Furesø Kommune

Handicapråd fik svar om kommunens forhandlinger med bo- og aktivitetstilbud

Del

Forvaltningen i Furesø Kommune har valgt at stoppe” no cure no pay”-aftale. Fremover vil konsulenter bliver betalt efter en fastprisaftale og ikke deltage på selve forhandlingsmøderne, når der forhandles priser på botilbud og andre ydelser med de eksterne leverandører.

Brugen af no cure, no pay-konsulenter på handicapområdet har skabt bekymring hos furesøborgere med handicap.

Matilde Powers (A), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv forstår godt kritikken, som blandt andet har været rejst af netmediet altinget.dk.

”Så snart der blev rejst kritik af no cure no pay-metoden, som ikke er politisk godkendt i Furesø, blev vi enige med forvaltningen om at opsige den del af samarbejdet, da vi ikke ønsker, at en betalingsmodel skal skabe usikkerhed om formålet med forhandlingen. Vi skal som kommune hele tiden sikre os, at vi får mest for borgernes penge, men det kan være svært at vurdere, om vi betaler den rette pris for de ydelser, vi køber hos de eksterne leverandører på handicapområdet. Derfor har vi brug for sparringen med en ekstern rådgiver. Men ingen borgere skal frygte, at de får en dårligere service af den grund,” understreger Matilde Powers.

Hun er glad for, at Furesø Handicapråd har taget initiativ til at drøfte den bekymring, sagen har skabt hos borgerne, med forvaltningen i Furesø Kommune. Hverken borgere, deres pårørende eller kommunen kan være interesseret i at betale for meget for en ydelse.

Sine Holm, formand for Furesø Handicapråd har sat sagen på dagsorden i handicaprådet.

”På mødet blev det understreget, at forhandlinger med kommunens eksterne leverandører alene handler om at sikre, at der er overensstemmelse mellem den hjælp og støtte som borgeren har brug for og udgiften hertil. Vi arbejder i handicaprådet for den gode borgerdialog og et tillidsfuldt samarbejde. Det vurderer vi i langt højere grad kan lykkes, når der ikke deltager eksterne konsulenter i møderne med bosteder og aktivitetstilbud. Samtidig var forvaltningen enig i, at borgeren hurtigt skal inddrages, hvis der er behov for at justere i borgerens handleplan. Handicaprådet har bedt om at få en afrapportering fra forvaltningen om resultaterne af forhandlingerne. Vi skal i fællesskab stille krav til kvaliteten, af den indsats borgen får, og her er det jo borgeren, som er i centrum, og ved hvordan den fungerer i hverdagen. Det var der heldigvis stor enighed om på mødet,” siger Sine Holm.

Med opbakning fra Furesø Kommune opfordrer hun borgere og eventuelle pårørende, der fortsat er bekymrede, til at tage kontakt til deres rådgiver.

Furesø Kommune indgik i oktober 2019 en aftale med Anne Brorson, Brorson Consult om bistand til analyse og forhandling af en lille del af kommunens borgersager med eksterne leverandører.

Altinget.dk bragte i december en række artikler om kommunernes brug af eksterne konsulenter til forhandling af kontrakter på handicapområdet, hvilket fik Social- og Indenrigsministeriet til at bede Ankestyrelsen undersøge kommuners anvendelse af konsulenter inden for det sociale område. Furesø Kommune har derfor sendt en redegørelse over kommunens samarbejde med Brorson Consult til Ankestyrelsen.

Charlotte Kruse Lange, centerchef i Center for børn og voksne i Furesø Kommune fortæller, at den eksterne konsulent var valgt for sin faglighed og sin baggrund som socialrådgiver og forstander på et botilbud med den indsigt, det giver. Konsulenten skulle med fokus på at sikre, at borgeren modtog den rette indsats, gennemgå sager, hvor der enten bliver betalt en særlig takst, hvor taksten ligger i den høje ende i forhold til borgere med sammenlignelige funktionsnedsættelse og/eller hvor det har været uigennemskueligt for forvaltningen, hvilken indsats botilbuddet leverer til borgeren. Samarbejdet blev sat i bero i december.

”Jeg er glad for, at vi nu har haft mulighed for at drøfte med Furesø Handicapråd, hvordan vi undgår at skabe bekymring for, om nogen borgere vil få en ringere service. Det har ikke på noget tidspunkt været hensigten,” understreger Charlotte Kruse Lange.

Kontakter

Sine Holm, formand for Furesø Handicapråd, tlf. 2428 6043
e-mail: sine.holm@biomerieux.com
Matilde Power (A), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv,
e-mail: map1@furesoe.dk, tlf. 7216 5646
Charlotte Kruse Lange, centerchef, Furesø Kommunes Center for børn og voksne, tlf. 72163980

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum