Novo Nordisk Fonden

Kreative pædagoger modtager pris for at give børn lærerige oplevelser med natur, tal og teknologi

Del

Pædagogerne Charlotte Damgaard, Dagnæs Børnehus i Horsens, og Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen, Børnehuset Bullerby i Roskilde, modtager Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2019.

Børns nysgerrighed er én af de vigtigste forudsætninger for deres interesse for naturfagene i skolen. Denne nysgerrighed er medfødt, men ligesom en blomst, der skal vandes, skal nysgerrigheden holdes ved lige for ikke at visne allerede inden skolestart.

At fastholde og styrke børns nysgerrighed for det naturtematiske er netop, hvad Charlotte Damgaard fra Dagnæs Børnehus i Horsens og Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen fra Børnehuset Bullerby i Roskilde gør hver eneste dag.

For deres vedholdende og nytænkende arbejde med at inspirere dagtilbuddenes børn til at være nysgerrige på naturen modtager de tre pædagoger Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2019. 

Robotbygning i børnehuset

Charlotte Damgaard fra Dagnæs Børnehus er primus motor på et forløb, hvor 250 børn på tværs af vuggestue, børnehave og dagpleje får pirret deres nysgerrighed omkring det naturfaglige. Hun har bl.a. samlet materialer og udviklet pædagogiske tiltag i Børnehusets STEAM Makerspace, hvor børnene kan udvikle deres kreativitet ved at eksperimentere med kendte og nye materialer og teknologier. Her får børnene bl.a. erfaring med robotbygning, mikroskoper og programmering af micro:bits.

Charlotte Damgaard har en eksperimenterende tilgang, hvor børnenes nysgerrighed stimuleres, og hvor de i samarbejde med voksne opstiller hypoteser og undersøger for at opnå ny viden. Hun udvikler selv sine materialer til de mindste og underviser ydermere sine kollegaer i det pædagogiske indhold i materialerne, så de også kan få glæde af det.

»Det er dejligt at se, at nogen værdsætter alt det, som jeg knokler med at lave hver eneste fredag. Men jeg gør det ikke kun for børnene. Jeg gør det også, fordi jeg selv er nysgerrig og synes, at natur og science er super spændende. Og så håber jeg på, at jeg kan give noget af min egen nysgerrighed og fascination af naturen videre til børnene,« siger Charlotte Damgaard.

Børn lærer bogstaver og tal i skoven

I Roskilde benytter makkerparret Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen naturen til at fastholde og udvikle børnenes medfødte nysgerrighed. På turene i skoven tager Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen rimekort, tællekort og findekort med, så børnene lærer bl.a. bogstaverne og tal at kende gennem deres nysgerrighed på naturen. Det hele bliver arrangeret som naturskattejagte, hvor børnene eksempelvis skal finde ting i naturen, som starter med ’m’, og efterfølgende undersøger de så mos, mariehøner og mælkebøtter under et medbragt mikroskop.

Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen er glade for at modtage Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris, men de mener ikke, at de gør noget ud over det, som de forventer af dem selv.

»Jeg synes jo bare, at vi gør vores arbejde. Vi har valgt den tilgang, at vi ikke skal lære børnene at læse og regne, men i stedet lære dem at være nysgerrige. Det er børn heldigvis fra naturens side. Hver gang de siger ti ord, er tre af dem hvad, hvorfor eller hvordan. De vil vide, hvorfor græs er grønt, og lort lugter. Det er fantastisk at arbejde med de her små børn og sikre, at når de starter i skole, er de ikke trætte af at lære, men vil derimod gerne lære mere. Det gør deres skolegang meget lettere,« siger Karina Birk Nielsen på vegne af sig selv og Louise Nilsson.

Stolte over at modtage pris

Betina Brounbjerg Martinussen er dagtilbudsleder i Dagnæs Børnehus og Dagpleje, hvor Charlotte Damgaard til dagligt arbejder. Hun fortæller, at hun og resten af Dagnæs Børnehus er meget glade og stolte af, at Charlotte Damgaard har modtaget en hæderspris, og at de nu i fællesskab vil finde ud af at benytte institutionens del af hædersprisen til at skabe nye tiltag, som børn i institutionen kan få glæde af mange år ud i fremtiden.

»Det har stor betydning at have en pædagog, der er engageret og fagligt dedikeret, og som formår at skabe motivation hos både børn og kollegaer. Kombineret med gode kollegaer, der bakker op om tiltagene og siger ja til at eksperimentere og lege med, betyder det, at vi udvikler et læringsmiljø for børnene, hvor det bliver en del af vores kultur, at vi eksperimenterer og prøver ting af i fællesskab,« siger Betina Brounbjerg Martinussen.

Lignende stolthed udtrykker Lone Ornø, der er pædagogisk leder i Børnehuset Bullerby: »Vi er fantastisk stolte over, at vores personale bliver anerkendt på denne måde via en pris. Det er dejligt, når det arbejde, personalet gør, kan beskrives, og at disse beskrivelser forstås og anerkendes af andre. I Børnehuset Bullerby er vi superglade for at kunne profilere os, og det gør os meget stolte, når andre ser, at vi gør os umage,« siger Lone Ornø.

Hun fortæller, at institutionen vil bruge en del af hædersprisen til at indkøbe iPad-mikroskoper til alle stuerne i institutionen og en børne-metaldetektor til at tage med i skoven. Den pædagogiske leder har også et håb om at kunne udbygge nogle eksperimenter med vandleg på legepladsen, da vand er rigtig godt at eksperimentere med, når det gælder videnskabelig nysgerrighed. 

Om Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris er målrettet engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet Natur, udeliv og science.

Prisen uddeles årligt og er delt i to priser: én til en pædagog eller et team øst for Storebælt og én tilsvarende vest for Storebælt.

Hver pris består af en sum på 100.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris, og institutionen modtager de øvrige 50.000 kr. Institutionens andel skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema, eksempelvis indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en pædagog eller et team efter indstilling fra lederen.

Kontakter

Betina Brounbjerg Martinussen, dagtilbudsleder, Dagnæs Børnehus og Dagpleje, Horsens, tlf.: 2931 4705, bbma@horsens.dk

Lone Ørnø, pædagogisk leder, Børnehuset Bullerby, Roskilde, loneo@roskilde.dk

Rikke Ilona Ustrup, Administrator Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 7730 1586, riu@novo.dk

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Billeder

Louise Nilsson og Karina Nielsen
Louise Nilsson og Karina Nielsen
Download
Charlotte Damgaard
Charlotte Damgaard
Download

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 mia. kr., primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler 182,7 mio. kr. til at forbedre bio-industrielle processer og accelerere den grønne omstilling29.8.2019 07:00:00 CESTPressemeddelelse

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere et internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem North Carolina State University og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet er at skabe nye bio-industrielle processer, baseret på bioteknologi, samt uddannelsesprogrammer til studerende og medarbejdere i industrien. Disse processer og kompetencer vil både optimere biofarmaceutisk produktion og accelerere den grønne omstilling.

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi1.7.2019 10:51:21 CESTPressemeddelelse

En styrket offentlig debat og inspirerende veje til ny viden om naturvidenskab er i fokus i Novo Nordisk Fondens tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet. Naturvidenskaben er central for at forstå verden, og med en pulje på 30 mio. kr. ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der styrker viden om emnet i den brede befolkning og kvalificerer den offentlige debat. ”Med denne ansøgningsrunde vil vi åbne for en verden af kreative, nytænkende projekter, der kan begejstre os alle til at lære mere om naturvidenskab. Med projekterne kan vi få indblik i de nyeste forskningsresultater og styrke den offentlige debat om alt fra biomedicinsk forskning til bæredygtighed,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden. Fælles for projekterne er, at de skal sætte refleksioner i gang og styrke den enkeltes viden og kritiske stillingtagen til naturvidenskab, og emnerne kan spænde vidt. Eksempelvis kan projekterne unde

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til tværfaglige projekter om matematik og natur1.7.2019 10:31:02 CESTPressemeddelelse

Børn og unges matematiske kompetencer er i fokus i den tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet hos Novo Nordisk Fonden. Det er nu muligt at søge støtte til projekter, der udvikler børn og unges matematiske kompetencer, og som integrerer matematik med naturvidenskab eller teknologi. Novo Nordisk Fonden har netop åbnet efterårets ansøgningsrunde med en pulje på 45 mio. kr. Der er matematik overalt i naturen, og vores matematiske forståelse er central for, at vi kan være forbrugere, beslutningstagere og medskabere i fremtidens teknologi. Vindmølledesignere, robotbyggere og genteknologer bruger matematikkens sprog til at bygge modeller. De arbejder ligesom mange andre med naturvidenskab, kodning og big data, og deres matematiske kompetencer skal udvikles helt fra daginstitutions- og skoleårene. Med de tematiske uddelinger til matematik i naturvidenskab og teknologi ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der inddrager matematikken til at opøve børn og unges naturfaglige model

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum