Udenrigsministeriet

Kofod: Vi skal kæmpe aktivt for menneskerettighederne

Del

Udenrigsminister Jeppe Kofod deltager i dag i den 43. samling i FN’s Menneskerettighedsråd i Geneve. Danmark er medlem af Rådet i 2019-21.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”Fundamentale rettigheder er under angreb flere steder i verden. Fra dansk side vil vi ikke sidde det overhørig, når kvinders ret til selvbestemmelse krænkes eller menneskerettighedsforkæmpere forfølges. Som medlem af Menneskerettighedsrådet har Danmark en vigtig rolle i forsvaret for menneskerettighederne globalt. Det gælder ikke mindst ift. torturbekæmpelse, men også den teknologiske udvikling rejser nye spørgsmål om, hvordan vi beskytter menneskerettighederne online og offline.”

Udenrigsminister Jeppe Kofod afholder indlæg under højniveausegmentet af Menneskerettighedsrådets åbning. Her vil han pege på det øgede globale pres på menneskerettighederne, og understrege vigtigheden af Menneskerettighedsrådets arbejde. Rådet har samme geopolitiske udfordringer som andre internationale organisationer, men har samtidig vist at kunne etablere vigtige menneskerettighedsmekanismer ift. Venezuela, Yemen, Syrien og Myanmar.

Derudover vil ministeren være vært for en drøftelse om menneskerettigheder i Syrien med særligt fokus på tilbageholdelser og tortur. Ministeren vil samtidig – sammen med kolleger fra Indonesien og Marokko – drøfte hvordan vi accelerer den globale implementering af FN’s Torturkonvention.

Herudover vil ministeren bl.a. sammen med Kina være vært for et event til markering af 25-året for Beijing-erklæringen om kvinders rettigheder. Endeligt har han drøftelser med FN’s Generalsekretær og FN’s Menneskerettighedshøjkommissær, ligesom han vil være vært for en drøftelse med ligesindede kolleger og civilsamfundsorganisationer om beskyttelse af civilsamfundets råderum og menneskerettighedsforkæmpere.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

FN’s menneskerettighedsråd skal stå vagt om menneskerettighederne. Rådet skal levere på sit mandat og adressere krænkelser. Men rådet kan og bør blive stærkere i sit arbejde for også at forebygge menneskerettighedskrænkelser. Menneskerettighederne er universelle og kan ikke gradbøjes. Det står Danmark fast på i vores arbejde i rådet.”

Danmark har under samlingen i FN’s Menneskerettighedsråd fokus på torturbekæmpelse, fremme af kvinders og pigers rettigheder, herunder særligt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), beskyttelse af civilsamfundets råderum og menneskerettighedsforkæmpere samt fremme af oprindelige folks rettigheder.

For yderligere presse:

Presserådgiver Kristian Frey Jensen, 41532639

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Kampen mod ISIL: Ny dansk støtte til COVID-19-indsatser i Irak og det nordøstlige Syrien4.6.2020 18:11:54 CESTPressemeddelelse

Udenrigsminister Jeppe Kofod deltog i dag i et virtuelt udenrigsministermøde i Koalitionen mod ISIL med USA’s udenrigsminister Pompeo og Italiens udenrigsminister Di Maio som værter. Iraks nyudnævnte premierminister Mustafa al-Kadhimi bidrog med et videoindlæg til mødet. På mødet annoncerede Kofod, at Danmark nu styrker sin stabiliseringsindsats i det nordøstlige Syrien og Irak og afsætter 31 millioner kroner til at understøtte COVID19-indsatser i de to lande og understregede vigtigheden af, at koalitionen fastholder indsatsen mod ISIL. Mødet sendte et stærkt signal om koalitionens sammenhold og vilje til at videreføre indsatsen mod ISIL i en fælles erklæring. Læs den her. Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler: ”ISIL har fundet en uventet og farlig allieret i COVID-19 og har benyttet pandemien som dække for nye angreb. Begge kan de underminere kampen mod terror og i sidste ende også vores hjemlige tryghed og sikkerhed. Derfor er det afgørende, at Danmark og resten af koalitionen fasthol