Halsnæs Kommune

Hvad sker der med Strandvejen?

Del

Har du også set et skilt på Strandvejen om, at der ville blive lagt ny asfalt i løbet af foråret 2020, og undrer du dig over, hvor asfalten bliver af? Læs med her, og bliv klogere på, hvilke forbedringer der er blevet mulige at lave på Strandvejen inden der kommer ny asfalt på.

Mange borgere i Halsnæs Kommune har muligvis kigget langt efter ny asfalt på Strandvejen i løbet af foråret, og ja, asfalten er blevet forsinket.

Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet, at der skal laves trafikmæssige forbedringer på Strandvejen på strækningen mellem Jernbanegade og Staalværksvej, som vil gøre den mere tryg og sikker at færdes på for både billister, cyklister og fodgængere. Disse forbedringer skal laves, inden der kommer asfalt på, og derfor er asfalteringsarbejdet blevet forsinket.

Kørebaneindsnævringer, bump og gang- og cykelsti er på vej

Helt konkret skal der ske det på Strandvejen, at de gamle kørebaneindsnævringer bliver erstattet af nogle nye, der laves bump på vejen, og der etableres en gang- og cykelsti i begge retninger. De nye kørebaneindsnævringer vil samtidig blive rykket tættere på hinanden, end de gamle var.

For at skabe plads til at etablere gang- og cykelstier vil den eksisterende kantsten på Strandvejen blive rykket ind mod midten af vejen. Det betyder samtidig, at kørebanen bliver smallere. Den smallere kørebane samt bump og kørebaneindsnævringer skal være med til at sænke hastigheden på strækningen, hvor hastighedsgrænsen vil blive fastsat til 40 km/t, når projektet er færdigt.

Hvad er tidshorisonten?

Arbejdet med at etablere de trafikmæssige forbedringer på Strandvejen starter mandag den 22. juni. Det kommer til at foregå på den måde, at arbejdet først udføres i den ene retning, og derefter i den anden. Første trin i arbejdet er at rykke den eksisterende kantsten ud mod midten af vejen for at skabe plads til etablering af gang- og cykelsti. Efterfølgende vil en del regnvandsbrønde på strækningen blive flyttet, og endelig vil de gamle kørebaneindsnævringer blive fjernet og erstattet med nye.

Når kantstenen er rykket, gang- og cykelstier, kørebaneindsnævringer og bump er etableret i begge retninger, så vil der som sidste del af projektet blive lagt ny asfalt på strækningen. Det forventes, at asfalten vil blive lagt i slutningen af september 2020.

Hvad med resten af Strandvejen?

Asfalten på resten af Strandvejen fra Staalværksvej til Hillerødvej er også i dårlig stand. Før der findes en løsning på at asfaltere her, skal Halsnæs Forsyning afklare, om de skal lave en ledningsrenovering på strækningen. I så fald skal ledningsrenoveringen laves som det første. Halsnæs Forsyning forventer at have en endelig afklaring på behovet for ledningsrenovering i løbet af efteråret 2020.

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!

Følg pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

Bliv vaccineret mod influenza2.10.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Vintertid er influenzatid. Vil du beskytte dig mod influenza, kan det være en god idé at blive vaccineret. Er du ældre, kronisk syg eller på anden måde særligt udsat, kan du blive vaccineret gratis. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du lader dig vaccinere mod influenza, hvis du tilhører en risikogruppe - også selvom du føler dig sund og rask. Er du i risikogruppen, er du også i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis du smittes med COVID-19. Derfor er vaccination mod influenza særligt vigtig i år. Du kan læse mere på linket her. På linket kan du også læse om, hvem der er omfattet af den gratis vaccination.

Nu kan du få udbetalt indefrosne feriepenge30.9.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Du kan nu få udbetalt op til tre uger af dine indefrosne feriepenge. Feriepengene har du optjent, hvis du har været lønmodtager i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Modtager du offentlige ydelser, vil de ikke blive påvirket, hvis du vælger at få udbetalt dine tre ugers feriepenge nu. Offentlige ydelser er for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, fleksløntilskud, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse. Du får udbetalt dine indefrosne feriepenge via Borger.dk. Hvis du ikke ønsker at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de stående hos Lønmodtagernes Feriemidler, indtil du når pensionsalderen. Du kan læse mere om ordningen på linket her til Borger.dk.

Budgetforlig på plads i Halsnæs30.9.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Et enigt byråd har indgået forlig om budgettet for de næste fire år i Halsnæs. Forliget betyder blandt andet, at der vil blive foretaget store investeringer i velfærden særligt til gavn for kommunens børn, unge og ældre. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, som har indgået en budgetaftale for 2021-2024, og dermed står samtlige 21 mandater bag aftalen. For forligspartierne har det især været vigtigt at prioritere borgernes velfærd. Derfor vil børn, unge og ældre i de kommende år opleve, at der bliver flere penge til blandt andet bedre normeringer i daginstitutioner og mere personale på kommunes plejecentre. På dagtilbudsområdet bliver det tilført 1,6 mio. kr. ekstra til bedre normeringer. Et område hvor der også sidste år blev tilført ekstra midler. På skoleområdet skal overgangen fra daginstitution til skole styrkes. Derfor er der afsat 3,9 mio. kr. til ekstra personale, som i en overgangsperiode skal hjælpe børnene med at finde sig til rette i de ny

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum