Growing Trees Network

Kommunal jord er blevet en flaskehals og kan bremse danskernes lyst og mulighed for at bidrage til nye Folkeskove

Del

Der er lige nu en flaskehals med offentlig jord tilgængeligt til at rejse nye skove i Danmark, hvor træerne bliver sponsoreret af private danskere, virksomheder og fonde. Samtidig viser en rundspørge, at hver tredje dansker peger på klima og miljø, som et af de tre emner, der bliver afgørende for, hvor de sætter deres kryds til kommunalvalget.

”Vi har siden 2013 hjulpet danske kommuner med at rejse nye Folkeskove på kommunal jord, ofte opkøbt i samarbejde med lokale vandværker og der er blevet til flere end 100 nye skove. Danskernes interesse for at bidrage til nye skove er rekordhøj, men lige nu må vi bare konstatere, at der i 2022 er alt for få nye skovrejsningsprojekter i de danske kommuner”, udtaler CEO Kim Nielsen fra Growing Trees Network.

De grønne ambitioner i kommunerne om CO2 reduktion vil med skovrejsning kunne øges markant. 1 hektar jord med ny skov vil årligt kunne optage 10-12 tons CO2 pr. hektar, plantes hurtigt voksende træer kan CO2 effekten optimeres.

Flere og flere drikkevandsboringer lukker pga. af nye fund af pesticider og giftstoffer i drikkevandet. De nye offentlige skove vil, når de plantes og drives økologisk uden brug af sprøjtegifte over vigtige grundvandsmagasiner, samtidigt være med til at beskytte drikkevandet mod giftstoffer. Der skabes nye levesteder til dyr og planter, samtidig med nye rekreative områder til gavn for folkesundheden. Under Corona er danskerne begyndt at bruge vores natur meget mere, og efterspørger nu nye steder til friluftsliv.

Det vil mange privatpersoner og virksomheder gerne være med til at bidrage, men som det ser ud nu så er der ikke nok nye skovrejsninger planlagt i kommunerne for 2022.

”Klimaudfordringerne viser tydeligt at hvert et træ tæller til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren. Jorden til skovrejsning er i et landbrugsland som Danmark rigtigt dyr, så vi håber inderligt at kommunerne og staten vil være med til at plante og passe nye skove hvor danskerne har kunnet donerer træerne til de nye skove." udtaler Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Growing Trees Network

Growing Trees Network
Growing Trees Network
Norddigesvej 2, 1.th.
8240 Risskov

https://www.growingtrees.dk/

Growing Trees Network er en non-profit organisation der arbejder med at rejse midler fra privatpersoner, virksomheder og fonde til rejsning af Folkeskove og klimaskove i Danmark og udland - pt. Ghana, Kenye, Ecuador og Bolivia. I udlandet arbejde vi primært med danske samarbejdspartnere lokalt for at sikre størst mulig succes.

Private bidragsydere kan få skattefradrag op til kr. 17.000 i 2021. Virksomheder kan opnå CO2 ejerskab.

Sponsorerne findes i alle brancher og i alle størrelse fra ind- og udland. Fælles for dem er at de ønsker at gøre noget grønt og være med til at reducere CO2, beskytte vores rene drikkevand, genplante planeten, skabe mere biodiversitet og nye rekreative områder eller skabe bedre levevilkår lokalt.

Siden etableringen i 2013 har Growing Trees Network plantet 2.800.000 træer i Danmark fordelt på mere end 100 Folkeskove og mere end 60.000 træer i Kenya, Ghana, Bolivia og Ecuador. 

 

 

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Nu kan vi - publikum og fans - gøre en forskel, når vi går til koncerter og andre arrangementer9.5.2022 10:09:55 CEST | Pressemeddelelse

Det er ikke kun arrangørerne og musikerne, der skal gøre noget for miljøet og klimaet – vi, som gæster, får nu muligheden for at gøre noget vigtigt for vores kommende generationer via People United for Nature. People United for Nature er et helt nyt unikt fællesskab på tværs af aldre, kulturer, organisationer, miljø og grænser, der kan flytte os tættere på at nå FN's verdensmål - ikke mere snak og tvivl om hvordan, nu gør vi noget og handler.

Når blomster givet som gave også hjælper til plantning af nye Folkeskove28.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Kom og plant træer og buske den 29. april kl. 14-15.30 i Hørup Folkeskov. Tilplantning af Hørup Folkeskov sker lige nu syd for Slangerup Her i foråret plantes 130.000 træer og buske doneret af Interflora og deres kunder. Tilplantningen sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og skovrejsnings NGOén Growing Trees Network, hvor det er Interflora og deres blomster købende kunder, som har donerer træer og buske til Hørup Folkeskov. Jorden, der plantes på, er finansieret af Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) som hjælp til sikring af fremtidigt rent drikkevand i København, og der må fremover ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Tag familie, venner m.fl. med når vi sammen på Moder Jords Dag indvier Danmarks største Folkeskov i Horsens fredag d. 22. april kl. 16 – 17.3021.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Den internationale Moder Jords Dag fejres d. 22. april for at minde os om, at jorden og dens økosystemer giver os liv og næring. I anledningen indvies i år Rugballegaard Folkeskov i Horsens. Med sine nyplantede 185.000 træer og en beliggenhed direkte op ad Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park, fordobles Rugballegård Skovs samlede størrelse af det store og meget varierede, bynære naturområde ved Bygholm Ådal.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum