Lolland Kommune

Kursen er sat – nye fyrtårne viser vej

Del

Fremtidens skole, boligudvikling, grøn erhvervspolitik og Lollands sydkyst. Det er fire af de i alt otte særlige indsatsområder, som i de kommende år skal være med til at sætte retning for Lolland Kommunes udvikling.

Lolland Kommunes byråd har i det første halvår af den nye periode arbejdet med at evaluere, revidere og udvikle kommunens række af såkaldte ”fyrtårns-projekter”. Det er indsatsområder, der hver på sin vis skal bidrage til, at kommunens visioner og langsigtede målsætninger kan realiseres.

Borgmester Holger Schou Rasmussen forklarer:

”Vores fyrtårns-projekter skal hjælpe os med at fokusere på lige netop det, der er vigtigst for Lolland. De er med til at styre vores prioriteringer, skabe sammenhæng på tværs og sikre, at vi alle trækker i den samme retning. Det handler om at sætte en fælles ramme, der på sigt kan være med til at sikre, at vi når vores mål”.

Otte indsatsområder

De otte indsatsområder handler blandt andet om at sikre, at Lolland Kommune har et hensigtsmæssigt udvalg af boliger, et attraktivt skoletilbud og tidssvarende plejeboliger. Herudover skal turismen fortsat udvikles med udgangspunkt i Lollands sydkyst, ligesom der lægges op til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og understøtte en sund erhvervsudvikling, der kan sikre permanente arbejdspladser:

”Vi skal være dygtige til at tiltrække og fastholde virksomheder i vores område. Også i et langsigtet perspektiv. Det handler blandt andet om at udnytte vores styrkeposition inden for grøn energi og om at gribe de potentialer, der følger i kølvandet på Femernforbindelsen. Det vigtigste mål lige nu er at sikre, at den store produktionsfabrik i Rødbyhavn bliver bevaret og brugt til andre formål, når byggeriet er færdigt”, fortæller borgmester Holger Schou Rasmussen og fortsætter:

”Vi ved, at vi i de kommende år vil få svært ved at levere den service og de tilbud, som vi gerne vil. Der bliver flere og flere ældre, vi har svært ved at skaffe arbejdskraft, og vi må samtidig forvente, at vi som kommune vil få flere opgaver, der skal løses. Særligt på sundhedsområdet. Der er derfor brug for, at vi tør at gå nye og måske utraditionelle veje, er klar til at udvikle vores organisation og kerneopgaver, ligesom vi skal være i stand til at udnytte de muligheder, der opstår undervejs”.

Baggrund

Som et led i Lolland Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi blev der tilbage i 2020 valgt en række indsatsområder – de såkaldte fyrtårne – som i særlig grad skulle sætte retning for Lolland Kommunes udvikling.

De dengang 13 indsatsområder er nu blevet evalueret og revideret, og det nye byråd har valgt otte områder, som skal være kommunens ”fyrtårne” for den kommende periode. Nogle er gengangere, andre er nye og endnu andre er udgået, fordi de i mellemtiden er blevet enten uaktuelle, indarbejdet i andre områder eller sat i værk – det sidste gælder f.eks. for Lolland International School og projektet Nakskov 2030.

De otte fyrtårne er listet herunder. Det er dynamiske indsatsområder, der udvikler sig løbende:

  • Fremtidens skole
  • Boligudvikling
  • Kommune i en ny virkelighed
  • Femernbyggeriet som afsæt for blivende erhvervsudvikling
  • Tilpasning af plejeboligstruktur
  • Grøn erhvervspolitik
  • Lollands Sydkyst – Nakskov til Hyllekrog
  • International rekruttering og bosætning


Mere information


På Lolland Kommunes hjemmeside er der mere information. Her kan man blandt andet se, hvad de otte fyrtårne dækker og hvilke virkemidler, der er i spil. 

Byrådets politiske indsatsområder (lolland.dk)

Se desuden sag nummer 7 på byrådets møde den 30. august 2022: 

Dagsorden (lolland.dk)

Nøgleord

Kontakter

Holger Schou RasmussenBorgmester, Lolland Kommune

Tlf:23 24 91 80

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune hejser flaget for udsendte og veteraner26.8.2022 08:23:30 CEST | Pressemeddelelse

Mandag den 5. september markerer Lolland Kommune traditionen tro den nationale flagdag for nuværende og tidligere udsendte. Først med en offentlig højtidelighed ved Veteranstenen i Jernbaneanlægget i Nakskov kl. 17.30-18.30 og derefter en udendørs andagt ved Amfiteatret i Nakskov kl. 19.00-19.45. Om aftenen er veteranerne og deres pårørende inviteret til en reception på Nakskov Uddannelsescenter.

Evaluering af specialundervisningsområdet er klar18.8.2022 18:39:10 CEST | Pressemeddelelse

Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune fik på deres møde den 18. august præsenteret Epinions evaluering af kommunens specialundervisningsstrategi. Evalueringsrapporten konkluderer, at strategien grundlæggende har virket efter hensigten, og at der generelt er en positiv udvikling i gang. Rapporten peger dog samtidig på en række udfordringer og giver anbefalinger til, hvad der bør rettes op på – Anbefalinger, som udvalget har taget til efterretning og vil tage med i det videre arbejde med implementering af strategien.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum