Beskæftigelsesministeriet

Komplicerede regler hæmmer uddannelsesindsatsen for ledige

Del

Første del af et større serviceeftersyn af uddannelsesordningerne i beskæftigelsesindsatsen peger på flere udfordringer. Analyserne viser dog også, at uddannelsesindsatsen i højere grad er blevet målrettet de ufaglærte og dem, der har størst behov for uddannelse.

Forligskredsen satte for små to år siden gang i et større serviceeftersyn af den uddannelsesindsats, som partierne blev enige om i beskæftigelsesreformen fra 2014.

Første del af serviceeftersynet er nu klar, og det viser, at der er en række udfordringer. Reglerne er meget komplekse, og det spænder ben for, at borgerne får gavn af ordningerne. Medarbejderne har ofte svært ved at sætte sig ind i reglerne og dermed give dagpengemodtagerne de rigtige tilbud, og ordningerne på beskæftigelses- og undervisningsområdet spiller ikke altid sammen.

Første del af analyserne peger dog også på, at uddannelsesindsatsen er blevet mere målrettet dem, der har størst behov for det – herunder ufaglærte ledige – hvilket var et af målene med reformen. Samtidig er indsatsen blevet målrettet de områder, hvor virksomhederne har mangel på arbejdskraft. Endelig peger en effektevaluering på, at korte erhvervsrettede kurser fra den regionale uddannelsespulje er bedre til at hjælpe ufaglærte dagpengemodtagere i job end en række andre aktive tilbud.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Eftersynet er et vigtigt skridt i vores plan om, at flere får de fornødne kompetencer, så de kommer med i fællesskabet på en arbejdsplads. Beskæftigelsen er høj og ledigheden lav, og vi har en unik mulighed for at gøre gode tider bedre - for alle. Opkvalificering er en hjertesag for regeringen, og jeg ser meget frem til at drøfte resultaterne med forligskredsen bag beskæftigelsesreformen, når også anden del af Serviceeftersynet foreligger.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at er der behov for at tænke stort, hvis vi skal styrke uddannelsesindsatsen og sikre os, at vi investerer nok i opkvalificering. Det er ikke nemt at få ufaglærte med mange års erfaring tilbage på skolebænken. Hvordan får vi mennesker på 50 år, der gik ud af skolen som 15-årige og siden har knoklet på arbejdsmarkedet, tilbage på skolebænken? Det vil regeringen se nærmere på, når vi kender alle resultaterne fra serviceeftersynet.

- Nu har vi fået den første del, og jeg synes, det er nogle interessante analyser. De viser tydeligt, at man med fordel kan se på, hvordan vi har skruet uddannelsesindsatsen sammen. Lige nu er reglerne meget indviklede for både jobcentermedarbejdere og ledige at finde hoved og hale i, og det manglende kendskab til ordningerne ender naturligvis med, at de i øjeblikket ikke bliver brugt så flittigt, som de kunne.

- Omvendt er der også positive tendenser i analyserne. Indsatsen er blevet mere målrettet de ufaglærte, der også er dem, som har det største behov for opkvalificering. Samtidig ser vi også, at det er lykkes at målrettet indsatsen til de områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. De erfaringer skal vi bruge i det videre arbejde.

Anden del af serviceeftersynet vil være færdigt til sommer næste år, og resultaterne skal samlet indgå i arbejdet med en større justering af uddannelsesindsatsen. Når det fulde serviceeftersyn foreligger, vil resultaterne blive drøftet både med parterne og forligskredsen bag beskæftigelsesreformen.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for august 201930.9.2019 14:23:00 CESTPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med knap 300 personer i august 2019. Det svarer til en ledighed på 104.800 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten er uændret på 3,8 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - I august måned ser vi et mindre fald i ledigheden. Overordnet går det godt på det danske arbejdsmarked, i juli kom 3.900 flere i job. Vi forventer, at arbejdsmarkedet fortsat vil være stærkt frem mod 2020, men at udviklingen vil blive mere afdæmpet. - Ledigheden er fortsat lav, og det er vigtigt at få opkvalificeret de ledige, der har færrest kompetencer, så vi får alle med. - Regeringen er derfor i dag kommet med et udspil, hvor vi vil bruge 100 mio. kroner først og fremmest til opkvalificering af ledige ufaglærte. Vi er i en tid med en unik mulighed for at få alle med, men det kræver en ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Vi skal ikke bare øge arbejdsudbuddet men også i langt højere grad sikre, at folk kan det, som virks

Beskæftigelsesministeren udpeger ny formand for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring25.9.2019 17:00:21 CESTPressemeddelelse

Ny formand for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver Bente Overgaard, der afløser Cristina Lage. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vigtigste opgave er at træffe afgørelser om arbejdsskader. Bente Overgaard overtager formandsposten den 1. oktober 2019. Hun har haft en lang karriere i Nykredit fra 1990 til 2016, hvor hun de sidste otte år sad som koncerndirektør. Desuden har hun siden 2016 været professionelt bestyrelsesmedlem for en række fonde, foreninger og selvskaber, heriblandt Energinet, Finansiel Stabilitet og Royal Arena CPH. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at Bente Overgaard har påtaget sig den vigtige opgave at stå i spidsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Jeg vil samtidig gerne sige tak til Cristina Lage for den store indsats, hun har ydet som formand siden oprettelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i juli 2016. Bente Overgaard siger: - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring løfter en vigtig samfundsmæssig opgave ved at hjælpe dem, som

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum