Region Hovedstaden

Hæstorp: Patienter og pårørende skal have større indflydelse på deres behandlingsforløb

Del

Et enigt regionsråd har afsat 3 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med at inddrage patienter og pårørende

Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede tirsdag aften at afsætte 3 mio. kroner årligt over de næste tre år til at understøtte hospitalernes arbejde med at inddrage patienter og pårørende.

”Mennesker er forskellige, og det gælder også, når vi er syge. Derfor skal regionens patienter og pårørende have større indflydelse på deres behandlingsforløb, og deres behov og livssituation skal inddrages systematisk, så vi skaber et mere menneskeligt sundhedsvæsen og behandlingen kommer mest muligt til gavn for den enkelte,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Det nye initiativ forankres i det eksisterende Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), der til årsskiftet ændrer navn til Center for Patientinddragelse. Centret vil levere viden, støtte og rådgivning, der hjælper personalet i sundhedsvæsenet til systematisk at inddrage patienterne i en travl hverdag.  

Patienterne med til at skabe bedre sundhedsvæsen

Marlene Würgler, enhedschef for Kompetencecenter for Patientoplevelser, tror på, at patientinddragelse er vejen til et bedre sundhedsvæsen.

”Vi ved, at hvis vi systematisk inddrager patienter og pårørende, giver det bedre behandlingsresultater og øger patienternes livskvalitet. De nye midler giver fornyet drivkraft til dette arbejde og skal bruges til at hjælpe hospitalerne med at blive endnu bedre til at inddrage patienter og pårørende. Vi skal i samarbejde med vores dygtige sundhedspersonale fremme en kultur, hvor patienternes viden, behov og præferencer anerkendes og sættes i centrum for behandling, forløb og organisering. Det betyder, at vi også skal blive bedre til at lære af de gode eksempler fra udlandet, men også af hinanden på tværs af hospitalerne.”

Patienterne med i beslutningerne

Administrationen skal sammen med hospitalerne i somatikken og psykiatrien udpege fælles faglige indsatsområder inden for patientinddragelse, hvor regionen skal op i fart og skabe bedre resultater.

Det kan fx være fælles beslutningstagen, som er et samarbejde mellem patient og kliniker, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling, pleje og opfølgning i den grad og på de måder, som patienten ønsker. Det kan fx også være bedre brug af feedback fra patienter og pårørende til løbende at forbedre patientforløb og service på hospitalerne eller indsatser, der sikrer tværgående inddragelse i det samlede patientforløb på hospitalet, i kommune og i almen praksis.

Fakta om KOPA

  • KOPA er en intern konsulentfunktion i Region Hovedstaden, der yder konsulentbistand til regioner, kommuner, hospitaler og afdelinger m.v., der ønsker at skabe mere patient- og brugercentrerede behandlingsforløb.
  • KOPAs 28 medarbejdere er specialister i metoder til patientinddragelse, data om patientoplevet kvalitet, brugerundersøgelser og evalueringer – og har stærke metodefaglige kompetencer, fx interview- og spørgeskemaundersøgelser, procesfacilitering og projektledelse.
  • KOPA er især kendt for at stå for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som er en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 250.000 patienter, der gennemføres på vegne af de fem regioner. I slutningen af 2021 overgår LUP til hver måned at levere tidstro data på den patientoplevede kvalitet til alle hospitaler og afdelinger. Det gør nemmere at identificere, hvor arbejdet med patientinddragelse skal styrkes og at følge op på, om den styrkede indsats har en effekt

Læs mere om KOPA her: https://patientoplevelser.dk/

Yderligere info via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 8895 eller presse@regionh.dk 

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum