Lolland Kommune

Handicaprådet tilfredse med årets budgetaftale

Del

Årets budgetaftale i Lolland Kommune blev med et driftsunderskud på 60 millioner kroner stramt. Set i det lys er kommunens Handicapråd godt tilfredse med, at der i budgettet blev afsat 500.000 kr. til rådets pulje til at gøre kommunens bygninger handicapegnede. Handicaprådet i Lolland Kommune rådgiver byråd og udvalg i sager, som har betydning for borgere med handicap, og den fortsatte pulje tager Handicaprådet som et udtryk for, at spørgsmålet har byrådets prioritet, og at rådets arbejde tages alvorligt – også i de svære budgettår.

Ny handicaprampe ved Stiftsmuseet i Maribo.
Ny handicaprampe ved Stiftsmuseet i Maribo.

Tilgængelighedspuljen går tilbage til kommunalreformen, hvor de tidligere syv kommuners indsats skulle koordineres i den nye Lolland Kommune. Historien har vist, at det er penge, der kan gøre en forskel, og det skal de blive ved med, siger formand for Handicaprådet Merete Sørensen:

”Pengene i puljen er til for at blive brugt og gøre en forskel. Der kan gives støtte til projekter, som forbedrer den fysiske, psykiske eller kommunikative tilgængelighed for personer med handicap. Som udgangspunkt kan puljen søges af offentlige institutioner med borgerrettede servicefunktioner, men alle er velkomne til at komme med forslag. Som altid så er det jo borgerne selv, borgere med handicap og deres pårørende, der ofte bedst selv ved, hvor vores begrænsede midler bruges bedst”, siger Merete Sørensen.

Som eksempler på projekter, som Handicaprådet har været involveret i, enten i form af tilskud fra tilgængelighedspuljen eller med råd og vejledning, nævner Merete Sørensen elevatorer på skoler i Nakskov og Maribo, bådebroer i Nakskov Fjord og støtte til handicapfaciliteter i kommunes kirker. Aktuelt er Handicaprådet engageret i bygningen af handicaprampe i forbindelse med renovering af pladsen foran Stiftsmuseet i Maribo, samt handicapadgangen til den kommende byrådssal, der skal indrettet i det gamle pakhus i Qvades Gaard.

Kriterierne for tilgængelighedspuljen er vedlagt sammen med oversigt over projekter og initiativer, som Handicaprådet har været og er involveret i.

Handicaprådets arbejde tager afsæt i Lolland Kommunes ambition om, at borgere med handicap så vidt muligt skal kunne tage del i samfundslivet og have samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser. Det er et arbejde, der i det store perspektiv er bundet op på FN’s rettighedskonvention, som skal sikre mennesker med handicap rettigheder til fuld deltagelse i alle aspekter af samfundslivet. I mindre skala er arbejdet forankret i Lolland Kommunes social- og arbejdsmarkedspolitik og i kommunens Handicapråd.

Handicaprådet i Lolland Kommune har otte medlemmer, hvoraf de fire er udpeget af byrådet, og fire medlemmer er udpeget af Danske Handicaporganisationer. Merete Sørensen fra Foreningen Sind er formand, og næstformand er Gert Mortensen, som også er medlem af byrådet og formand for Teknisk Udvalg.

Det er også i Teknisk Udvalg, at der i budget 2020 er reserveret 250.000 kr. til medfinansiering af arbedet med at gøre strandene ved Humminge og Lalandia handicapvenlige, så strandene også kan bruges af kørestolsbrugere.

”Bevillingen til handicapvenlige strande er et godt billede på, at arbejdet for en kommune, der kan bruges af alle, hverken begynder eller slutter med Handicaprådet. Det skal også tænkes ind i byrådets og administrationens øvrige arbejde”, siger Gert Mortensen, der ligesom Merete Sørensen, opfordrer til, at borgere og virksomheder i kommunen trækker på Handicaprådet:

”Brug os så vi sammen sørger for, at kræfter og penge bruges bedst muligt. Det gælder f.eks. i forhold til at sikre, at kommunens lokaler med borgerbetjening kan benyttes af alle. Men man kan også trække på os, hvis man har forslag til spørgsmål og problemstillinger, som vi kan tage op. Eller har brug for sparring til muligheden for at søge støtte fra fonde og puljer på området. Også her ligger vi i Handicaprådet inde med en viden, som kan være til gavn for andre. Det siger sig selv, at vi ikke har uanede ressourcer – eller penge – som tilgængelighedspuljen også vidner om, men brug os. Det er det, vi er her for”, siger Gert Mortensen

Næste mærkedag for Handicaprådet er dagens uddeling af årets Handicappris i Lolland Kommune. Uddelingen finder sted den 26. november kl. 15.00 i kantinen i Lolland Kommunes administrationsbygning, Jernbanegade 7 i Maribo, hvor pressen er velkommen. 

Om Handicaprådet i Lolland Kommune

Du kan se, hvem der er medlem af Handicaprådet i Lolland Kommune her

Har du forslag til problemstillinger, som Handicaprådet skal tage op, spørgsmål til rådets arbejde - eller noget helt tredje - så kan handicaprådet kontaktes på handicapraadetadmin@lolland.dk.

Kriterier for tilgængelighedspulje

Regelsættes for Handicaprådets tilgængelighedspulje er vedlagt.

Tiltag og projekter i Lolland, som Handicaprådet har været involveret i

Der er vedlagt liste over projekter og tiltag, som Handicaprådet har været involveret i.

Lolland Kommunes politik

Lolland Kommunes social- og arbejdsmarkedspolitik er vedlagt.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Ny handicaprampe ved Stiftsmuseet i Maribo.
Ny handicaprampe ved Stiftsmuseet i Maribo.
Download

Vedhæftede filer

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Massiv opbakning til foreningskonference16.1.2020 08:42:45 CETPressemeddelelse

I forbindelse med revisionen af Masterplanen for Kultur og Fritidsfaciliteterne i efteråret 2019 foreslog Sportsråd Lolland, at der blev fulgt op med en konference, hvor foreningerne kunne drøfte udfordringer og muligheder på forenings- og facilitetsområdet i Lolland Kommune. Denne opfordring har Fritids- og Kulturudvalget taget til sig og inviteret til foreningskonference lørdag den 18. januar kl. 10-15 i Højrebyhallen. 110 foreningsfolk har tilmeldt sig konferencen, hvor de bl.a. skal drøfte fremtidens faciliteter og samarbejde på tværs.

Forslag om ændret adgang til ældreboliger sendes i høring14.1.2020 09:39:50 CETPressemeddelelse

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts at sende forslag om justering af kommunens kvalitetsstandarder for ældre-, pleje- og midlertidige boliger i høring i otte uger. For kvalitetsstandarderne for pleje- og midlertidige boliger er der alene tale mindre præciseringer og ændringer af layout, mens der for kvalitetsstandarden for ældreboliger foreslås en ændring af kravene for adgangen til boligerne.

Mød Ældre & Sundhed på Skills14.1.2020 09:07:39 CETPressemeddelelse

Lolland Kommunes sektor for Ældre & Sundhed er med, når unge fra landets erhvervsskoler dyster i DM i Skills i Bella Center 16.-18. januar. En flok medarbejdere og to af kommunens social- og sundhedsassistentelever står i Hal E stand E-024, hvor de vil fortælle om de mange gode muligheder for at uddanne sig og arbejde inden for SOSU-området i Lolland Kommune. Fredag den 17. januar får de selskab af borgmester Holger Schou Rasmussen og sektorchef Søren Wollesen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum