Udenrigsministeriet

Kompensation på vej til ålefiskere

Del

Danske ålefiskere skal have mulighed for at søge om kompensation for de økonomiske tab, de måtte have haft i forbindelse med det ålestop, som EU har indført for november og december i år samt januar 2019.

For at komme de mest berørte fiskere til hjælp lægger fiskeriminister Eva Kjer Hansen op til kompensation i 2019.

”EU's ålestop kommer til at ramme en mindre gruppe fiskere hårdt. Som ålefisker kan man ikke bare rigge om og fiske efter noget andet, og det gør stoppet ekstra svært for den type fiskere. Derfor vil regeringen afsætte 4,2 mio. kr. til at kompensere for tabt fortjeneste i de pågældende tre måneder. Det vil give ålefiskerne en tiltrængt håndsrækning i en svær tid, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Kompensationsordningen skal hjælpe fiskere, der som minimum har en indtægt fra ål ud af deres samlede fiskeri på 30 procent eller derover. Ålestoppet er udfordrende for fiskerne, da tal fra 2017 viser, at 27,6 procent af de samlede ålelandinger i saltvand netop blev fanget i perioden fra november til januar.

Danmark er et af de lande i EU, der har gjort meget for at reducere fiskeriet efter ål. Danmark har således allerede opfyldt sin forpligtelse om at reducere ålefiskeriet med 50 procent bl.a. ved at reducere antallet og de typer af redskaber, der anvendes til ålefiskeri.

”Ålefiskeriet er et traditionelt, dansk fiskeri af stor kulturhistorisk værdi, som er kystnært, skånsomt og værd at bevare. Derfor vil jeg blive ved med at arbejde for, at der skal være en anden og mere fleksibel løsning, end den lukkeperiode EU har indført, siger Eva Kjer Hansen. 

Erhvervsmæssige marine fangster af voksne ål står ifølge videnskabelige opgørelser kun for 3 % af ålebestandens tilbagegang.

Ordningen forventes at åbne i første del af 2019.

Kontakt: Presse- og kommunikationsrådgiver Tania Glud, tlf.: 24 21 62 40, e-mail: tanole@um.dk

Fakta:

  • Kompensationen vil blive udregnet ud fra en historisk referenceperiode for den enkelte ålefisker (gennemsnit over en treårig periode (november- januar) fra 2015-2017).
  • Der fastsættes en bagatelgrænse for kompensation på 10.000 kroner.
  • Kompensationsberettigede fiskere skal som minimum have en indtægt fra ålefiskeriet ud af deres samlede fiskeri på 30 procent eller derover.
  • Finansieringen af kompensationsordningen sker som en national tilskudsordning og udmøntes i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte (de minimis regler). De minimis støtte er en lovlig statsstøtte, som offentlige myndigheder kan give en enkelt virksomhed op til 223.500 kr. over en periode på tre regnskabsår.
  • Kompensationen vil blive udbetalt som de minimis støtte i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler og administreres af Fiskeristyrelsen.
  • Det forventes, at ordningen gennemføres i første del af 2019. Ansøgningsmaterialet vil til den tid være tilgængeligt på Fiskeristyrelsens tilskudsguide: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/ 

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Danske mærkesager vinder genklang under kvindekamp i New York23.3.2019 15:50:56 CETPressemeddelelse

Minister Eva Kjer Hansen leverede en opsigtvækkende tale om kvinder og deres blod. Beskeden var: ”Ingen kvinder skal skamme sig over at bløde. Menstruation er helt naturligt. Desværre er menstruation stadig tabubelagt og skamfuldt for kvinder mange steder i verden. Nogle steder kan piger ikke komme i skole, når de har menstruation, andre steder udelukkes menstruerende kvinder fra religiøse ceremonier eller endda deres eget hjem. Dette skal vi komme til livs!”

Nyt revisorteam skal styrke kontrollen med reglerne for kvotekoncentration23.3.2019 09:00:00 CETPressemeddelelse

Et nyt revisionsteam i Fiskerikontrollen med udvidede beføjelser skal styrke kontrollen af kvotekoncentrationsreglerne. Teamet skal blandet andet gennemgå selskabsoplysninger, regnskaber og konkrete transaktioner, herunder fartøjs- og kvotehandler, foretage analyser af relationer mellem aktører og føre kontrol med udenlandske kvoteejere. Teamet vil desuden rejse rundt og foretage kontroller ude hos fiskerierhvervet.