Green Power Denmark

Høje elpriser får nettarifferne til at stige til nytår

Del

Danmark har et de laveste tab af el i ledningsnettet, men højere omkostninger til at dække nettabet og generel inflation tvinger alligevel lokale elnetselskaber til at sætte deres tariffer op ved årsskiftet.

Ved indgangen til 2022 var elnetselskabernes årlige forventede omkostninger til nettab cirka 1,5 milliarder kroner. I 2023 er de forventede nettabsomkostninger på nuværende tidspunkt cirka 4,5 milliarder kroner. På trods af de markante omkostningsstigninger udgør betalingen til de lokale netselskaber fortsat en begrænset del af danskernes elregning.

- Jeg tror, at de fleste el-kunder har lagt mærke til, at det de seneste måneder er blevet dyrere at købe elektricitet – blandt andet som en konsekvens af Ruslands krig i Ukraine. Disse prisstigninger slår også igennem på nettarifferne, siger viceadministrerende direktør Mette Rose Skaksen fra Green Power Denmark.

Forklaringen på stigningen i elnettarifferne hænger først og fremmest sammen med, at de 40 små og store danske elnetselskaber skal købe elektricitet på det frie marked for at dække deres såkaldte nettab.

Nettab forekommer, når der transporteres elektricitet frem og tilbage i elnettet, og en del af energien omdannes til varme i blandt andet kabler og transformerstationer. Netselskaberne skal indkøbe og erstatte den tabte strøm.

På landsplan udgør nettabet omtrent 1,3 milliarder kWh ud af et samlet nationalt elforbrug på godt 33 milliarder kWh, så indkøb af elektricitet til dækning af nettab betyder, at elnetselskaberne faktisk er blandt de største danske indkøbere på elmarkedet.

Nettabet ser måske voldsomt ud, men tabet i det danske eldistributionsnet er lavt set i en europæisk sammenhæng. For eksempel har både Holland, Belgien og Tyskland større nettab.

Udover omkostningerne til nettab bliver elnetselskaberne ramt af den generelle inflation, hvor blandt andet kabler, transformere og andre komponenter til elnettet er blevet dyrere.

De stigende omkostninger vil slå igennem forskelligt på tværs af Danmark afhængigt af lokale forhold, og en række omkostninger er allerede indfaset i tarifferne. Green Power Denmark estimerer, at stigende nettabsomkostninger gennemsnitligt kan forklare knap 70 procent af netselskabernes tarifstigninger mellem 1. januar 2022 og 1. januar 2023, mens godt 7 procent skyldes den generelle inflation.

Fakta om nettab

* Når elnetselskaberne transporterer strøm gennem elnettet, opstår der på grund af fysikkens love tab i form af en varmeudvikling i kabler og transformerstationer. Som erstatning indkøber elnetselskaberne den tabte el på elmarkedet gennem elhandlere.

* Elnetselskaberne skal ifølge netvirksomhedsbekendtgørelsen indkøbe den tabte mængde el via en udbudsrunde, og selskaberne skal vælge den elhandler, der giver det billigste bud. Prisen, som netselskaber betaler for nettab, følger den generelle prisudvikling på elmarkedet, da netselskaberne har forbud mod prissikring.

* Elnetselskaberne er i kraft af deres nettab nogle af landets største elforbrugere. Derfor påvirker de aktuelle elpriser netselskabernes omkostninger betragteligt.

* Det danske distributionsnet har ifølge Council of European Energy Regulators et af det laveste nettab i Europa (kilde: CEER 2020, ”2nd CEER Report on Power Losses”).

* Blandt andet fordi netselskaberne skal varsle tarifstigninger fire måneder i forvejen, vil tarifferne i en periode indeholde et ’efterslæb’ af ikke-opkrævede nettabsomkostninger.

Nøgleord

Kontakter

Presserådgiver Claus Kaae-Nielsen på 2332 6829 eller ckn@greenpowerdenmark.dk

Information om Green Power Denmark

Green Power Denmark
Green Power Denmark
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

35 300 400http://greenpowerdenmark.dk

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores mere end 1500 medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi.
Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. 

Følg pressemeddelelser fra Green Power Denmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Green Power Denmark

Energiforbrugerne får en nødvendig hjælp til at komme gennem vinteren23.9.2022 09:41:58 CEST | Pressemeddelelse

Et bredt politisk flertal har besluttet at give en helt nødvendig håndsrækning til forbrugerne, som står foran en vinter med rekordhøje priser på el og varme. En lavere elafgift vil tage toppen af regningen, og muligheden for at udskyde betalingen af energiregningen er en god hjælp til mange familier og virksomheder, mener Green Power Denmark. For elhandlerne er det vigtigt med en model, det er muligt at indføre på kort tid - og som kan håndteres.

En velkommen håndsrækning til energiforbrugerne14.9.2022 13:05:28 CEST | Pressemeddelelse

De ekstremt høje energipriser, som vi har udsigt til hen over vinteren, er en trussel mod mange familiers og små erhvervsdrivendes økonomi. Regeringen vil give forbrugerne mulighed for at indefryse en del af de kommende el- og gasregninger. Det bliver en stor administrativ udfordring for elhandelsselskaberne, men det er en velkommen håndsrækning til forbrugerne i en svær tid, mener Green Power Denmark.

Hvis vi vil, kan vi flyve med grønt brændstof om få år13.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danske producenter vil kunne levere mindst 500 millioner liter grønt brændstof til luftfarten i 2030. Det kan dække de 30 millioner liter, som bliver brugt ved indenrigsflyvninger, og en betydelig del af de omtrent 1200 millioner liter som forbruges af fly, som flyver ind og ud af Danmark, viser en rapport fra en bred vifte af virksomheder – fra flyselskaber og lufthavne til producenter af flybrændstof gennem Power-to-X.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum