Beskæftigelsesministeriet

Kun pensionsformuer over seks mio. kr. kan slet ikke få tidlig pension

Del

Med regeringens udspil om ret til tidlig pension er der lagt op til, at den månedlige ydelse på 13.550 kroner bliver reduceret, hvis man har en pensionsformue på mere end to millioner kroner. Ydelsen vil først være helt væk, når man har en pensionsformue på seks millioner kroner.

Har man en pensionsformue på under to millioner kroner, er der i regeringens udspil lagt op til, at pensionsformuen ikke påvirker ydelsen, man modtager i tidlig pension. Har man derimod en pensionsformue på over to millioner kroner reduceres ydelsen gradvist. Det fremgår af regeringens udspil.

Der er udarbejdet et nyt faktaark, som uddyber bundfradraget for pensionsformue. Det viser blandt andet, at ydelsen vil først være fuldt aftrappet ved en pensionsformue på over seks millioner kroner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Tidlig pension er målrettet folk med et langt og ofte hårdt fysisk arbejdsliv. De får mulighed for at trække sig tilbage, før de er helt nedslidte. Langt de fleste vil være ufaglærte og faglærte, som ikke ligefrem er de grupper, der har de største indkomster og formuer. Derfor lægger vi også op til, at ydelsen først sættes ned, når man har en pensionsformue på over to millioner kroner. Vi mener ikke, at fx bankansatte, hvor mange også starter tidligt på arbejdsmarkedet, og som vi ved har relativt store pensionsformuer, har brug for tidlig pension i samme grad som fx slagteriarbejderen. Det er et meget bevidst valg, og vi mener, at vi har fundet den rigtige balance.

Det nye faktaark viser:

  • Med et ydelsesniveau på 13.550 kroner pr. måned før skat, svarende til 162.600 kroner årligt, vil ydelsen først være fuldt aftrappet ved en pensionsformue på 6.065.000 kroner.
  • Udnyttelsesgraden for tidlig pension, som udtrykker forholdet mellem antal personer, der benytter retten og antallet af berettigede, forventes at være rimelig konstant over tid.
  • Andelen af berettigede, som vil opleve nedsættelse i ydelsen på baggrund af pensionsformue i 2022, skønnes at være størst inden for branchen ”Finansiering og forsikring”, mens andelen skønnes at være mindst inden for branchen ”Bygge og anlæg”.
  • Berettigede i branchen ”Finansiering og forsikring”, som i 2022 oplever nedsættelse i ydelsen på baggrund af deres pensionsformue, skønnes at opleve den største månedlige nedsættelse i ydelsen. Berettigede i brancherne ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed” samt ”Bygge og anlæg”, som oplever nedsættelse i ydelsen på baggrund af deres pensionsformue, skønnes at opleve den mindste månedlige nedsættelse i 2022.

Faktaark vedhæftet.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli 202021.9.2020 09:37:42 CESTPressemeddelelse

I juli 2020 var der 2.747.000 personer i job, hvilket er en stigning i forhold til juni svarende til 0,6 pct. Det er den hidtil største månedlige stigning siden statistikkens start. Der var 19.000 flere private ansatte og 4.000 færre offentligt ansatte. Det er 56.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned, før Danmark, på linje med mange lande verden over, blev delvist lukket ned som følge af COVID-19. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Det er positivt, at der i juli kom hele 15.000 flere i job, og beskæftigelsen steg for anden måned i træk. Derudover kan vi se, at der også bliver slået flere stillinger op på Jobnet end før coronakrisen. Det tyder på, at hjælpen til lønmodtagere og virksomheder, som fx lønkompensation, har virket efter hensigten. - Men arbejdsmarkedet er fortsat stærkt påvirket af cor

Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige20.9.2020 08:03:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev for nyligt enige om at give forældre, der har hjemsendte børn som følge af covid-19, mulighed for at få barselsdagpenge. Forslaget omfatter forældre til børn, der hjemsendes i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19. Aftalen henvendte sig i første omgang alene til lønmodtagere, men nu fremsættes lovforslaget, der både omfatter lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af dem har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de har mulighed for at bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barnets 1. og 2. sygedag. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at vi nu kan give de forældre, som

Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser16.9.2020 06:33:44 CESTPressemeddelelse

Under corona-krisen har jobcentrene kunnet afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige for at mindske smittetrykket. Den mulighed forlænger regeringen nu indtil 31. december, så jobcentrene og a-kasserne kan fortsætte med den praksis, hvis der er behov. Muligheden for at afholde virtuelle møder i de kommunale rehabiliteringsteams, der bl.a. behandler sager om jobafklaringsforløb og ressourceforløb, bliver også forlænget. Regeringen vil desuden forlænge muligheden for at tilføje nye online-kurser til de positivlister, som ledige kan vælge kurser fra, når de skal opkvalificere sig. Normalt offentliggøres listerne kun 1. april og 1. oktober, men frem til nytår kan der altså løbende komme nye kurser til, som kan tages online. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Corona-virusset er desværre fortsat iblandt os, og vi skal hele tiden sikre, at vi gør, hvad vi kan for at holde den nede, både nationalt og lokalt. Her er de digitale samtaler en god mulighed for at undgå f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum