Sund & Bælt

I dag åbner Storebæltsbroens nye betalingsanlæg

Del

Der er sket meget, siden betalingsanlægget blev indviet for godt 20 år siden. Dengang kom den enorme interesse for broen bag på selskabet, og det skabte trafikale udfordringer. Det nye betalingsanlæg vil fremover sikre, at kunderne kan komme hurtigere over broen – også selvom trafikken ventes at stige i fremtiden.

Trafikken på Storebælt stiger år for år. I dag kører mere end fire gange så mange biler over broen, som da den åbnede i 1998. Selvom Storebæltsbroen i dag er en trafikal succes, så er det vigtigt, at Storebælt også i fremtiden kan håndtere en stigende mængde trafik. Derfor er teknologien i betalingsanlægget nu skiftet.

- Det nye betalingsanlæg giver nogle særlige fordele til vores kunder, der betaler med automatisk betaling såsom BroBizz og nummerpladen. Det er et bevidst valg fra vores side, da automatisk betaling gør det muligt at få endnu flere kunder igennem betalingsanlægget på kortere tid og derved reducere ventetiden for dem. Det er med til at fremtidssikre anlægget, forklarer Jens Kjær Nielsen, chef for Storebæltsbroens betalingsanlæg.

Kunder, der betaler med BroBizz eller nummerpladen, skal fra i dag køre i de nye, grønne Ekspres-baner. Antallet af Ekspres-baner er udvidet fra 4 til 6 baner, og hastigheden sat op fra 30 til 50 km/t. Begge tiltag øger kapaciteten i anlægget og får kunderne hurtigere over broen.

Og så er der også penge at spare i de grønne baner. For udover at komme hurtigere over broen sparer kunder, som betaler med BroBizz eller nummerpladen, mere end 50 kr. pr. tur.

Indvielsen af betalingsanlægget
Mange tusind mennesker var mødt op på festpladsen for at fejre indvielsen af Danmarkshistoriens måske største byggeprojekt – Storebæltsbroen. Med ét var Danmark blevet mindre, og landsdelene bundet tættere sammen. Over højtalerne kunne man høre Povl Dissings bløde stemme synge ”Godmorgen lille land”, som var blevet specialkomponeret til anledningen. Det var en festdag, som mange, år forinden, ikke havde forventet ville blive en realitet. Men bag den store festplads stod broen endelig færdig. Buende hen over vandoverfladen og med de to enorme tårne, der blev gemt bag skyerne – de såkaldte pyloner på 254 meter. Foran broen var betalingsanlægget. Her holdt mange biler allerede i kø til trods for, at betalingsanlægget først åbnede for almindelig trafik kl. 22. De ville have den første tur over broen.

Dagen var den 14. juni 1998, hvor Storebæltsbroen åbnede for biltrafik.

Antallet af bilister overraskede
Storebæltsbroen var Danmarks første betalingsbro. Der var derfor ikke mange tidligere erfaringer at trække på. Tiden efter åbningen – og særligt den første sommer 1998 – skabte enorme trafikale problemer i anlægget.

Flere køretøjer, primært stationcars, holdte i en kø, der kunne ses helt ned til den sidste afkørsel før betalingsanlægget. De fleste havde rullet vinduet ned for at få lidt luft ind i bilen denne varme sommerdag. Dyttende, med albuen hængende ud af vinduet, sad de og ventede. Nogle råbte og bandede af de bilister, som ikke kunne finde ud af at køre i den rigtige bane, mens andre ventede tålmodigt på deres tur.

En mand forrest i Kort-banen havde problemer med at få Dankortet ind i kortautomaten. Han vendte og drejede kortet for til sidst at lykkes. Sådan var der mange, der havde det. Betaling med Dankort i kortautomater var nyt for danskerne, og det skabte store problemer.

- Det kom bag på os hos Storebælt, hvor svært det var for kunderne at betale i anlægget. Samtidig havde vi forventet omkring 10.000 køretøjer over broen i døgnet, men på de største rejsedage kørte op mod 27.000 køretøjer over Storebælt. Det skabte kaos i betalingsanlægget, siger Jens Kjær Nielsen.

- Den sommer valgte flere af vores medarbejdere at gå ned langs køerne for at indkræve betaling direkte fra kunderne og tilbyde dem kaffe. Den form for indkrævning af betaling ville man jo aldrig møde i dag, men dengang var det en måde at få kunderne hurtigere igennem betalingsanlægget.

Sådan blev begyndelsesvanskelighederne håndteret

  • Nye skilte i betalingsanlægget: Over flere omgange måtte skiltene skiftes. Kunderne vidste ikke, hvad navnene på skiltene betød, så navnene blev ændret. Derudover var alle skiltene grønne, så det var svært at aflæse dem. Det blev på sigt ændret til grøn, blå og gul.
  • Annoncering i aviser og dagblade: Storebælt iværksatte en række annonceringsinitiativer. Specielt brugsanvisninger om, hvordan man betaler med Dankort i kortautomaterne.
  • Fokus på BroBizz: Før betalingsanlægget åbnede, var der kun solgt 10.000 BroBizz. Det betød, at de to baner, der var dedikeret til BroBizz, stod tomme, da kun 10 pct. af kunderne kørte i BroBizz-banerne. Derfor blev der sat yderligere fokus på at tydeliggøre fordelene ved at bruge BroBizz bl.a. gennem annoncering i aviser og informationer i betalingsanlægget.
  • Flere baner: Der blev åbnet to yderligere baner i betalingsanlægget for at kunne håndtere den øgede trafik.

Allerede fra efterårsferien 1998 var køen betydeligt mindre i anlægget. Siden har Storebæltsbroen løbende forbedret betalingsanlægget frem mod i dag, hvor anlægget efter godt 20 år er blevet opgraderet til en version 2.0.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Download
Download
Indvielsen af Storebæltsbroen 1998
Indvielsen af Storebæltsbroen 1998
Download
Indvielsen af Storebæltsbroen 1998
Indvielsen af Storebæltsbroen 1998
Download
Trafik i anlægget efter åbning af betalingsanlægget i 1998
Trafik i anlægget efter åbning af betalingsanlægget i 1998
Download
Download
Download
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Sprogø er en succeshistorie om aktiv naturforvaltning7.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

De seneste 20 år har naturforvaltningen på Sprogø haft fokus på at bevare og udvikle øens naturværdier. Ifølge en ny rapport er Sprogø i dag en naturperle med yngle- og rastesteder for arter af international betydning. Under anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen fra 1989 til 98 voksede Sprogø i omfang med etableringen af Ny Sprogø. Som resultat af de følgende årtiers store indsats med aktiv naturpleje fremstår Sprogø nu med et varieret naturindhold af international værdi – på et areal, der er fire gange større end den oprindelige ø. ”Erfaringerne fra Sprogø dokumenterer, at effektiv infrastruktur og rig biodiversitet ikke behøver være hinandens modsætninger. De viser, hvordan vi som samfund kan arbejde konstruktivt med at bevare og stimulere unikke naturområder i forbindelse med større anlægsarbejder”, siger Bjarne Jørgensen, Asset Management direktør i Sund & Bælt Naturpleje med perspektiver Da anlægsarbejdet på Storebæltsforbindelsen gik i gang i 1989, var naturen på Sprogø præget af

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i weekenden28.5.2021 12:49:17 CEST | Pressemeddelelse

Natten til søndag vil der være dobbeltrettet trafik på Storebæltsforbindelsens vestbro grundet afvikling af en beredskabsøvelse. I tidsrummet for øvelsen bliver trafikken mod Fyn ledt over i det sydlige spor på vestbroen. Fra lørdag aften klokken 23.00 til søndag morgen klokken 07.00 vil der være dobbeltrettet trafik med hastighedsbegrænsning på 80 km/t, og overhaling vil ikke være tilladt. Der kan opstå kort ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik umiddelbart efter kl. 23.00 og igen kort før kl. 07.00, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 20 minutter, mens trafikken omlægges. Se den aktuelle trafiksituation på storebaelt.dk Læs mere om øvelsen på politi.dk

Stigende trafik over Storebælt påvirker resultat positivt trods covid-1927.5.2021 19:01:51 CEST | Pressemeddelelse

Lastbiltrafikken fortsætter med at stige på både Storebæltsbroen og Øresundsbron i de første måneder af 2021, og personbiltrafikken er langsomt på vej op igen efter at have været hårdt ramt af covid-19 pandemien. I forhold til forventningerne er resultatet tilfredsstillende. På Storebæltsbroen faldt den samlede vejtrafik med 15 pct. i første kvartal af 2021 sammenlignet med sidste år, hvor personbilerne faldt mest med 18 pct. Lastbiltrafikken steg derimod med 4 pct., mens bustrafikken faldt med 80 pct. Indtægterne fra vejtrafikken faldt med 38 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år og var på 556 mio. kr. Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 85 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg. - I årets første måneder afspejler lastbiltrafikken på begge broer udviklingen i det høje aktivitetsniveau i erhvervslivet, og på Storebæltsbroen blev der sa

Danskerne kørte over Storebælt i Kr. Himmelfartsferien19.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Kombinationen af feriedage og en begyndende genåbning gav ekstra travlhed i Storebælts betalingsanlæg i den forgangne uge, hvor trafikken i Kr. Himmelfartsferien var på niveau med trafikken inden nedlukningen sidste efterår. Danskere på vej til og fra familiebesøg, sommerhus eller andre ferieaktiviteter betød mange personbiler på broen, hvor trafikken kun lå 10,9 pct. lavere end samme periode i 2019. Samtidig var det en stigning i forhold til ugen forinden, hvor der kørte 25,1 pct. færre personbiler over broen i forhold til tiden inden corona i 2019. Trafikken peakede søndag, hvor mere end 45.000 personbiler kørte over Storebælt og skabte køer på det samlede motorvejsnet på tværs af landet. - Trafik i den størrelsesorden er ikke set på Storebælt siden d. 6. september sidste år, lige inden efterårets første nedlukning. Der er fortsat et stykke vej op til den eksisterende trafikrekord fra sidste sommer, hvor danskerne holdt ferie herhjemme. Her kørte knap 54.000 biler over broen lørdag d

Dansk infrastrukturstyring skaber stærke resultater14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I Danmark har vi siden etableringen at Storebæltsforbindelsen udviklet en stærk model til at finansiere og styre de helt store infrastrukturprojekter. Statsgarantimodellen kombinerer statsligt ejerskab og statsgaranterede lån med brugerbetaling. Den nyeste viden om emnet er netop blevet præsenteret på en online-konference med international deltagelse. Sund og Bælt Holding A/S og Institut for Organisation på Copenhagen Business School har netop afsluttet et forskningsprojekt, støttet af Innovationsfonden, som har undersøgt den danske måde at finansiere og styre store infrastrukturprojekter på - eksempelvis broer og tunneller. Den danske model hedder statsgarantimodellen og kombinerer statsligt ejerskab, statsgaranterede lån på de private markeder og brugerbetaling med anlæg og drift i et offentligt ejet selskab. Resultaterne af forskningen blev tirsdag den 13. april præsenteret på en konference, hvor også internationale eksperter fra OECD, Holland og Canada præsenterede deres viden om i

Rekordmange lastbiler krydsede Storebæltsbroen i marts7.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Selvom covid-19 påvirker trafikken over Storebælt, skal der fortsat fragtes varer over bæltet til danskerne. Det ses tydeligt i tallene for marts måned, hvor der blev sat ny månedsrekord for lastbiler. I marts måned passerede 149.712 lastbiler således Storebælt. Det er ny rekord for én måned. Den tidligere rekord er fra oktober 2019, og den blev slået med hele 10 pct. - Lastbiltrafikken har under hele covid-19 pandemien været langt mindre påvirket end personbiltrafikken. Siden starten af september 2020 har vi generelt set vækst i antallet af lastbiler på Storebælt, og fra starten af februar 2021 har trafikken udviklet sig særligt positivt, fortæller Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund & Bælt. Rekorden i marts er hjulpet på vej af to hverdage mere i marts i år sammenlignet med 2019, ligesom lastbiltrafikken lå højt i hverdagene lige inden påsken. - Fra marts 2019 til marts i år har vi set en vækst på godt 10 pct. i lastbiltrafikken. Dermed understreger trafiktallene den forskydning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum