Danmarks Statistik

Hvordan bruger det offentlige 1.000 kroner?

Del

Snart forhandles finansloven, der er husholdningsbudgettet for hele Danmark. Hvis de offentlige udgifter blev nedskaleret til 1.000 kroner, hvordan ville de så blive brugt? Danmarks Statistik analyserer en tusindkroneseddel fra husholdningsregnskabet for Danmark, som det så ud i 2016.

For hver gang det offentlige bruger 1.000 kr., så går de 436 kr. og 14 øre til social beskyttelse, der dermed er den tungeste af ti overordnede udgiftsposter. Heraf går, som de tre største underkategorier under social beskyttelse, 157 kr. og 22 øre til alderdom, 86 kr. og 25 øre går til sygdom og invaliditet, og 84 kr. 71 øre går til familie og børn.

Udgifter til social beskyttelse dækker både offentlige serviceydelser og de udgifter, det offentlige har til at give borgerne overførselsindkomster som f. eks. folkepension, sygedagpenge og børnecheck.

Den næstetungeste overordnede udgiftspost er sundhedsvæsnet, hvortil det offentlige har 160 kr. og 82 øre i udgifter. Herunder ligger udgifter til hospitalstjenester og ambulant behandling, der koster det offentlige henholdsvis 114 kr. og 5 øre og 22 kr. og 43 øre. Også udgifter for 10 kr. og 90 øre til medicinske produkter, apparater og udstyr hører til sundhedsvæsnets samlede udgifter.

Grundskoleuddannelserne koster mere end de højere og videregående uddannelser

Ud af 1.000 kr. bruger det offentlige 127 kr. og 69 øre på den overordnede udgiftspost undervisning. Knap halvdelen heraf, 57 kr. og 79 øre, går til folkeskolen og lignende, mens de offentlige udgifter til højere og videregående uddannelser beløber sig til 30 kr. og 73 øre.

Offentlig orden og sikkerhed koster knap en 20’er

En af de ti overordnede udgiftsposter hedder offentlig orden og sikkerhed. Samlet set koster dette 18 kr. og 84 øre, hvoraf de 10 kr. og 48 øre går til politiet, 6 kr. og 66 øre går til domstole og fængsler, mens 1 kr. 39 øre dækker de offentlige udgifter til brandvæsnet.

Derudover er det offentliges udgifter til Forsvaret på 21 kr. og 51 øre, og der er først og fremmest tale om udgifter til militæret, idet civilforsvaret udgør ca. 78 øre.

Alle tallene i artiklen er baseret på beregninger, hvor de offentlige udgifter samlet set er på 1.000 kr. I 2016 brugte det offentlige 1.000 kr. i alt 1.105.633.000 gange – eller det der svarer til offentlige udgifter for næsten 1.106 milliarder kr.

Danmarks Statistik har tidligere beskrevet, hvor meget de forskellige skatter og afgifter bidrog til ”skattekisten,” hvis man så på 1.000 kr. i 2016. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at skatter og afgifter ikke er det offentliges eneste indtægtskilder.

Hvis du har spørgsmål til det offentliges udgifter i faktiske beløb, kan du kontakte Irina Bernstein på mail irb@dst.dk eller tlf.: 39 17 33 57.

Nøgleord

Billeder

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum