Beskæftigelsesministeriet

Komplicerede regler hæmmer uddannelsesindsatsen for ledige

Del

Første del af et større serviceeftersyn af uddannelsesordningerne i beskæftigelsesindsatsen peger på flere udfordringer. Analyserne viser dog også, at uddannelsesindsatsen i højere grad er blevet målrettet de ufaglærte og dem, der har størst behov for uddannelse.

Forligskredsen satte for små to år siden gang i et større serviceeftersyn af den uddannelsesindsats, som partierne blev enige om i beskæftigelsesreformen fra 2014.

Første del af serviceeftersynet er nu klar, og det viser, at der er en række udfordringer. Reglerne er meget komplekse, og det spænder ben for, at borgerne får gavn af ordningerne. Medarbejderne har ofte svært ved at sætte sig ind i reglerne og dermed give dagpengemodtagerne de rigtige tilbud, og ordningerne på beskæftigelses- og undervisningsområdet spiller ikke altid sammen.

Første del af analyserne peger dog også på, at uddannelsesindsatsen er blevet mere målrettet dem, der har størst behov for det – herunder ufaglærte ledige – hvilket var et af målene med reformen. Samtidig er indsatsen blevet målrettet de områder, hvor virksomhederne har mangel på arbejdskraft. Endelig peger en effektevaluering på, at korte erhvervsrettede kurser fra den regionale uddannelsespulje er bedre til at hjælpe ufaglærte dagpengemodtagere i job end en række andre aktive tilbud.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Eftersynet er et vigtigt skridt i vores plan om, at flere får de fornødne kompetencer, så de kommer med i fællesskabet på en arbejdsplads. Beskæftigelsen er høj og ledigheden lav, og vi har en unik mulighed for at gøre gode tider bedre - for alle. Opkvalificering er en hjertesag for regeringen, og jeg ser meget frem til at drøfte resultaterne med forligskredsen bag beskæftigelsesreformen, når også anden del af Serviceeftersynet foreligger.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at er der behov for at tænke stort, hvis vi skal styrke uddannelsesindsatsen og sikre os, at vi investerer nok i opkvalificering. Det er ikke nemt at få ufaglærte med mange års erfaring tilbage på skolebænken. Hvordan får vi mennesker på 50 år, der gik ud af skolen som 15-årige og siden har knoklet på arbejdsmarkedet, tilbage på skolebænken? Det vil regeringen se nærmere på, når vi kender alle resultaterne fra serviceeftersynet.

- Nu har vi fået den første del, og jeg synes, det er nogle interessante analyser. De viser tydeligt, at man med fordel kan se på, hvordan vi har skruet uddannelsesindsatsen sammen. Lige nu er reglerne meget indviklede for både jobcentermedarbejdere og ledige at finde hoved og hale i, og det manglende kendskab til ordningerne ender naturligvis med, at de i øjeblikket ikke bliver brugt så flittigt, som de kunne.

- Omvendt er der også positive tendenser i analyserne. Indsatsen er blevet mere målrettet de ufaglærte, der også er dem, som har det største behov for opkvalificering. Samtidig ser vi også, at det er lykkes at målrettet indsatsen til de områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. De erfaringer skal vi bruge i det videre arbejde.

Anden del af serviceeftersynet vil være færdigt til sommer næste år, og resultaterne skal samlet indgå i arbejdet med en større justering af uddannelsesindsatsen. Når det fulde serviceeftersyn foreligger, vil resultaterne blive drøftet både med parterne og forligskredsen bag beskæftigelsesreformen.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Ledige skal have en værdig behandling3.2.2020 09:10:16 CETPressemeddelelse

Landets kommuner skal ikke bare have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver borgerne en værdig behandling undervejs. Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har udarbejdet sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne for 2021. De skal blandt andet måles på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og handicappede i job, flere til at opkvalificere sig og altså et helt nyt krav om, at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Mange af landets jobkonsulenter gør en kæmpe indsats i hverdagen. Men vi har desværre set eksempler på ledige, som har følt sig mistænkeliggjort af beskæftigelsessystemet fremfor at få ordentlig hjælp til at komme i job. Så sent som før jul så vi et eksempel på en ledig, som var syg og blev spurgt om, hvorvidt han kunne tørre sig selv efter at have været på toilettet. Det er der ikke meget værdighed over, og det er meget svært at se, hvord

Nye regler skal forhindre misbrug af virksomhedspraktik31.1.2020 10:44:29 CETPressemeddelelse

Nye regler for virksomhedspraktik for ledige er trådt i kraft. Ordningen, hvor ledige kan få erfaring og udvikle deres kompetencer, mens de modtager eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp, er blevet problematiseret fra flere sider for at fungere som gratis arbejdskraft i nogle virksomheder. Med den nye lov er der derfor kommet en række ændringer, der skal forbedre brugen af den. Nu skal det som hovedregel være en tillidsrepræsentant på virksomhederne, der skal medvirke til at etablere et virksomhedspraktikforløb og underskrive ansøgningen. Jobcentrene får også nemmere ved at følge op på, om der er et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og praktikanter, fordi antallet af ansatte automatisk opgøres på baggrund af oplysninger fra e-Indkomstregistret. Endelig stiller loven nu mere direkte krav til indholdet af og sigtet med praktikkerne - blandt andet om at fokus skal være på, at den ledige opnår ordinære løntimer - og Beskæftigelsesministeriet vil hvert år gøre status på ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for december 201930.1.2020 16:17:18 CETPressemeddelelse

Ledigheden er uændret i december 2019. Dermed er ledigheden på 104.300 fuldtidspersoner svarende til 3,7 procent af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten har stort set været uændret i hele 2019. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Ledigheden var uændret i december og er fortsat på et lavt niveau. Samtidig så vi i den seneste rekrutteringsanalyse fra december, at det er blevet lidt lettere for virksomhederne at rekruttere arbejdskraft. - Fra årsskiftet har vi med Lov om Aktiv Beskæftigelse gjort hele beskæftigelsessystemet meget mere enkelt og fleksibelt. Det skal også gøre hele indsatsen mere målrettet den enkelte borger og arbejdet med at få folk ud i beskæftigelse mere effektivt, så flere får fornøjelsen af at blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads. - En væsentlig knast i forhold til at få ledigheden ned er at få flere ikke-vestlige indvandrere ind på arbejdsmarkedet. En problemstilling som det ikke er lyk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum