Danmarks Statistik

I internationalt perspektiv er de offentlige udgifter til forskning og udvikling høje i Danmark

Del

I 2017 brugte det offentlige, hvad der svarer til 1,1 pct. af BNP på forskning og udvikling, hvilket er et højt niveau i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med.

I Norge og Sverige udgør de offentlige forskningsudgifter 1,0 pct. af BNP, mens de udgør 0,9 pct. i Finland, Schweiz og Tyskland. De offentlige forskningsudgifter udgjorde mere end dobbelt så stor en andel af BNP som EU-landene i gennemsnit.

Det viser publikationen ”Innovation og Forskning 2019”, som Danmarks Statistik udgiver i dag.

Danmark ligger også højt, når det kommer til private forskningsudgifter, om end udgifterne i Schweiz, Sverige og Tyskland udgjorde en større del af BNP. I Danmark svarede de private forskningsudgifter til 2,0 pct. af BNP, så de samlede forskningsudgifter i Danmark i 2017 i alt udgjorde 3,0 pct. af BNP (afrunding).

”Danmark opfylder dermed Barcelonamålsætningen om at anvende mindst 3 pct. af BNP til forskning og udvikling. Også Sverige, Tyskland og Schweiz opfylder målsætningen, mens fx Norge er langt fra de 3 pct.,” siger forfatteren til publikationen, Jens Brodersen fra Danmarks Statistik.

I publikationen kan man desuden læse et temakapitel om forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed. Forskning i dette område udgjorde 5,9 pct. af den samlede offentlige forskning i 2017 og 3,0 pct. af erhvervslivets forskning. Men hovedparten af forskningen i fødevarer skete uden for fødevareerhvervene, som kun stod for 37 pct. af erhvervslivets forskning i fødevarer og fødevare sikkerhed. Virksomheder inden for fremstilling af andre kemiske produkter stod til sammenligning for 39 pct. af erhvervslivets forskning i området.

Temakapitlet er tidligere udgivet som en DST-Analyse.

Læs et resume af publikationen om Innovation og Forskning på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Har du spørgsmål i forbindelse med publikationen, er du velkommen til at kontakte forfatteren til publikationen, Jens Brodersen, på 39 17 30 57 eller jbr@dst.dk

Nøgleord

Kontakter

Fuldmægtig, Jens Brodersen, 39 17 30 57, jbr@dst.dk.

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Formidling af valgresultater til pressen16.5.2019 14:42:36 CESTPressemeddelelse

Danmarks Statistik udarbejder opgørelser af resultater fra valg til Folketinget, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. Resultaterne offentliggøres løbende på valgaftenen og i dagene derefter. Danmarks Statistik udarbejder resultatopgørelserne på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Danmarks Statistik vil i forbindelse med afholdelse af Europa-Parlamentsvalget 26. maj og folketingsvalget 5. juni 2019 tilbyde pressen adgang til resultaterne i elektronisk form. Danmarks Statistiks elektroniske resultatformidling gennemføres ved disse valg sådan, at data vil være tilgængelige i XML-format på Danmarks Statistiks hjemmeside http://www.dst.dk/valg/index.htm http://www.dst.dk/valg/index.htm Oversigtsdata fra de sidste valg kan allerede nu afhentes til test. Filer og tekniske specifikationer kan hentes på denne side: http://www.dst.dk/valg/xml.htm http://www.dst.dk/valg/xml.htm På valgaftenen formidles resultater på opstillingskredse, storkredse, landsdele og hele landet. På f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum