Danske Andelskassers Bank A/S

Halvårsrapport 2021: Danske Andelskassers Bank med meget tilfredsstillende overskud på 124,9 mio. kr. – det bedste halvårsresultat siden børsnoteringen i 2011

Del

Danske Andelskassers Bank leverer i 1. halvår 2021 et overskud før skat på 124,9 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 12,4 % p.a., hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling. Halvårsresultatet er det bedste, siden banken blev børsnoteret i 2011.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen

”Det er meget positivt, at vi med et resultat på 124,9 mio. kr. i 1. halvår 2021 leverer det bedste 1. halvår siden børsnoteringen i 2011. Samtidig er det også meget positivt, at overskuddet er et resultat af fremgang på flere områder, hvor især højt aktivitetsniveau og udviklingen i bankens basisindtjening er glædeligt, men også kursreguleringer og tilbageførsler af nedskrivninger.

Vi oplever fortsat vækst i forretningsomfanget samt høj kundetilgang i såvel bankens traditionelle som nye markedsområder, hvilket understøtter vores strategiske mål om at blive en større bank, der udnytter vores potentiale.

Det er meget tilfredsstillende, at bankens egenkapital i 1. halvår 2021 er blevet forrentet med 12,4 % p.a. Det bidrager til at gøre Danske Andelskassers Bank til et attraktivt og solidt pengeinstitut til gavn for kunder, lokalsamfund og aktionærer”, siger Jan Pedersen.

Forventninger til 2021

Danske Andelskassers Bank opjusterede i juli for tredje gang i 2021 forventningerne til årets resultat før skat fra intervallet 85-135 mio. kr. til intervallet 110-160 mio. kr. Basisindtjeningen er fastholdt i spændet 70-110 mio. kr.

Trods COVID-19 er Danske Andelskassers Banks nedskrivninger fortsat på et lavt niveau, men banken er opmærksom på udviklingen for særligt bankens erhvervskunder og har derfor fastholdt det ledelsesmæssige tillæg på 40 mio. kr. og solvenstillægget på 12 mio. kr.

Strategiplanen følges fortsat

Danske Andelskassers Bank følger fortsat den femårige strategiplan, der blev lanceret i foråret, og med det netop offentliggjorte halvårsregnskab understreger banken sin kurs.

”Halvårsrapporten viser, at vi leverer på det, vi har sat os for med den nye strategi. Forretningsomfanget stiger, mens de relative omkostninger falder. Flere kunder vælger Danske Andelskassers Bank til, og vores partnerskaber inden for blandt andet forsikring, leasing og pension gør det attraktivt for kunderne at samle deres forretninger hos os”, afslutter administrerende direktør Jan Pedersen.

Hovedpunkter i halvårsregnskabet 2021:

  • Resultat før skat i 1. halvår 2021: 124,9 mio. kr. mod et resultat på 4,8 mio. kr. i samme periode 2020. Resultat før skat i 2. kvartal: 63,6 mio. kr.
    Halvårsresultatet skyldes udviklingen på de finansielle markeder, der i 1. halvår har givet positive kursreguleringer på 50,4 mio. kr., en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 5,7 % i forhold til samme periode sidste år samt tilbageførsler af nedskrivninger på 15,1 mio. kr.
  • Basisindtjeningen er i 1. halvår 2021 steget med 8,1 % til 59,4 mio. kr. mod 55,0 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Det samlede forretningsomfang er i 1. halvår 2021 steget med 18,2 % i forhold til 1. halvår 2020. Det øgede aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 6,1 % i forhold til 30. juni 2020, så det samlede udlån udgør 6.607 mio. kr. pr. 30. juni 2021.
  • Omkostningerne er i 1. halvår 2021 steget med 5,1 % som følge af investeringer i forbindelse med bankens strategiske tiltag. I forhold til forretningsomfanget er der imidlertid tale om et fald i de relative omkostninger – helt i tråd med bankens strategiplan.
  • Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 22,4 og en kapitalmæssig overdækning på 8,0 procentpoint svarende til 742 mio. kr. pr. 30. juni 2021.

Egenkapitalen udgør 2.166 mio. kr. pr. 30. juni 2021 mod 1.949 mio. kr. pr. 30. juni 2020 og er i 1. halvår 2021 forrentet med 12,4 % p.a. før skat.

Kontakter

For spørgsmål til denne pressemeddelelse kan kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 8799 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk

Billeder

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank – i daglig tale Andelskassen - er en børsnoteret bank med hovedkontor i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Banken har 19 afdelinger rundt i landet, der betjener både privat- og erhvervskunder. Banken har et lokalt fokus og engagerer sig i sine lokalområder, blandt andet gennem uddeling af priserne ”Sammen kan vi mere” og ”Andelskasseprisen”.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum