Energistyrelsen

Klimaeffekter af gaslækager på Nord Stream 1 og Nord Stream 2

Del

Udledningen fra de tre gaslæk på Nord Stream 1 og 2 svarer til cirka 32 procent af den årlige danske CO2-udledning.

Energistyrelsens indledende beregninger viser, at lækagerne fra Nord Stream 1 og 2 i værste fald udleder ca. 778 millioner standardkubikmeter naturgas. Det kan omregnes til en drivhusgasudledning på ca. 14,6 millioner ton CO2-ækvivalent (CO2e). Til sammenligning var den samlede danske udledning i 2020 på ca. 45 millioner ton CO2e. Udledningen svarer dermed til ca. 32 procent af Danmarks årlige CO2e-udledning.

Nord Stream AG har oplyst Energistyrelsen, at der har været 300 mio. standard-kubikmeter naturgas i hvert af de to rør i Nord Stream 1, hvor der er konstateret læk. Nord Stream 2 AG har derudover oplyst, at der har været 178 mio. standard-kubikmeter naturgas i det Nord Stream 2 rør, hvor der er konstateret læk.

Lækagen fra de tre rør er i internationalt farvand. Lækagen fra det ene Nord Stream 1 rør samt lækagen på Nord Stream 2 røret ligger inden for den danske eksklusive økonomiske zone (EØZ), mens lækagen fra det andet Nord Stream 1 rør ligger i den svenske eksklusive økonomiske zone.

De relevante myndigheder koordinerer den videre indsats. Energistyrelsen opdaterer løbende om situationen. 

Om beregningen

Beregningsestimatet er et overskøn, dels fordi det ikke er sikkert, at al naturgassen vil frigives til atmosfæren; dels fordi der er antaget en metanandel af naturgassen på 100 procent.

I beregningsestimatet er benyttet en omregningsfaktor fra standardkubikmeter naturgas til tons naturgas på baggrund af vægten af metan ved 1 atmosfæres tryk og 20 graders temperatur, som er standarden ved rapportering af drivhusgasudledninger til FN.

Desuden er der anvendt en såkaldt GWP-faktor, Global Warming Potential-faktor fra metan til CO2-ækvivalent på 28 CO2e. Denne GWP-faktor skal fra 2023 benyttes ved rapportering af drivhusgasudledning til FN. GWP-faktoren for metan afspejler, at metanudledning har en 28 gange højere drivhusgaseffekt i et 100-års tidsperspektiv end udledning af en tilsvarende vægtmængde CO2.

Beregningen tager udgangspunkt i oplysninger fra Nord Stream AG og Nord Stream 2 AG om indholdet af naturgas i de tre ledninger, der er læk på.

Kontakter

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum