Danmarks Statistik

Hver fjerde ansat i dansk svineproduktion i 2020 er fra Ukraine

Del

Halvdelen af alle ansatte i svineproduktionen kommer fra udlandet, og heraf kommer halvdelen fra Ukraine. Udenlandsk arbejdskraft fylder generelt meget på fødevareområdet, hvor hver tredje ansatte har udenlandsk statsborgerskab.

Fødevareområdet i Danmark beskæftigede 17.300 udlændinge, hvilket svarer til 33 pct. af alle ansatte, i 2020. Svinebranchen har med 51 pct. af de ansatte relativt flest udlændinge beskæftiget, hvoraf den største gruppe er fra Ukraine. Det viser en ny analyse af Danmarks Statistik.

Begrebsafklaring:

  • Fødevareområdet er i analysen defineret som landbrug, gartneri, fiskeri, akvakultur og de nærmeste følgeindustrier i form af slagterier, mejerier og fiskeforarbejdning
  • Ansatte er omregnet til fuldtidsbeskæftigede
  • Nationaliteten er bestemt af den ansattes statsborgerskab

”Halvdelen af alle ansatte i svineproduktionen er fra udlandet. Ukrainske statsborgere er med 26 pct. den største gruppe efterfulgt af rumænske statsborgere med 17 pct. Også kvægbrug og gartneri har med henholdsvis 45 og 48 pct. en høj andel med udenlandsk statsborgerskab blandt de ansatte,” siger Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Inden for kvægavl udgør ukrainere også den største gruppe. I gartnerierne er der en mere lige fordeling af litauere, polakker og rumænere.

På slagterierne og ved fiskeforarbejdning er Polen den hyppigste udenlandske nationalitet. Inden for disse brancher er det også ca. hver tredje, der har udenlandsk statsborgerskab. På mejerierne er det kun 8 pct.

”Der er generelt en tendens til, at den udenlandske arbejdskraft inden for flere af branchegrupperne er koncentreret på få lande. Det kan fx skyldes, at der tages hensyn til sprog mv. på den enkelte arbejdsplads samt en tradition for formidling af praktikanter til danske landbrug fra ét land, fx Ukraine,” siger Henrik Bolding Pedersen.

Andel ansatte udenlandske statsborgere fordelt på brancher og udvalgte lande. 2020

For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Kilde: Særkørsel
Anm.: Omregnet til fuldtidsbeskæftigede

Flere udlændinge over tid

Zoomer man ud og ser på fødevareområdet over tid, så er antallet af ansatte med et udenlandsk pas steget fra hver femte i 2008 til hver tredje i 2020.

”Ukraine er det land, der kommer flest udenlandske ansatte fra i den danske fødevaresektor. Ukrainere udgør 1 ud af 11 ansatte. I alt var der 4.700 ukrainske ansatte i 2020, mens der var 2.600 i 2008,” siger Henrik Bolding Pedersen.

Den største stigning ses dog blandt rumænere, hvor 3.700 var beskæftiget på fødevareområdet i 2020 mod 650 i 2008.

”Det svarer til en stigning fra 1 pct. til 7 pct. af det samlede antal ansatte. Stigningen siden 2008 kan blandt andet skyldes, at Rumænien blev en del af EU i 2007,” siger Henrik Bolding Pedersen.

Nøgleord

Kontakter

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Henrik Bolding Pedersen på hpe@dst.dk eller tlf. 20 57 88 87 eller Fenja Søndergaard Møller på fsm@dst.dk eller tlf. 23 62 62 99

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum