Instituttet for Fremtidsforskning

Gratis udviklingsforløb skal gøre det nemmere for Danske SMV’er blive klar til fremtiden

Del

Arbejde med strategisk fremsyn og kunstig intelligens skal gøre SMV’erne mere konkurrencedygtige. Tilmeldingen er nu åben til SMV Navigator – som støttes med 5,9 millioner kr. af Industriens Fond.

Danske SMVer oplever i stigende grad at stå over for nye udfordringer og problemstillinger – men absolut også vækstmuligheder – som stiller helt nye krav til en fremtidsparat forretningsmodel. Det gjorde sig gældende før Corona, men i særdeleshed også under og efter krisen, der har overrumplet mange SMVer.

Initiativet består i sin helhed af to overordnede hovedaktiviteter: Dels et operativt trend-scanning-værktøj som skal give SMVerne mulighed for løbende at udforske og opnå indsigt i, hvad der driver forandring i deres forretningsomverden i dag og på sigt. Derudover faciliteres en række udviklingsforløb, hvorigennem SMV’erne får et kompetenceløft og eksperthjælp til at forankre proces og mindset til at arbejde strategisk med fremtiden og konkret eksekvere herpå. Der er nu åbent for tilmelding til disse.

I praksis vil det kommende horizon scanning-værktøj fungere som et gratis og åbent værktøj, som virksomhederne kan bruge operationelt til at tilpasse sin egen ”trend-radar” og monitorere udviklinger inden for udvalgte temaer. Maskinlærings-softwaren vil så løbende scanne og identificere nye udviklinger og trends, og man får derved opdateret data- og vidensgrundlaget inden for sin definerede ”trend-radar”.

For mange SMVer gælder det, at man har begrænsede ressourcer til rådighed i dagligdagen, når det kommer til at arbejde strategisk med fremtiden. SMV Horizons skal være med til at nedbryde nogle af disse barrierer. 

Vi er glade for at kunne åbne for tilmeldingen til SVM Navigator. Mange SMV’er vil kunne genkende, at det kan være svært at have overskud til at løfte blikket, og have et strategisk syn på fremtiden, når man har travlt med at drive forretning. Nu har de muligheden for at udnytte det potentiale og handle på de risici fremtiden bringer. Vi håber at udviklingsforløbene vil bidrage til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at arbejde proaktivt og målrettet med fremtiden.” siger Udviklingsdirektør Charlotte Kjeldsen Krarup fra Industriens Fond.

Netop på den måde sigter SMV Horizons mod at skabe bedre forudsætningerne for, at flere danske SMVer får et stærkere grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden.

Læs mere om udviklingsforløbene og tilmeld på https://smenavigator.dk/

FAKTA – PROJEKTETS PARTNERE:

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, non-profit og uafhængig fremtidstænketank, som gennem mere end et halvt århundrede har hjulpet organisationer med at arbejde strategisk med en foranderlig fremtid.

Halfspace er en førende og prisbelønnet data analytics og AI virksomhed, der hjælper virksomheder med at udfolde forretningsmuligheder i kunstig intelligens og bedre brug af data.

Beecon arbejder udelukkende med danske SMVer, og hjælper dem målrettet med at identificere forretningspotentiale, omsætte potentiale til en eksekverbar strategi og implementere strategien sideløbende med en travl drift.

Dansk Erhverv har som ledende erhvervsorganisation en unik rækkevidde og gennemslagskraft i forhold til at sikre de bedste vilkår og stærk fremtidig konkurrencekraft for danske virksomheder.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Instituttet for Fremtidsforskning

Instituttet for Fremtidsforskning
Instituttet for Fremtidsforskning
Bryghusgade 8
1473 København K

https://www.cifs.dk/da

Instituttet for Fremtidsforskning er en uafhængig, almennyttig fremtidstænketank - grundlagt i 1969. Vi inspirerer og udruster individer og organisationer, beslutningstagere og befolkningen til at tage beslutninger om fremtiden i dag.