Region Sjælland

Korsør Brandskole får ikke påbud om oprensning af PFOS-forurening

Del

Slagelse Kommune kan ikke meddele påbud om oprensning af PFOS-forureningen på Korsør Brandskole. Region Sjælland er enig i den vurdering og kan derfor forvente at få overdraget forureningssagen. I og med staten står for at prioritere midler til en sådan opgave, opfordrer Region Sjælland den kommende miljøminister til hurtigst muligt at få afklaret økonomien til den videre indsats på overfladevandsområdet.

Forurener betaler princippet kan ikke komme i spil ift. forureningen med PFOS fra Korsør Brandskole. Det har Slagelse Kommune netop vurderet i deres varslede afgørelse om ikke at meddele påbud til forureneren på Korsør Brandskole. Baggrunden er ifølge kommunen, at brandskolen ikke har anvendt PFOS-holdigt brandskum efter 2001. Den væsentligste del af forureningen vurderes altså at være sket før 2001, hvor jordforureningsloven trådte i kraft. Det medfører, at der ikke er mulighed for at udstede påbud om videre undersøgelser og oprensning af forureningen.

Region Sjælland har gennemgået sagen og er enig i Slagelse Kommunes konklusion. Forureningen defineres herefter som ”herreløs”, og regionen kan derfor i nær fremtid forvente at få overdraget den meget store forureningssag, der dermed skal løses for det offentliges midler.

Behov for midler til overfladevandsindsats

Regionens muligheder for indsats er fastsat i jordforureningsloven og er begrænset til beskyttelse af vigtigt grundvand, boliger, børneinstitutioner og offentlige legepladser. Kolonihaver er ikke defineret som boliger. Korsør Brandskole er ikke omfattet af disse indsatser, så selvom forureningen er voldsom, kan regionen ikke prioritere sagen til oprensning. Regionen prioriterer i stedet de få midler, der er til rådighed, til at beskytte fælles grundvand, hvor bl.a. risikoen for grundvandet er størst.

Beskyttelse af overfladevand er også en del af regionens indsats. Her er det staten, der prioriterer, hvor der skal foregå en indsats. Og først når det ligger fast, kan økonomien forhandles mellem Danske Regioner og staten – noget der først er planlagt til at foregå i 2023. Regionen har derfor ikke mulighed for at udføre andet end en mindre undersøgelse af, om forureningen udgør en risiko for Korsør Nor.

- Vi bliver nødt til at prioritere de få midler, der er til rådighed, til at beskytte vores fælles grundvand. Derfor er det også ekstra vigtigt, at en kommende miljøminister griber til handling og får afklaret, hvad der skal gøres i forhold til indsatsen overfor overfladevandet og inviterer til forhandlingerne så hurtigt som muligt, så vi kan få afklaret økonomien til den videre indsats på overfladevandsområdet, siger Bruno Jerup, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland. 

Mere viden og nytænkning

Han bakkes op af Jette Leth Buhl, der er næstformand for udvalget, som håber, at miljøministeren i en kommende regering kommer i mål med en national handlingsplan for PFAS, hvor Region Sjælland og øvrige regioner kan bidrage:

- Korsør-sagenvar med til at rette fokus på nødvendigheden af en national handlingsplan for PFAS. Vi ser, at mange af PFAS-sagerne ligesom Korsør-sagen er et udtryk for fortidens synder. Og fordi PFAS-stofferne opfører sig anderledes, end de forureninger vi kender, er der brug for nytænkning. Regionerne bidrager meget gerne med vores erfaringer til en national handlingsplan, siger Jette Leth Buhl.

Netop fordi, der er brug for mere viden og nytænkning, arbejder Region Sjælland sammen med Korsør Brandskole og Slagelse Kommune om at etablere landets første testcenter for udvikling af nye metoder til undersøgelse og oprensning af PFAS-forbindelser ved Korsør. Se tidligere udvalgsbeslutning af den 10. oktober 2022.

Kontakter

Bruno Jerup, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland, 21 64 34 30
Jette Leth Buhl, næstformand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland, 23 83 08 23

Information om Region Sjælland

Region Sjælland
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk

Følg pressemeddelelser fra Region Sjælland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Sjælland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum