Beskæftigelsesministeriet

Jørn Neergaard bliver formand for pensionskommissionen

Del

Pensionskommissionen er nu nedsat. Den skal komme med anbefalinger til, hvordan pensionssystemet kan blive bedre.

Pensionssystemet skal ses efter i sømmene. Forligspartierne bag Aftale om ret til seniorpension for nedslidte har derfor nedsat en kommission om tilbagetrækning og nedslidning. Kommissionen skal ledes af tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

I lyset af en stigende folkepensionsalder og flere ældre, vil partierne bag aftalen sikre, at pensionssystemet fortsat understøtter, at de seniorer, der kan og vil blive på arbejdsmarkedet, også vælger dette. Kommissionen skal også se på, om pensionssystemet er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til de seniorer, som må trække sig tilbage før folkepensionsalderen. Dette er en række af de opgaver, som kommissionen skal se på.

Kommissionen skal derudover afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Nedsættelse af kommissionen sker som led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte, som VLAK regeringen indgik med Dansk Folkeparti og RV i maj 2019.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen og forligspartierne senest i 1. kvartal 2022. Kommissionens øvrige medlemmer udpeges i løbet af efteråret.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger.

- Det er godt, at vi nu har nedsat pensionskommissionen. Lidt senere end forventet pga. corona skal den i gang med at se på, hvordan vores pensionssystem kan blive bedre. Det er der brug for, fordi der er en række udfordringer. Vi skal samtidig tænke os rigtig godt om, fordi pensionen er forsørgelsesgrundlaget for så mange mennesker. Jeg er glad for, at Jørn Neergaard, der kender pensionssystemet til fingerspidserne, har takket ja til opgaven. Når vi har kommissionens anbefalinger, skal vi drøfte dem politisk. Det ser jeg frem til. Det ændrer ikke på, at det haster med at finde en løsning for de typisk ufaglærte og faglærte, der efter mange år på arbejdsmarkedet ikke kan følge med, når pensionsalderen stiger. De skal kunne trække sig værdigt tilbage før tid. Derfor fremlægger vi også snart som lovet en ret til tidlig pension

Jørn Neergaard siger:

- Jeg er glad for den tillid, der bliver vist mig ved at udnævne mig som formand for pensionskommissionen. Pension er et utroligt vigtigt emne både for den enkelte og for vores samfundsøkonomi. Jeg har beskæftiget mig med pension - ikke mindst arbejdsmarkedspension i en stor del af mit arbejdsliv. Nu glæder jeg mig til at tage fat på denne opgave.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Det glæder mig meget, at tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen nu skal stå i spidsen for den kommission, vi aftalte skulle nedsættes i forbindelse med aftalen om seniorpension, som Venstre stod i spidsen for at gennemføre. Kommissionen får til opgave at se pensionssystemet efter i sømmene. Jeg ser meget frem til at læse kommissionens arbejde, så vi derefter kan få en politisk diskussion på et oplyst grundlag om vores fremtidige pensionssystem.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti, at der bliver undersøgt, hvilke muligheder der kan skabes for at kombinere pension og senere tilbagetrækning. Det har også været vigtigt, at der undersøges, om den længere levetid kan skyldes, at lægerne er blevet bedre til at forlænge levetiden, uden at man af den grund kan klare flere år på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at levetidsindekset ikke medfører flere gode år på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (R):

- I Radikale Venstre ser vi et stort behov for at få kvalificeret samtalen om fremtidens pensionssystem. For der er ingen snuptagsløsninger, når vi både skal sikre, at også fremtidens seniorer har mulighed for at leve meningsfulde liv og samtidig skal sikre økonomien, så vi fortsat har råd til velfærd og grøn omstilling. Jørn Neergaard og den øvrige kommission har dermed en vigtig og svær opgave for sig. Og jeg ser meget frem til at se resultatet af arbejdet.

Beskæftigelsesordfører Naser Khader (K):

- Vi er glade for, at der bliver nedsat en kommission med eksperter, som kigger hele pensionsområdet og tilbagetrækning grundigt igennem. Pensionssystemet har stor betydning for danskerne og dansk økonomi. Med den her kommission sikrer vi, at der bliver truffet politiske beslutninger på et oplyst grundlag.

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S):

- Jeg ser frem til et glædeligt gensyn med Jørn, nu hvor han bliver sat i spidsen for det meget vigtige arbejde med at se på, hvad der skal ske med pensionssystemet efter 2040. Jeg kender Jørn, som både en yderst kompetent og vidende person, og som en der både rummer lune og handlekraft. De egenskaber får han brug for i sit arbejde i spidsen for pensionskommissionen. Jeg ønsker ham god vind med arbejdet og ser frem til at diskutere pensionssystemets indretning efter 2040 med ham og alle andre, når arbejdet er færdigt.

Kommissoriet er vedhæftet.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 202021.1.2021 08:24:29 CETPressemeddelelse

I november 2020 var der 2.780.000 personer i job, hvilket er en stigning på 3.100 personer siden oktober. Ser man på den private sektor, er der kommet 650 flere lønmodtagere. Der var 2.450 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,1 procent siden oktober måned. Der er i alt kommet 56.500 personer i job i fra maj til november oven på et fald på knap 77.400 personer mellem februar og maj måned som følge af COVID-19 nedlukningen i midten af marts. Samlet set er beskæftigelsen faldet med 21.000 svarende til 0,7 procent siden februar. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg glæder mig over, at beskæftigelsen steg med 3.100 i november. Dermed har beskæftigelsen været stigende et halvt år i træk. Fremgangen på arbejdsmarkedet ser dog ud til at være stoppet op. Der forventes en vis stigning i ledigheden den kommende tid som følge af de indførte restriktioner på baggrund af udviklingen i COVID-19. - På grund af nye restriktioner genindfø

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher15.1.2021 09:00:00 CETPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger. Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid. Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag

Regeringen vil skærpe testkrav til vandrende arbejdskraft8.1.2021 16:43:44 CETPressemeddelelse

Regeringen har fredag den 8. januar 2021 præsenteret en række stramninger af de gældende indrejserestriktioner. Regeringen vil blandt andet skærpe krav om test af vandrende arbejdskraft. Det sker på grund af den alvorlige situation i Danmark med mange smittede og et højt antal indlagte på danske hospitaler og i lyset af de nye mutationer af COVID-19-virus i henholdsvis England og Sydafrika. Kravet skal være med til at begrænse smittespredning og samtidig understøtte, at der kan blive holdt gang i økonomien og de danske virksomheder. Vandrende arbejdskraft er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som fra 9. januar 2021 klokken 17 skal bygge på en maksimalt 24 timer gammel negativ COVID-19-test. Testen kan være en quicktest. I dag må testen højest være 72 timer gammel ved indrejse til Danmark. Desuden lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for november 20208.1.2021 08:38:46 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.200 personer i november 2020. Dermed er ledigheden på 127.700 fuldtidspersoner svarende til 4,5 procent af arbejdsstyrken. I oktober lå ledigheden på 4,6 procent. Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden fortsatte med at falde i november, hvor der var 3.200 færre ledige, og det er glædeligt. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af november var 8.300 personer på den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - Den seneste udvikling i ministeriets egne tal for tilmeldte ledige tyder samtidig på, at den igangværende anden bølge af corona-smitten og de skærpede restriktioner vil sætte sit præg på ledigheden i begyndelsen af det nye år. - Denne regering ønsker at investere i mennesker og bruge krisen til, at flere opkvalificerer sig, så både den enkelte og arbejdsmarkedet som helhed står bedre rustet til fremtidens udfordringer. Vi har bl.a. gjort det mere attraktivt for uf

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet22.12.2020 10:45:09 CETPressemeddelelse

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen: - Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker - Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen - Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger - Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdsp

Tidlig pension vedtaget: 41.000 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen21.12.2020 14:05:55 CETPressemeddelelse

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Regeringen vurderer, at 24.000 vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. 80 procent af de, der får retten, er ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, håndværkere og SOSU-assistenter. Desuden bliver kravene til seniorpensionsordningen lempet fra 15 timer om ugen til 18 timer om ugen, så flere kan få gavn af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”For første gang i årtier udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder. Når vi beder danskerne om a

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum