Kingo Karlsen A/S opretholder stærkt udviklingsfokus trods ekstraordinært underskud i 2020

Del

Kingo Karlsen A/S kommer i sit regnskab for 2020 ud med et samlet underskud på 28 mio. kr. Underskuddet er en direkte konsekvens af en ekstraordinær bedragerisag, der har indebåret vildledning og helt fraværende projektstyring. Det umiddelbare tab er dog blevet dækket af virksomhedens holdingselskab, og det gør det muligt at opretholde et stærkt udviklingsfokus fremadrettet, bl.a. på produktionsoptimering og en strategisk tilgang til indkøb og logistik.

2020 blev året, hvor fleksibilitet i Kingo Karlsen A/S’ procedurer blev groft udnyttet og udstillet af nu tidligere medarbejdere til bedrageri, fraværende projektstyring og vildledning af ledelse og bestyrelse. Problemerne blev isoleret til en gren af produktionen fordelt på 4 store projekter med en samlet tabssum på omkring 30 mio. kr. Konsekvenserne har været opsigelser og en politianmeldelse af en nu tidligere medarbejder, som omtalt i pressemeddelelse d. 9. juni 2021.

Adm. Direktør, Michael Kamstrup Søndergaard, udtaler:

- Vores regnskab for 2020 er i ekstrem grad påvirket af denne enkeltstående begivenhed, som har taget rigtig meget fokus. Afgørende for os har været at sikre, at ingen af vores kunder eller forretnings-forbindelser, inkl. i de 4 underskudsgivende projekter, er blevet påvirket af tabet. Vi har reetableret egenkapitalen via kapitalindskud, gældskonvertering og egen indtjening i 2021. Det betyder, at vi pr. 31. maj 2021 igen havde en egenkapital på ca. 24 mio. kr., hvilket er omtrent det samme niveau som inden bedragerisagen.

- Koncernen står stærkt med en egenkapital på godt 54 mio. kr. pr. 31. maj 2021, og med et koncernoverskud for årets første 5 måneder på 5,8 mio. kr. før skat. Det er vigtigt for os ift. at være en solid og attraktiv samarbejdspartner. Vi har valgt at være helt åbne omkring vores problemer over for medarbejdere, kunder og andre samarbejdspartnere, og jeg kan konstatere, at vores åbenhed er blevet taget godt imod. De gode tal i første del af 2021 gør, at vi nu igen har åbnet for strategiske investeringer, og dermed – ud fra et forretningsperspektiv - lagt sagen bag os, selvom den fortsat bliver efterforsket af politiet.

En dedikeret udviklingsafdeling sætter skub i processerne

Allerede inden Kingo Karlsen A/S kendte til det fulde omfang af sagen, var der etableret en udviklingsafdeling, hvis formål er at styrke og effektivisere virksomhedens byggepladser og øge resultatet med et tocifret millionbeløb årligt. Fokus har indledningsvist været på introduktion af procedurer og hjælpeværktøjer, der skaber transparens på tværs af projekter. Allerede få uger efter opstart lancerede afdelingen sit første tiltag med styringsværktøjer til indkøbte vikartimer.

Udviklingsansvarlig Søren Malund Thomsen, udtaler:

- Resultatet for 2020 har sat pres på levering af løsninger og resultater, og vi har lagt fra land med en ambitiøs udviklingsplan i 8 spor, fokuseret på at styrke vores byggepladser. Derudover er organisationen blevet styrket. Der er blevet tilført ressourcer og erfaring, som støtter op omkring både den operationelle, taktiske og strategiske tilgang og udførsel.

Michael Kamstrup Søndergaard supplerer:

- Foruden de mange udviklingstiltag, er ledelsen blevet styrket og er rykket tættere på driften. Det er et godt afsæt, men vi er også opmærksomme på, at det er et langt, sejt træk, vi er i gang med. Vi forventer sorte tal på bundlinjen i 2021, men vi vil først for alvor se effekten af de igangsatte tiltag i 2022. Samlet set står vi således med et godt fundament for vores fremadrettede rentabilitet, hvilket er en forudsætning for fremtidig udvikling.

For yderligere oplysninger/kommentarer:

Kontakt Michael Kamstrup Søndergaard – 2250 0582 / mks@kingo.biz

Information om Kingo Karlsen A/S

Kingo Karlsen A/S
F.L. Smidths Vej 17
8600 Silkeborg

87229000http://www.kingo.biz

 

 

Følg pressemeddelelser fra Kingo Karlsen A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Kingo Karlsen A/S