Udenrigsministeriet

Kofod til Paris Peace Forum: De internationale spilleregler må forsvares

Del

Udenrigsminister Jeppe Kofod deltager i dag i Paris Peace Forum. Forummet samler stats- og regeringschefer, ministre og højniveaurepræsentanter for internationale organisationer og civilsamfundet samt ledende forskere i Paris. Sammen skal de diskutere fælles løsninger på en række af verdens store udfordringer i lyset af den øgede geopolitiske rivalisering, globaliseringen, den teknologiske udvikling og klimaforandringerne. Et gennemgående tema for forummet er vigtigheden af at forsvare og udvikle det internationale regelbaserede samarbejde, der er under stigende pres.

Jeppe Kofod siger:
”De store udfordringer verden står over for, kan vi kun løse i fællesskab. I de 75 år, der er gået siden 2. verdenskrig, har vi opbygget et stærkt sæt internationale institutioner, normer og konventioner, der har tjent os godt. Men det er en nyskabelse, vi ikke må tage for givet. Derfor er der brug for lande, der vil forsvare de fælles spilleregler og sikre, at de overholdes. Jeg er glad for, at der nu udvises europæisk lederskab i det arbejde. Samtidig har den stigende globalisering skabt usikkerhed for alt for mange mennesker. De bekymringer skal vi tage alvorligt og reformere vores internationale institutioner, så de også leverer svarene på verdens udfordringer i de kommende 75 år.”

Et effektivt og moderne internationalt samarbejde er den bedste garant for Danmarks sikkerhed, velstand og værdier. Derfor bakker Danmark op om arbejdet for at styrke og reformere FN’s freds- og stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter og som svar på nye trusler. Danmarks indsats i FN supplerer det stærke danske engagement i bl.a. NATO og EU.

Jeppe Kofod siger:
”Verden – og Danmark – står over for et stadigt mere komplekst trusselsbillede, der kun kan håndteres gennem et effektivt internationalt samarbejde. Derfor tager Danmark aktiv del i det reformarbejde, der skal forbedre FN’s indsatser for konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Konkret støtter Danmark bl.a. FN’s Fredsopbygningsfond med 100 mio. kr. samt bidrager til FN’s fredsbevarende missioner i Mali, Sydsudan og Mellemøsten.”

Fakta:
Dette års Paris Peace Forum finder sted den 11.-13. november 2019 i Paris med deltagelse af 28 stats- og regeringschefer, mere end 50 ministre fra hele verden samt ledere af internationale organisationer, tænketanke, virksomheder og civilsamfundsrepræsentanter, herunder FN’s generalsekretær, António Guterres, og formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen.

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Forsvarsforbeholdet skal tages med forbehold6.12.2019 16:45:35 CETPressemeddelelse

I dag præsenterede Dansk Institut for Internationale studier (DIIS) en udredning om udviklingen i EU og Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område samt betydningen af det danske forsvarsforbehold. Den danske regering hilser udredningen velkommen, og udenrigsminister Jeppe Kofod siger: ”EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde er under hastig udvikling. Det er klart, at der er en række aktiviteter, som Danmark ikke kan deltage i på grund af forsvarsforbeholdet. Det er ikke nyt. Det nye er, at samarbejdet også udvikler sig til at få betydning for områder, hvor Danmark kan være med - og som dermed åbner en række nye muligheder. Regeringen mener, at Europa skal løfte et større ansvar på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det er en dagsorden, hvor Danmark allerede er med helt i front. Regeringen støtter også et tættere samarbejde mellem NATO og EU - og vi ser positivt på, at andre EU-lande ønsker at styrke forsvarssamarbejdet inden for EU-rammen i fuld kompatibi