Halsnæs Kommune

Halsnæs får milliontilskud til nyt cykelstiprojekt

Del

Halsnæs kommune har netop fået tildelt 6,765 mio. kr. fra statens cykelpulje til nye cykelstier. Dermed er vejen banet for et nyt cykelstiprojekt på Strandvejen i Frederiksværk.

Med det nye projekt kan der blive etableret en sammenhængende cykelrute på hele Strandvejen, som skal sikre en mere sikker og attraktiv rute mellem Frederiksværk og den sydlige del af Halsnæs. Den 2,8 km lange rute vil bestå af en kombination af fællesstier og delte stier.

Udvalgsformand for Plan og Byg, Michael Thomsen glæder sig over, at Halsnæs har fået del i midlerne:

”Første del af Strandvejen er blevet renoveret med det formål at øge trafiksikkerheden. Med midlerne fra statens cykelpulje har vi nu endelig mulighed for også at forbedre forholdene for cyklister på den resterende del af strækningen, så det bliver mere trygt at færdes. Det er der i den grad behov for. Derfor vil vi i byrådet også prioritere at afsætte de nødvendige midler til medfinansiering af projektet i 2023,” udtaler Michael Thomsen.

Milliontilskud fra Staten

Det er forligskredsen bag regeringens infrastrukturaftale, der har udmøntet 200 millioner kroner til i alt 39 forskellige cykelprojekter på tværs af landet. Det er den pulje, Halsnæs Kommune nu har fået del i, og som dækker halvdelen af finansieringen til cykelruten på Strandvejen.

Sidste år fik Halsnæs også puljemidler til etablering af cykelforbindelse langs den resterende del af Hanehovedvej, så der kunne skabes en sammenhængende stiforbindelse mellem Frederiksværk og Hundested.

Det forventes, at projektarbejdet og dialogen med beboere på Strandvejen bliver sat i gang i løbet af 2023.

Kontakter

Michael Thomsen
Udvalgsformand for Plan og Byg i Halsnæs Kommune
Tlf.: 21 27 03 80

Sune Impgaard Schou
Direktør i Halsnæs Kommune
Tlf.: 23 49 65 22

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!