Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

HF tilbyder nu fagpakke rettet mod erhvervsskolen

Del

For første gang opretter Herning HF & VUC ny fagpakke i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, der skal bidrage til, at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed efter endt studentereksamen. Det er håbet, at forløbet kan udbredes til landets øvrige gymnasier med HF.

De tekniske erhvervsuddannelser tæller fx tømrer, VVS, industritekniker, smed, snedker, elektriker, murer og cykelmekaniker. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
De tekniske erhvervsuddannelser tæller fx tømrer, VVS, industritekniker, smed, snedker, elektriker, murer og cykelmekaniker. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

I dag målrettes HF primært professionsuddannelser og erhvervsakademiuddannelser. Med den nye fagpakke HF Hands On er der lagt op til, at HF fremover også målrettes erhvervsuddannelserne.

Herning HF & VUC vil dermed give de unge mulighed for at tage en praktisk tonet HF-studentereksamen, men fortsat holde alle døre åbne til det videre karrierevalg.

Praksisnær introduktion til EUD

Afgangselever i grundskolen står ved en skillevej, fordi de allerede tidligt skal beslutte, om fremtiden enten hedder erhvervsuddannelse eller gymnasial ungdomsuddannelse.

Med fagpakken HF Hands On får eleverne praksisnær introduktion til de tekniske erhvervsuddannelser og erhvervsrettede valgfag på Herningsholm, samtidig med at de bliver en del af ungdomskulturen på HF.

Forløbet bliver så virkelighedsnært som muligt med besøg i værkstederne og undervisning på Herningsholm i faget teknologi.

"Behovet for faglærte er stort nu, og så langt øjet rækker. Der skal vi samle alle gode kræfter for at arbejde med denne vigtige samfundsdagsorden. Jeg glæder mig meget til HF Hands On-samarbejdet, hvor jeg tror, at vi kan kombinere det bedste fra HF-uddannelsen med praksisfagligheden på en erhvervsskole. Alle kalder på løsningsforslag i forhold til denne opgave – her er et konkret bud," siger Allan Kortnum, direktør for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

40 timers praktik- og projektperioder

Fagpakker er kombinationer af valgfag med fokus på forskellige retninger af uddannelser. Som supplement til undervisningen i de enkelte fag har HF-eleverne praktik- og projektperioder, der skal gøre dem klar til at tage et kvalificeret uddannelsesvalg efter endt studentereksamen.

HF Hands On bliver 40 timer fordelt over andet skoleår og skræddersyes i samarbejde med erhvervsskolen. Samtidig skal Herningsholm undervise i teknologi.

"Et vigtigt kendetegn ved HF er, at vores undervisning altid forbinder praksis med teori. Fagpakkerne er en del af elevernes modningsproces, hvor de bliver klogere på sig selv og deres karrieremuligheder. Eleverne bliver mere målrettede, når de vælger en fagpakke. Men de lukker ikke døre til andre uddannelsesmuligheder. Derfor tror jeg, at vi med Hands On kan være en oplagt ekstra vej ind til erhvervsuddannelserne," siger Anne-Mette Thorøe, rektor på Herning HF & VUC.

Hun glæder sig over samarbejdet med Herningsholm, der kan være en øjenåbner for rigtig mange unge.

"Mange virksomheder vil gerne have elever med studentereksamen i lære, fordi de er mere modne. Vi ønsker at tilbyde et nyt alternativ til de unge, som kan tage en HF og blive endnu mere afklaret. Og forhåbentlig kan fagpakken inspirere andre gymnasier med HF," siger Anne-Mette Thorøe.

Til stor nytte for erhvervslivet

Der er massiv mangel på kvalificeret arbejdskraft, især på det tekniske område, og samarbejdet mellem Herningsholm og Herning HF & VUC er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener Anja Trier Wang, seniorchefkonsulent i Dansk Industri.

"Initiativet er rigtig godt. Vi bakker op om alle tiltag, der kan få flere på de gymnasiale ungdomsuddannelser til at vælge en erhvervsuddannelse. Virksomhederne kan ikke få nok kvalificerede medarbejdere, og især faglærte som industriteknikere, smede og elektrikere er i høj kurs. Så hvis vi kan guide de unge i den retning, vil det give de unge rigtig gode og spændende jobmuligheder og samtidig være til stor nytte for erhvervslivet," siger Anja Trier Wang.

"Vi har virkelig brug for at finde nye veje til at få mere praksis ind i undervisningen i de gymnasiale uddannelser, så vejen videre til erhvervsuddannelserne bliver mere tydelig og ligetil. Det håber jeg, at HF Hands On kan være med til at vise," siger Anja Trier Wang.

Mere end 80 procent af de nyuddannede faglærte i 2019 var i beskæftigelse tre måneder efter, de fik deres eksamen. Industriteknikere, smede og elektrikere runder endda 90 procent, viser tal fra DI.

Boss Ladies: Vigtigt at få fingrene i mulden

På HF er der en overvægt af kvinder. På de tekniske erhvervsuddannelser en overvægt af mænd. Og en medvirkende årsag til sidstnævnte er, at mange piger slet ikke er klar over, hvilke muligheder det giver.

"HF Hands On er et vigtigt initiativ, hvor ikke bare pigerne, men også drengene, kan få fingrene i mulden og opleve alle fordelene ved en erhvervsuddannelse. Det handler om at gøre flere opmærksom på den personlige og samfundsmæssige værdi ved en faglært uddannelse. Du bygger nemlig ikke bare et hus eller betjener værktøj – du skaber forandringer og gør en forskel," siger Nina Groes, direktør i Foreningen Divérs og stifter af projektet Boss Ladies, der har fokus på at få flere kvinder på landets erhvervsuddannelser.

"For unge kvinder er en teknisk erhvervsuddannelse et enormt stort skridt at tage, fordi så få kvinder i forvejen er i gang med en. Rigtig mange ved heller ikke, at fagene findes, fordi der aldrig er nogen, som har præsenteret dem for det. Derfor er det oplagt også at kigge i retning af de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvor først og fremmest pigerne fortjener at få øjnene op for de muligheder, der er for kreativ udfoldelse – og spændende job, de går glip af. HF Hands On er et godt eksempel,'' siger Nina Groes.

De første elever fra 2023

HF Hands On skal kunne vælges af elever, som starter på HF i august 2022. Fagpakkens indhold bliver således gennemført i august 2023.

 

Fakta

Fagpakken HF Hands On kommer til at ligge på 2. skoleår og giver HF-eleverne en praksisnær introduktion til erhvervsuddannelserne og mulighed for at tage en studentereksamen, men fortsat holde alle døre åbne til valg af uddannelse efterfølgende.

HF Hands On giver eleverne en frihed til at vælge, som de måske ikke oplever, hvis de går i gang med erhvervsuddannelse lige efter grundskolen.

Forløbet indeholder fagene matematik på B-niveau og teknologi på C-niveau, som bliver tonet i retning af bygge- og anlægsbranchen samt industrien. Valgfagene indgår som en del af elevernes ordinære HF-eksamen, så de ikke er låst, hvis de vil noget andet end en erhvervsuddannelse. Hverken valgfag eller fagpakke er bindende for elevernes senere valg og muligheder.

HF Hands On er rettet mod de tekniske erhvervsuddannelser, hvor der er stor efterspørgsel efter elever og gode karrieremuligheder med et svendebevis i hånden. Fx tømrer, VVS, industritekniker, smed, snedker, elektriker, murer og cykelmekaniker.

Nøgleord

Kontakter

Allan Kortnum, direktør, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Tlf. 2542 4501

Anne-Mette Thorøe, rektor, Herning HF & VUC
Tlf. 2714 6880

Anja Trier Wang, seniorchefkonsulent, DI
Tlf. 2949 4638

Nina Groes, stifter og direktør, Divérs
Tlf. 2533 4144

Billeder

De tekniske erhvervsuddannelser tæller fx tømrer, VVS, industritekniker, smed, snedker, elektriker, murer og cykelmekaniker. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
De tekniske erhvervsuddannelser tæller fx tømrer, VVS, industritekniker, smed, snedker, elektriker, murer og cykelmekaniker. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Download
HF Hands On giver eleverne en frihed til at vælge, som de måske ikke oplever, hvis de går i gang med erhvervsuddannelse lige efter grundskolen. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
HF Hands On giver eleverne en frihed til at vælge, som de måske ikke oplever, hvis de går i gang med erhvervsuddannelse lige efter grundskolen. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Download
HF Hands On er rettet mod de tekniske erhvervsuddannelser, hvor der er stor efterspørgsel efter elever og gode karrieremuligheder med et svendebevis i hånden. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
HF Hands On er rettet mod de tekniske erhvervsuddannelser, hvor der er stor efterspørgsel efter elever og gode karrieremuligheder med et svendebevis i hånden. Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Download

Information om Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Lillelundvej 21
7400 Herning

7213 4500https://www.herningsholm.dk/