Beskæftigelsesministeriet

Kommissionen klar med første høring om mindsteløn i EU

Del

Europa-Kommissionen sender første overvejelser om EU-forslag om mindsteløn i høring. Djævlen ligger i detaljen, så regeringen kommer til at følge det her til dørs, siger beskæftigelsesministeren.

Europa-Kommissionen har tirsdag offentliggjort de indledende overvejelser om mindsteløn i EU. Regeringen er stærk modstander af fælles regler om mindsteløn i EU for lande med kollektive overenskomster som Danmark, fordi det kan underminere den danske model. Og regeringen arbejder hårdt for at bevare den danske model, så reglerne for aflønning af medarbejdere her i landet fortsat fastlægges i Danmark.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var derfor senest i december i Bruxelles. Her mødtes han bl.a. med flere ministerkollegaer, Europa-Parlamentarikere og europæiske arbejdsmarkedsparter. Beskæftigelsesministeren har også de danske bekymringer med kommissæren for job og sociale rettigheder, Nicolas Schmit. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg har noteret mig, at der i høringsdokumentet fra Kommissionen står, at Kommissionen ikke ønsker at indføre en mindsteløn i lande, der har en høj grad af kollektive forhandlinger, og hvor løn er fastsat herigennem. Derudover er jeg tilfreds med, at kommissær Nicolas Schmit har garanteret over for mig, at der vil være undtagelser for lande som Danmark, der har stærke kollektive forhandlingssystemer. Det skal selvfølgelig også afspejles i det konkrete forslag, der lægges på bordet senere.

- Djævlen ligger som bekendt i detaljen, og jeg er stadig bekymret for, at vores velfungerende model kan blive undermineret. Bl.a. mangler vi at få afklaret en meget vigtig detalje. Nemlig om Kommissionen lægger op til en henstilling eller et direktiv. Derfor kommer vi til at følge det her til dørs.

- Jeg vil nu i tæt dialog med parterne, som jo er den måde, vi gør det på i Danmark med den danske model, se på Kommissionens høring og tage stilling til, hvordan vi konkret vil svare Kommissionen.

Den nye formand for Kommissionen, Ursula von der Leyen, har tidligere varslet, at hun ville fremsætte et forslag, der skal give alle lønmodtagere i EU en ret til en fair mindsteløn.

Kommissionen har med offentliggørelsen af sine overvejelser taget de første skridt på vejen mod at gennemføre Ursula von der Leyens ønske. Kommissionen har nu indledt en seks ugers høring af arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder. Kommissionen forventes i begyndelsen af marts at indlede anden høringsrunde om de mere konkrete overvejelser, inden et egentligt forslag bliver fremsat.

Læs EU-Kommissionens høring her.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Ledige skal have en værdig behandling3.2.2020 09:10:16 CETPressemeddelelse

Landets kommuner skal ikke bare have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver borgerne en værdig behandling undervejs. Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har udarbejdet sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne for 2021. De skal blandt andet måles på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og handicappede i job, flere til at opkvalificere sig og altså et helt nyt krav om, at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Mange af landets jobkonsulenter gør en kæmpe indsats i hverdagen. Men vi har desværre set eksempler på ledige, som har følt sig mistænkeliggjort af beskæftigelsessystemet fremfor at få ordentlig hjælp til at komme i job. Så sent som før jul så vi et eksempel på en ledig, som var syg og blev spurgt om, hvorvidt han kunne tørre sig selv efter at have været på toilettet. Det er der ikke meget værdighed over, og det er meget svært at se, hvord

Nye regler skal forhindre misbrug af virksomhedspraktik31.1.2020 10:44:29 CETPressemeddelelse

Nye regler for virksomhedspraktik for ledige er trådt i kraft. Ordningen, hvor ledige kan få erfaring og udvikle deres kompetencer, mens de modtager eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp, er blevet problematiseret fra flere sider for at fungere som gratis arbejdskraft i nogle virksomheder. Med den nye lov er der derfor kommet en række ændringer, der skal forbedre brugen af den. Nu skal det som hovedregel være en tillidsrepræsentant på virksomhederne, der skal medvirke til at etablere et virksomhedspraktikforløb og underskrive ansøgningen. Jobcentrene får også nemmere ved at følge op på, om der er et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og praktikanter, fordi antallet af ansatte automatisk opgøres på baggrund af oplysninger fra e-Indkomstregistret. Endelig stiller loven nu mere direkte krav til indholdet af og sigtet med praktikkerne - blandt andet om at fokus skal være på, at den ledige opnår ordinære løntimer - og Beskæftigelsesministeriet vil hvert år gøre status på ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for december 201930.1.2020 16:17:18 CETPressemeddelelse

Ledigheden er uændret i december 2019. Dermed er ledigheden på 104.300 fuldtidspersoner svarende til 3,7 procent af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten har stort set været uændret i hele 2019. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Ledigheden var uændret i december og er fortsat på et lavt niveau. Samtidig så vi i den seneste rekrutteringsanalyse fra december, at det er blevet lidt lettere for virksomhederne at rekruttere arbejdskraft. - Fra årsskiftet har vi med Lov om Aktiv Beskæftigelse gjort hele beskæftigelsessystemet meget mere enkelt og fleksibelt. Det skal også gøre hele indsatsen mere målrettet den enkelte borger og arbejdet med at få folk ud i beskæftigelse mere effektivt, så flere får fornøjelsen af at blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads. - En væsentlig knast i forhold til at få ledigheden ned er at få flere ikke-vestlige indvandrere ind på arbejdsmarkedet. En problemstilling som det ikke er lyk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum