Instituttet for Fremtidsforskning

Instituttet for Fremtidsforskning lancerer ny publikation om Fremtiden

Del

Instituttet for Fremtidsforskning lancerer i dag FARSIGHT, en engelsksproget kvartalsvis publikation, der udforsker mulige fremtider for at provokere og inspirere til handling i nutiden.

Hver udgave af FARSIGHT rummer analyser foretaget af Instituttets fremtidsforskere samt artikler og interviews fra et internationalt hold af freelancejournalister og fageksperter. Det giver et dybdegående og mangefacetteret indblik i emner, der har relevans for et bredt udsnit af læsere og beslutningstagere – herunder fremtidens by, teknologi, mobilitet, kunstig intelligens, natur og bæredygtighed, sundhed og geopolitik.

Den første udgave af FARSIGHT har titlen ”Entering the New Age of Work” og stiller skarpt på en række spørgsmål, der relaterer sig til hvordan, hvor og hvorfor vi vil arbejde i fremtiden. Det gælder blandt andet, hvordan kunstig intelligens og robotter vil forandre arbejdspladsen, hvem der vinder og taber i det nye globaliserede og platform-baserede arbejdsmarked, og om det åbne kontorlandskab er på vej i graven.

Der bliver set nærmere på en mulig fremtid, hvor mere og mere arbejde foretages i virtuelle verdener, hvor klimaforandringer har sat verdens befolkning i bevægelse, og hvor nye generationer stiller nye krav til arbejdspladser og arbejdsgivere.

Det bærende redaktionelle princip er, at fremtiden aldrig kan forudsiges, og at der altid eksisterer mange mulige fremtider forude. Målet med FARSIGHT er at udfolde disse fremtider i al deres kompleksitet og forunderlighed for derigennem at hjælpe individer med bedre at forstå deres egen mulighed for at påvirke verden i den retning, de ønsker.

Billeder

Links

Information om Instituttet for Fremtidsforskning

Instituttet for Fremtidsforskning
Instituttet for Fremtidsforskning
Bryghusgade 8
1473 København K

https://www.cifs.dk/da

Instituttet for Fremtidsforskning er en uafhængig, almennyttig fremtidstænketank - grundlagt i 1969. Vi inspirerer og udruster individer og organisationer, beslutningstagere og befolkningen til at tage beslutninger om fremtiden i dag.