Esbjerg Kommune

Kongeå-komiteen tager på turne

Del

Med den formelle konstituering på plads, er komiteen klar til at tage ud og se på forholdene langs Kongeåen.

Kongeå-komiteen udgøres af et stærkt hold med mange forskellige kompetencer og interesser.
Kongeå-komiteen udgøres af et stærkt hold med mange forskellige kompetencer og interesser.

I slutningen af maj trådte Kongeå-komiteen sammen for første gang. Komiteen har 19 medlemmer, og medlem af Esbjerg Byråd, Kurt Bjerrum, blev valgt som formand, mens Vagn Sørensen fra Vejen Byråd blev næstformand.

Kongeåen er Danmarks 9. længste vandløb, som løber gennem Kolding, Vejen og Esbjerg kommuner og videre ud i Vadehavet. Åen afvander ca. 450 km2 opland, og er et komplekst system med adskillige højvandssluser, Natura 2000 områder og en betydelig påvirkning af vandstandsændringerne i Vadehavet. Forvaltningen af vandløbssystemet er indtil nu udført individuelt i de tre kommuner, men et ny samarbejde mellem Kolding, Vejen og Esbjerg kommuner har ført til opstarten af Kongeå-komiteen.

”Jeg ser formandskabet for Kongeå-komiteen som en spændende opgave. Det har taget tid at nå hertil, men nu er vi i gang. Ønsket er, at vi gennem et tæt samarbejde kommuner og interessenter imellem kan løse nogle af de udfordringer og problematikker, der er omkring Kongeåen,” siger den nyvalgte formand, Kurt Bjerrum, der sidder i Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

Benyttelse og beskyttelse
Komiteen skal undersøge mulighederne for på tværs af kommunegrænserne at administrere Kongeåens vandløbssystem og de vandløbsnære arealer sådan, at der både værnes om områdets dyre- og planteliv, og tages hensyn til afvandingsbehov og klimaændringer.

”Der var god stemning på mødet, og jeg føler, at vi er kommet godt fra start. Nu ligger der et stort arbejde foran os for at sikre naturen samtidig med, at der ikke er nogen, der drukner undervejs”, siger næstformand og formand for Teknik & Miljøudvalget i Vejen Kommune, Vagn Sørensen efter mødet.

Både formand og næstformand er enige om, at der ligger en stor opgave i at benyttelse og beskyttelse skal gå hånd-i-hånd som led i den helhedsorienterede forvaltning af systemet.

Fælles forståelse
På mødet blev det blandt andet besluttet, at der i sensommeren 2021 skal arrangeres en bustur til lokaliteter langs Kongeåen, for at få en fælles forståelse for systemet, dets muligheder og begrænsninger. Udover alle komitemedlemmerne, kan øvrige medlemmer af udvalgene fra de tre kommuner også deltage på turen. Planlægningen af turen går nu i gang.

Om komiteen
Komiteen består af to politikere, to repræsentanter fra De Grønne Råd, én chef, og én fra forvaltningen fra hver kommune samt én sekretariatskoordinator. Dermed udgøres komiteen af i alt 19 medlemmer, som skal arbejde på at koordinere indsatserne omkring Kongeåen.

Kontakter

Formand, Kurt Bjerrum (kurbj@esbjerg.dk, 22955266)
Næstformand, Vagn Sørensen (vags@vejen, 40289354)

Billeder

Kongeå-komiteen udgøres af et stærkt hold med mange forskellige kompetencer og interesser.
Kongeå-komiteen udgøres af et stærkt hold med mange forskellige kompetencer og interesser.
Download

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum