Danmarks Statistik

Højeste dagpengesats svarer til lidt over halvdelen af medianlønnen

Del

Højeste dagpengesats udgjorde 54 pct. af medianlønnen ekskl. pension i 2018. For nogle arbejdsfunktioner udgjorde dagpengesatsen under 40 pct. af medianlønnen, mens den for andre svarede til over 70 pct.

Der er imidlertid stor forskel mellem arbejdsfunktioner på, hvor stor en andel af medianlønnen dagpengene svarer til. Blandt læger og ingeniører udgjorde dagpengesatsen således henholdsvis 33 pct. og 38 pct., mens den for kasseassistenter i butikker svarede til 84 pct. af medianlønnen. 

”Opgørelsen på arbejdsfunktioner synliggør, at dagpengesatsen for nogle arbejdsfunktioner kun kompenserer for en lille del af lønnen,” siger Christian Törnfelt, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

”Opgørelsen indikerer også, at kun et fåtal af lønmodtagerne ville blive kompenseret med 90 pct. af lønnen, hvis de overgik til at modtage dagpenge,” tilføjer Christian Törnfelt med henvisning til, at man som fuldtidsforsikret dagpengemodtager kan modtage op til 90 pct. af lønnen, men ikke mere end dagpengeloftet på 18.633 kr. om måneden.

I denne opgørelse er lønmodtagerne opdelt på 119 arbejdsfunktioner. Du kan se, hvor stor en del af lønnen dagpengesatsen svarer til i dette regneark.

dagpenge og løn 2018Kilde. Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af lønstatistikken
Anm.: Figuren viser 16 af i alt 119 arbejdsfunktioner. De 16 arbejdsfunktioner er valgt, så både den med højest og lavest medianløn er med, og så flere forskellige jobtyper fremgår af figuren. Du kan se, hvor stor en del af lønnen dagpengesatsen svarer til i alle 119 arbejdsfunktioner i dette regneark. Se afgrænsning af lønnen nederst i artiklen. 

I få arbejdsfunktioner svarer dagpengesatsen til mindre end halvdelen af medianlønnen

I 37 af de 119 arbejdsfunktioner svarer dagpengene til mere end 60 pct. af medianlønnen, mens den udgør mere end halvdelen af medianlønnen i 84 af arbejdsfunktionerne. Det betyder samtidig, at dagpengesatsen i 35 arbejdsfunktioner er mindre end halvdelen af medianlønnen.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med fuldmægtig, Christian Törnfelt, 39 17 34 47, cht@dst.dk.

Løn i denne artikel

I denne artikel er lønnen opgjort som standardberegnet månedsløn uden pension, personalegoder og uregelmæssige betalinger, men inkl. genetillæg. Medianlønnen er udelukkende beregnet for fastlønnede lønmodtagergrupper (ekskl. unge og elever). Månedslønnen udgør løn for 160,33 timer.

Inkluderer man pension, personalegoder og uregelmæssig betalinger bliver medianlønnen 40.490 kr. pr. måned eller 17 pct. mere end månedslønnen i denne opgørelse.

I artiklen er medianen og ikke gennemsnittet brugt som reference. Det skyldes, at få personer med meget høje lønninger trækker gennemsnittet væsentligt op i nogle arbejdsfunktioner, hvorfor medianen er et bedre udtryk for, hvad det store flertal af lønmodtagere inden for en arbejdsfunktion tjener.

Se lønnen fordelt på arbejdsfunktioner i Statistikbanken.
Se mere om lønbegreberne i Statistikdokumentationen.

Nøgleord

Kontakter

Fuldmægtig, Christian Törnfelt, 39 17 34 47, cht@dst.dk.

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Fejl i lønindekset for 3. kvartal 202014.1.2021 13:01:55 CETPressemeddelelse

Danmarks Statistik har identificeret en fejl i en indberetning til et af de eksterne lønsystemer, som Danmarks Statistik modtager oplysninger fra til lønstatistikken. Det påvirker indberetningen for Folkekirken til det implicitte lønindeks for den statslige sektor for 3. kvartal 2020. Fejlen består i, at der ikke er medtaget præsterede timer for timelønnede, hvorfor de ikke indgår i beregningen i 3. kvartal, ligesom de gør i 2. kvartal. Da timelønnede typisk er lavere lønnet end fastlønnede, betyder det, at lønudviklingen kommer til at fremstå højere, end det faktisk er tilfældet. Det forventes, at justeringen er af en sådan størrelse, at den vil påvirke den samlede lønudvikling for de statsansatte i nedadgående retning. Fejlen vedrører kun 3. kvartal 2020. Danmarks Statistik gør særligt opmærksom på fejlen, fordi den kan have betydning for de data, der indgår i reguleringsordningen vedrørende lønudviklingen for staten. Danmarks Statistik afventer nye data fra lønsystemet, og vi har en

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum