Danske Andelskassers Bank A/S

Halvårsregnskab 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: Resultat for halvåret på 108,8 mio. kr. før skat overgår bedste årsresultat siden 2011

Del

En positiv udvikling i driften samt salget af 75 % af Sparinvest har betydet to opjusteringer henover sommeren 2019. Første halvårs resultat er 66 % bedre end resultatet for samme periode sidste år. Faktisk overstiger halvårsresultatet det bedste årsresultat siden bankens børsnotering i 2011.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen

Danske Andelskassers Bank, hvis filialer og rådgivningscentre går under navnet Andelskassen, fortsætter ved halvåret 2019 de seneste kvartalers positive udvikling.

Resultatet på 108,8 mio. kr. før skat understreger, at banken er i topform. Endda så meget, at resultatet for første halvår er bedre end det hidtil bedste årsresultat, siden banken blev børsnoteret i 2011.

Udlån og basisindtjening stiger, og det samme gør gebyrindtægterne på grund af et højt aktivitetsniveau på især boligområdet. Dette suppleres af pæne indtægter fra kursreguleringer og udbytter. Danske Andelskassers Bank har stort strategisk fokus på indgåelse af partnerskaber og ejerskab af virksomheder i finansielle sektorselskaber, hvilket længe har bidraget betydeligt til bankens indtjening og medvirket til, at banken kan tilbyde sine kunder et varieret og attraktivt produktudbud.

Gode konjunkturforhold hjælper desuden banken og kunderne godt på vej. Nedskrivningerne er fortsat lave, og for mange privat- og erhvervskunder er de direkte faldende.

Banken har ad to omgange opjusteret forventningerne til året resultat. Først som følge af en positiv udvikling i driften og senest på baggrund af salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE. Med den seneste opjustering forventer banken for hele 2019 en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet på 320-360 mio. kr.

I forbindelse med bankens halvårsrapport siger adm. direktør Jan Pedersen:

”Driften udvikler sig positivt på rigtig mange områder, og jeg glæder mig over, at banken efter første halvår præsterer et resultat, der overgår det bedste årsresultat siden 2011. En anden positiv begivenhed er, at salget af Sparinvest nu er godkendt af myndighederne og dermed nært forestående. Den betydelige effekt ved salget vil kunne indgå i bankens kapitalprocent i forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2019. Bankens kapitalgrundlag er i dag blandt branchens mest robuste. Det giver os gode muligheder for at føre bankens nye vækststrategi ud i livet. I den forbindelse vil vi søsætte nye initiativer til gavn for vores kunder og aktionærer og indgå nye partnerskaber om attraktive kundetilbud. Alt sammen med det formål at udvide, videreudvikle og forbedre vores tilbud til kunderne både på privat- og erhvervsområdet”.

Hovedpunkter i halvårsregnskabet:

 • Resultat før skat på 108,8 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod 65,6 mio. kr. pr. 30. juni 2018. Der er tale om en stigning på 66 %. Resultatet for halvåret 2019 overstiger det bedste årsresultat i banken siden børsnoteringen i 2011.
 • Samlede kursgevinster på 51,9 mio. kr. og aktieudbytte på 23,1 mio. kr. primært som følge af gunstige forhold på de finansielle markeder og positivt afkast af bankens investeringer i partnerselskaber.
 • Fortsat lave nedskrivninger på 16,7 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod en tilbageførsel på 4,3 mio. kr. i 1. halvår 2018. Generelt lave eller direkte faldende nedskrivninger på privatkunder og de fleste erhvervskunder, men stigning på landbrugskunder.

 • Gebyrindtægterne er for 1. halvår 2019 på 132,0 mio. kr. og ligger dermed på et fortsat højt niveau. Årsagen er først og fremmest et højt aktivitetsniveau på boligområdet med stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb.

 • Stigning i udlånet med 3,7 %. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder, mens der har været et fald i udlån til landbrug på 9,2 %, hvilket er i tråd med bankens strategi.

 • Basisindtjening på 73,8 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod 72,5 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsomkostningerne på 11,9 mio. kr. i 1. halvår 2019, er basisindtjeningen steget med 18,2 %.
   
 • Kapitalgrundlaget er markant forbedret med en kapitalprocent på 18,9 %. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 5,8 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 13,1 %.

 • Som følge af to opjusteringer i juni måned forventer banken nu en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 320-360 mio. kr.
   

Kontakter

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Billeder

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer og rådgivningscentre beliggende i Jylland og på Fyn samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Rekordoverskuddet for 2019 er det bedste resultat i Danske Andelskassers Banks historie28.2.2020 08:51:12 CETPressemeddelelse

Efter det største overskud i bankens historie, 349,2 mio. kr. efter skat, kan banken udbetale udbytte på 98 mio. kr. til aktionærerne for første gang siden børsnoteringen i 2011. Resultatet forrenter egenkapitalen med 22,1 %, hvilket hører til blandt de allerbedste resultater i sektoren. Den strategi, som blev lanceret i marts 2019, har vist sig at være helt rigtig og skabt stor værdi til aktionærerne. Danske Andelskassers Bank vil også bruge sin stærke position til at give kunderne stadig flere finansielle tilbud - i samarbejde med en række forretningspartnere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum