Globenewswire

Jyske Realkredit A/S

Del

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S tirsdag den 23. marts 2021 kl. 8.00 på selskabets adresse Klampenborgvej 205 i Lyngby.


Til Nasdaq Copenhagen A/S

 
9. marts 2021
Meddelelse nr. 29/2021

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S
tirsdag den 23. marts 2021 kl. 8.00 på selskabets adresse Klampenborgvej 205 i Lyngby.

Dagsorden

a.    Beretning om selskabets virksomhed i 2020

b.    Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten for 2020 og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

c.    Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

d.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

e.    Valg af revision

f.     Eventuelt

Med venlig hilsen
p.f.v.

Carsten Tirsbæk Madsen
Adm. direktørInformation om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK