FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Grønnere bilpark må ikke slå hul i stastskassen og øge uligheden

Del

”Det er beklageligt, at bilkommissionen ikke er kommet i mål med en model, der fastholder statens provenu fra bilbeskatningen. En grønnere bilpark skal gå hånd i hånd med social balance og provenu til statskassen, samtidig med at lønmodtagerne fortsat skal kunne tage bilen til og fra arbejde”, siger Arne Grevsen, næstformand i FH.

Arne Grevsen ærgrer sig over, at Bilkommissionen efterlader en milliardregning i statskassen.
Arne Grevsen ærgrer sig over, at Bilkommissionen efterlader en milliardregning i statskassen.

Bilkommissionen fremlægger en række modeller til at sikre et robust bilbeskatningssystem med en grønnere bilpark med lavere CO2-udledning til følge. Men alle modeller betyder et tab af provenu fra bilbeskatningen i milliardklassen i 2030 sammenlignet med i dag.

”Der er også mange gode takter i anbefalingerne som i store træk flugter med FH’s forslag til ny bilbeskatning, men hullet i statskassen overskygger”, siger Arne Grevsen og fortsætter:

”Udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler er et redskab blandt mange til at nå 70 pct. målsætningen. Bilkommissionen viser, at vi risikerer at slå bunden ud af statskassen, øge uligheden og svække mobiliteten, hvis vi stirrer os blinde på antallet af nul- og lavemissionsbiler”, siger Arne Grevsen.

Beskatning baseret på bilens værdi er vigtig

Bilbeskatningen indbringer samlet set et tocifret årligt provenu til statskassen, og bilbeskatningen bidrager samtidig til den sociale balance. Bilkommissionen fastholder at bilens værdi skal være grundlaget for bilbeskatningen. Herudover indføres også CO2-udledning som element i beskatningen.

”Bilkommissionen er helt på linje med os, når de fastholder værdielementet i bilbeskatningen. Det bidrager både til den sociale balance og statens provenu, og i kombination med CO2-udledning som nyt teknisk kriterium sikrer anbefalingerne et bilbeskatningssystem, som er robust over for udviklingen i teknologien. Det er jeg meget tilfreds med”, siger Arne Grevsen.

Bilkommissionen anbefaler lige som FH også en delvis omlægning fra beskatning af anskaffelse til ejerskab.

”Det er rigtigt set, da den delvise omlægning fra beskatning af anskaffelse til ejerskab øger tempoet, hvormed bilparken udskiftes fra fossilbiler til elbiler”, siger Arne Grevsen.

Ejere af fossilbiler skal stadig kunne tage bilen til og fra arbejde

”Hundredtusindvis af lønmodtagere er afhængige af bilen, når de skal til og fra arbejde, og derfor er jeg tilfreds med, at Bilkommissionen har blik for, at ejere af fossilbiler stadig skal kunne komme til og fra arbejde”, siger Arne Grevsen, og konstaterer i forlængelse heraf:

”Det er også med til at sikre bilejerne en fair overgang til et nyt beskatningssystem og et nyt bilmarked.”

Behov for løbende overvågning af bilmarkedet og bilbeskatningen

Bilkommissionens anbefalinger bliver nu udgangspunktet for politiske forhandlinger, og her peger kommissionen på behovet for, at politikerne skriver ind, at udviklingen på bilmarkedet skal følges tæt.

”Når bilmarkedet står over for så store forandringer, er der brug for løbende overvågning, og vi foreslår en redegørelse, som hvert 3. år kortlægger bilmarkedet, bilbeskatningens fordelingsmæssige profil, statens provenu fra bilbeskatningen samt mobiliteten på arbejdsmarkedet”, siger Arne Grevsen og slutter:

”Jeg håber, at det bliver del af en bred politisk aftale, som forhåbentlig lander hurtigt og med fokus på statens provenu, fordelingsprofilen, mobiliteten og CO2”.

Nøgleord

Billeder

Arne Grevsen ærgrer sig over, at Bilkommissionen efterlader en milliardregning i statskassen.
Arne Grevsen ærgrer sig over, at Bilkommissionen efterlader en milliardregning i statskassen.
Download

Information om FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation
FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København S

35 24 60 00https://fho.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi organiserer faglige organisationer, der repræsenterer mere end 1,3 mio. lønmodtagere. Både offentligt og privat ansatte.

FH kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi er en del af den rigtige fagbevægelse, der kæmper for ordnede forhold for vores medlemmer. Vi forhandler med arbejdsgiverne for at sikre og fastholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er det, vi kalder ”Den Danske Model”.

Vi arbejder for job til alle, og for at Danmark fortsat er et produktivt velfærdssamfund. Derfor bekæmper vi social dumping, der undergraver den danske model og vores overenskomster.

Vores værdigrundlag bygger på stolthed, lighed og fællesskab. Vi tror på, at vi er stærkere sammen end hver for sig.

Følg pressemeddelelser fra FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsens Hoveorganisation har nu etableret 17 nye FH-sektioner15.12.2020 22:12:57 CETPressemeddelelse

I aften faldt den sidste af i alt 17 nye, lokale sektioner under Fagbevægelsens Hovedorganisation på plads. Hermed er fusionen mellem de to hovedorganisationer LO og FTF tilendebragt. ”Jeg glæder mig til, at vores nye, stærke, tværfaglige sektioner skal ud og være med til at skabe endnu bedre resultater for medlemmerne”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hoveorganisation.

EU-rapport: Danske lønmodtagere psykisk pressede på jobbet2.11.2020 07:32:54 CETPressemeddelelse

Danmark er ét af de lande i Europa, hvor lønmodtagerne oplever det største tidspres på jobbet og hvor flest belastes af arbejdet med mennesker. ”Med den nye bekendtgørelse bliver det tydeligere for arbejdspladserne, hvordan man håndterer problemer med psykisk arbejdsmiljø som noget fælles på arbejdspladsen. Fx ved at skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, så man ikke bliver syg af for stort tidspres”, siger FH-næstformand, Morten Skov Christiansen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum