerforening i Øresund Strandpark på Amager venter man pt. på resultaterne af de igangværende radonmålinger, som Teknologisk Institut udfører. Formanden Susanne Rasmussen er glad for, at målingerne bliver gennemført som et led i kvalitetssikringen af byggeriet.

- Så får vi sort på hvidt, hvordan radonniveauet i indeklimaet er. Vi har allerede i forår 2019 målt i en anden af vores ejerforeninger. Men så sluttede målesæsonen, og vi blev nødt til at vente knap ½ år, før målingerne i den næste etape kunne sættes i gang. I sagens natur er vi meget spændte på resultatet, fortæller hun.

Måle når risiko er højest
Grunden til, at det er vigtigt at måle i dette tidsvindue, er Bygningsreglementets bestemmelser. Her er der fastslået, at man skal måle når risikoen for indtrængning af radon i bygninger er højt. I nybyggeri må radon i indeklimaet ikke overstige 100 Bq/m3 målt som estimeret årsmiddelværdi. Og i ældre renoveret byggeri til fx kontorbrug anbefales det at holde radonindholdet i indeklimaet under samme niveau.

- Man kan ikke bare omregne måleresultater fra andre tidspunkter om året til den størrelse, der hedder estimeret årsmiddelværdi. Det er denne værdi, der skal sammenholdes med grænseværdien for radon. Man skal overholde både tidsrum for målingen, som er fra oktober til april, og længden af måleperiode, som mindst skal være 60-90 dage, siger seniorspecialist Britt Haker Høegh fra Teknologisk Institut.

Fordi man reelt kun har fra start oktober til start marts at igangsætte målingerne, har man haft udfordringer i byggeriet Øresund Strandpark på Amager. Projektchef Allan Thomsen fra Skanska Danmark A/S ville gerne have gennemført alle radonmålingerne samlet til forår 2019.

Undgå at løbe tør for tid
- Men fordi målingerne skal foretages i bygningen i brug, er der flere parter, der skal koordineres, og så kan det hænde, at man løber tør for tid og bliver nødt til at udskyde målingen til næste måleperiode. Det er som sådan ikke noget problem, men det er vigtigt at være klar over de tidsmæssige begrænsninger, så der kan tages højde for dem ved fx kvalitetssikring, siger projektchef Allan Thomsen.

Allan Thomsen ser for sig, at bygherrer eller brugere af bygninger i fremtiden oftere og oftere vil stille krav om dokumentation af radonindhold i det færdige byggeri. Både for at få dokumentation for, at indeklimaet er i orden, og for i givet fald at få manglerne afhjulpet.

- Der er sket meget på radonområdet i de seneste år. I starten af 2019 er der både kommet en ny SBi-anvisning om hvordan radonindholdet skal måles, og der er kommet en vejledende grænse for radon i indeklimaet på arbejdspladser, uanset bygningens alder, siger Britt Haker Høegh.

Hun påpeger, at der er meget ny viden som parterne skal arbejde med. Både vedrørende måleprocedurer og afhjælpning af eventuelt for høje radonniveauer. Realdania har som et led i sin flere-årige radonkampagne faciliteret udvikling af en radonuddannelse, som afholdes i samarbejde mellem SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, og Teknologisk Institut og som er målrettet hele branchen til håndtering af radon i byggeriet. Næste kursus i Århus er d. 22/23 oktober og i København d. 21/22 januar 2020.

Kvalitetssikring omfatter også radonmåling – fakta:
Fra 2010 foreskriver bygningsreglementet, at nybyggede boliger skal radonsikres til maksimalt 100 Bq pr. m³ i indeklimaet i årsgennemsnit. Kravet er indført, da forhøjet radonniveau i indeklimaet øger risikoen for lungekræft. Selv hvis radonsikringen er rigtigt projekteret, kan der være alvorlige mangler i udførelsen, da mindre utætheder i membranen kan være svære at se i byggefasen. Kvalitetskontrollen udføres bedst, når boligen er beboet. Det vil sige efter byggeriet er afleveret, og den øvrige kvalitetskontrol er afsluttet. Derfor bliver radonniveauet sjældent målt i nybyggeri. Da forhøjet radonniveau kun kan konstateres ved måling, opdages mangler, der giver anledning til forhøjet radonniveau, ofte først efter, at 1 og 5 årsfristen er udløbet, og så sendes regningen for renoveringen til boligselskabet, ejeren eller lejerne.

Radonsikring bør derfor på lige fod med andre krav til byggeriet systematisk kontrolleres, så snart der er optimal mulighed herfor. Det vil sige radonmåling i minimum 60 dage i perioden 1. oktober til 30. april. I den enkelte bolig skal der som minimum udføres 4 målinger, men er der tale om en større bebyggelse kan der udføres stikprøvevise målinger i udvalgte boliger, der hurtigt og billigt giver et overblik over om radonsikringen lever op til lovgivningskravet eller om de dokumenterede mangler og regning for afhjælpningen kan sendes til entreprenøren.

Har man opført nybyggeri i de seneste 4 år er der derfor god grund til at bestille måling af radonniveauet nu, hvor vi er gået ind i den optimale radonmålingssæson, påpeger Teknologisk Institut.

Nøgleord

Kontakter

Yderligere oplysninger: Seniorspecialist Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2308, mail: brh@teknologisk.dk

Billeder

Links

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

 

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Juan Farré overtager posten som administrerende direktør for Teknologisk Institut30.6.2020 13:38:21 CESTPressemeddelelse

Teknologisk Institut, Danmarks førende innovationsinstitut med 1100 medarbejdere, har meddelt, at Søren Stjernqvist i efteråret ønsker at fratræde som administrerende direktør efter 20 år i stillingen og 39 år i organisationen. Søren Stjernqvist fortsætter på posten, indtil Juan Farré tiltræder som ny administrerende direktør den 1. oktober 2020. Juan Farré kommer fra en stilling som CTO i FORCE Technology. Han er kommercielt orienteret, politisk vidende, international i sit virke og har dybdegående indsigt i GTS-systemet, som er Teknologisk Instituts DNA. Ud over jobbet som Group CTO hos FORCE Technology har Juan Farré tidligere været CEO hos Delta, Ernitec og NKT, samt Vice-President for Global Sales hos NetTest. Juan Farré har desuden en PhD fra DTU i Optical Communication Systems. Teknologisk Institut har igennem mere end 100 år styrket danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og medarbejdernes faglige ekspertise. Gennem innovative resultater skaber Teknologisk Ins

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum