Hus Forbi

Housing First skal tilbage på sporet

Del

Regeringen er på vej med hjemløseudspil med løfter om flere boliger og bedre bostøtte.

Flere billige boliger, mere Housing First og mindre refusion til herberger og forsorgshjem. Det er hjørnestenene i regeringens kommende hjemløseudspil, erfarer Hus Forbi.

Det er 12 år siden, Danmark for første gang fik en hjemløsestrategi. Også den gang var kodeordet Housing First , som går ud på at give hjemløse en bolig og derfra hjælpe dem med deres sociale og sundhedsmæssige problemer og eventuelle misbrug. Men strategien har ikke virket. Siden 2009 er antallet af hjemløse steget jævnt, og i 2019 modtog kun otte procent af de hjemløse et tilbud om Housing First.

Som motivation til at få flere hjemløse i egen bolig lægger regeringen op til at skære i den statslige refusion, kommunerne får for at have hjemløse boende på herberg og forsorgshjem. I dag betaler stat og kommune hver sin halvdel, men ifølge planen skal refusionen på 50 procent trappes ned efter nogle måneder.

Til gengæld vil kommunerne få statsrefusion, når de yder bostøtte efter Housing First-strategien - altså hjælper hjemløse med at blive i boligen. Og der vil blive adgang til at klage, hvis kommunerne ikke lever op til deres forpligtelser.

Et af de største problemer med at følge en Housing First-strategi er, at der i mange byer mangler boliger, som er til at betale, hvis man er på kontanthjælp eller lavere offentlige ydelser. Hus Forbi erfarer, at regeringen derfor vil sætte penge af til boligbyggeri i en eller anden form. For at få en hurtig effekt er det samtidig planen at øge boligtilskuddet. Målet er at ramme en husleje på cirka 3.500 kroner om måneden.

En rapport, som Social- og Ældreministeriet har bestilt i Ankestyrelsen, viser, at syv ud af ti borgere på landets herberger og forsorgshjem er parate til at flytte i egen bolig og kun venter på at få tilbudt en passende bolig med den nødvendige støtte. En rapport fra Socialstyrelsen viser imidlertid – som nævnt – at kun få hjemløse har fået tilbudt en Housing First-løsning, og at kommunerne desuden kun har ydet en midlertidig og skrabet bostøtte, som ikke forslår i forhold til de store problemer, mange hjemløse har.

I oktober-udgaven af Hus Forbi kan man læse mere om hjemløseudspillet. Der er blandt andet et portræt af Jonas, som ikke fik den støtte, han havde brug for, første gang han fik en bolig. Og der er kommentarer fra fire aktører på området, herunder Rådet for Socialt Udsatte, som mener, at kommunerne skal tvinges til at arbejde med Housing First.

- Når vi laver en målsætning i Danmark, er problemet, at kommunerne selv kan vælge, om de vil følge målsætningen. I 10 år har man prøvet at motivere kommunerne til at arbejde med Housing First. Det er på tide at diktere det. Der er ingen grund til ikke at gøre det rigtige, siger rådets formand, Vibe Klarup til Hus Forbi.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Hus Forbi

Hus Forbi
Hus Forbi
Jernbane Allé 68
2720 Vanløse

8993 7474https://husforbi.dk/

Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96.

Hus Forbi tjener et dobbelt formål:

  1. At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
  2. At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt – avisen – som de kan stå inde for.

Følg pressemeddelelser fra Hus Forbi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hus Forbi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum