Globenewswire

Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Del

Udbytte for 2020 for afdeling European High Yield

Som oplyst i fondsbørsmeddelelse af den 19. januar d.å. var det forventede udbytte for afdeling European High Yield, DK0016205255, efter en genberegning opgjort til kr. 1,60 pr. andel.

For god ordens skyld skal det hermed bekræftes, at det genberegnede udbytte på kr. 1,60 svarende til minimumsudlodningen blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. februar d.å.

Udbyttet var allerede udbetalt og til rådighed på depotkonti den 10. februar 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK