Energistyrelsen

Høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2022

Del

Energistyrelsen sender ”Analyseforudsætninger til Energinet 2022” i høring med henblik på endelig offentliggørelse forventeligt den 17. oktober 2022. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 10. oktober 2022.

Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Energistyrelsen udarbejder årligt et sæt analyseforudsætninger til brug for Energinets planlægning af udviklingen i el- og gastransmissionsnettene. Analyseforudsætningerne koncentrerer sig om udviklingen i el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter.

Analyseforudsætningerne til Energinet 2022 (AF22) indeholder et bud på et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050. Udviklingsforløbets retning muliggør opnåelse af de mellem- og langsigtede politiske målsætninger om 70 pct.-drivhusgasreduktion i 2030 og et klimaneutralt Danmark senest i 2050. 

Offentlig høring frem til den 10. oktober 2022

Energistyrelsen udsender en høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2022 bestående af et sammenfatningsnotat, baggrundsnotater og dataark.

For at levere et bud på den fremadrettede udvikling i det danske el- og gassystem, er Energistyrelsen interesseret i at høre synspunkter fra energibranchen og andre interessenter til de antagelser om udviklingen, som beskrives i høringsudgaven til Analyseforudsætninger til Energinet 2022. Frist for at tilkendegive synspunkter er den 10. oktober 2022. Høringssvar skal sendes til af@ens.dk.

Læs høringsudgaven af AF22 i form af sammenfatningsnotat, baggrundsnotater og dataark

Den endelige version af Analyseforudsætninger til Energinet 2022 offentliggøres forventeligt den 17. oktober 2022.

Høringsprocessen er anderledes i år på grund af Klimaaftale for grøn strøm og varme fra 25. juni. Energistyrelsen har udskudt høringsperioden med ca. en måned, så Energistyrelsen kunne tage højde for målsætninger og tiltag i Klimaaftalen i dette års analyseforudsætninger. Energistyrelsen vil på baggrund af de indkomne høringssvar eventuelt justerere faktuelle fejl, men kun i begrænset omfang foretage substantialle ændringer.

De indkomne høringssvar vil indgå i Energistyrelsens fremadrettede arbejde med løbende at forbedre kvaliteten af analyseforudsætningerne. Energistyrelsen vil ligeledes tilbyde muligheden for temadrøftelser i efteråret 2022. Høringsparterne bedes venligst angive i høringssvaret, om der er ønske om at deltage på et møde om et givent emne.

Energistyrelsen vil som vanligt udarbejde et høringsnotat, som organiserer høringssvarene efter emne og respondent og med Energistyrelsens kommentarer angivet efter hvert svar. Høringsnotatet offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside forventeligt primo november, hvor også høringssvarene kan findes i deres fulde længde.

Høringsmøde den 4. oktober kl. 14:00-15:30

Energistyrelsen inviterer til høringsmøde den 4. oktober kl. 14:00-15:30, hvor der er mulighed for at deltage både fysisk og virtuelt. Til mødet vil der indledningsvist være en præsentation af AF22, og efterfølgende vil der være mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Tilmelding sker ved at sende en mail til af@ens.dk, hvorefter der vil blive fremsendt mødested og link til virtuel deltagelse.

Kontakt

af@ens.dk 

Kontakter

Billeder

Billede: Colourbox
Billede: Colourbox
Download

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum