Globenewswire

Kapitalforeningen Bankinvest Select

Del

Prospekt – Kapitalforeningen BankInvest Select

København Ø, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --


Den 10. marts 2021 træder Disclosure-forordningen i kraft. Forordningen er et sæt regler for, hvordan man skal oplyse om bæredygtighed, og har til formål at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og give dem bedre bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Kapitalforeningen BankInvest Select er omfattet af forordningen som finansielt produkt, og der skal således senest den 10. marts 2021 gives følgende oplysninger om de produkter, der markedsfører sociale og miljømæssige karakteristika (de såkaldte artikel 8-produkter):

  • Oplysninger om, hvordan de pågældende karakteristika opfyldes
  • Hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, oplysninger om, hvorvidt og hvordan dette indeks er i overensstemmelse med de pågældende karakteristika

Oplysningerne er indsat i selvstændige afsnit, "Bæredygtighedskarakteristika", i prospektet.

Spørgsmål herom kan rettes til undertegnede på tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK