Globenewswire

Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Del

Prospekt – Kapitalforeningen Blue Strait Capital

København Ø, March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Den 10. marts 2021 træder Disclosure-forordningen1 i kraft. Forordningen er et sæt regler for, hvordan man skal oplyse om bæredygtighed, og har til formål at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og give dem bedre bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Som konsekvens heraf er bæredygtighedsrisici opdateret i prospektet for Kapitalforeningen Blue Strait Capital.

Dokumentet kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser


Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK