Beskæftigelsesministeriet

Godt 400.000 kroner skal hjælpe fyrede medarbejdere i Aalborg Lufthavn videre

Del

Aalborg Lufthavn må afskedige medarbejdere på grund af den historiske krise i branchen. Nu skal penge fra varslingspuljen give hjælp til jobsøgning og opkvalificering.

COVID-19 har haft alvorlige konsekvenser for luftfartsbranchen, og nu har Aalborg Lufthavn opsagt 85 af de 282 medarbejdere.

Aalborg Kommune oplever en stor stigning i ledigheden, og Jobcenter Aalborg vurderer, at der for en del af medarbejderne vil være behov for en tidlig og aktiv indsats, så de har større chancer for at finde et nyt job på et presset arbejdsmarked.

Derfor er der søgt om hjælp til jobsøgning og opkvalificering til 41 medarbejdere. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har dispenseret for reglerne og bevilget 409.900 kroner fra varslingspuljen.

De afskedigede er både faglærte og ufaglærte og har været ansat inden for blandt andet security, service og portører.

Der bliver oprettet en hotline til de afskedigede, hvor de kan få råd og vejledning, og så bliver der etableret en Facebook-gruppe, hvor det er muligt at dele informationer, erfaringer, jobopslag m.v. Derudover vil der blive givet forskellige tilbud om opkvalificering, der er tilpasset den enkelte medarbejders kompetencer og den lokale efterspørgsel på arbejdskraft.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Der er ingen tvivl om, at luftfartsbranchen er særlig hårdt ramt, og derfor har jeg også dispenseret for reglerne, så de afskedigede kan få en hurtig indsats. Jeg synes også, at det giver god mening med en hotline og en Facebook-gruppe, der kan sørge for, at information og gode råd kommer ud til alle, da de allerede er blevet fritstillet. Jeg glæder mig også over, at jobcentret sætter ind med opkvalificering målrettet mangelområder.

- Jeg håber, at de opsagte medarbejdere med hjælp fra jobcentret hurtigt kan finde et andet arbejde. Ledighed er gift for samfundet, og det er en kamp, som vi skal tage i fællesskab og ikke bare et problem for den enkelte.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet:

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Nu udbetales de 1.000 kr. til borgere på offentlig forsørgelse1.10.2020 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Godt 2,2 millioner borgere kan fra 1. oktober se frem til automatisk at modtage 1000 kr. i skattefrit engangstilskud fra staten. Der er tale om borgere, der har modtaget en offentlig forsørgelsesydelse for april 2020, sådan som regeringen og et bredt flertal i Folketinget aftalte i sommer. Pengene skal være med til at sætte gang i dansk økonomi. Tilskuddet udbetales inden uge 42. For at få pengene skal man have en NemKonto, hvilket langt de fleste borgere, der modtager ydelser fra det offentlige, har. Hvis man planlægger at skifte bank i den kommende tid, er det derfor en god idé at give den nye bank besked om, hvilken konto der skal bruges som NemKonto, så pengene lander rigtigt. Der vil ikke ske et fradrag i de offentlige ydelser, man i forvejen modtager. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Dansk økonomi har som mange andre landes været påvirket af corona-virussen og er det fortsat. Derfor satte vi fra starten af krisen ind med hjælpepakker, som holdt hånden under rigtig

Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø30.9.2020 11:19:31 CESTPressemeddelelse

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019. Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. I bekendtgørelsen kan de bl.a. se, hvad der især skal lægges vægt på, når det skal vurderes, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed. Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare kra

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for august 202030.9.2020 10:40:01 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser et fald i ledigheden på 9.700 fuldtidspersoner i august 2020. Dermed er ledigheden på 137.800 fuldtidspersoner svarende til 4,9 procent af arbejdsstyrken. I juli lå ledigheden på 5,2 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Ledighedskøen blev 9.700 personer kortere i august. Det er det største fald i ledigheden siden corona-krisens start. Ministeriets egne daglige tal for tilmeldte ledige peger samtidig på, at der i september har været et yderligere fald. Sammenholdt med, at beskæftigelsen steg med 15.000 i juli, så vidner det om, at det går bedre for økonomien og arbejdsmarkedet. - Men corona er stadig iblandt os, som vi jo desværre har fået bevis for den seneste tid med stigende smittetal, så vi skal fortsat gøre, hvad vi kan for at holde hånden under dansk økonomi og arbejdspladser. - I går blev det muligt at søge om at få udbetalt sine indefrosne feriepenge, ligesom vi i oktober udbetaler et engangstilskud på

Forældre med hjemsendte børn grundet corona kan nu få barselsdagpenge29.9.2020 15:00:32 CESTPressemeddelelse

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der giver forældre mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge, hvis deres børn er sendt hjem fra skole eller daginstitution på grund af corona-smitte. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet, og ingen af barnets forældre skal have mulighed for at arbejde hjemme. Hvis forældrene har omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres hjemsendte barn, skal de anvende disse, inden de kan få barselsdagpenge efter ordningen. Hvis barnet er sygt med corona, skal forældre også først afholde barnets 1. og 2. sygedag. Ordningen træder i kraft i dag, den 29. september, og gælder frem til den 31. december 2020 og bygger på en aftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i september. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at et flertal i Folketinget og arbejdsmarkedets parter igen har vist,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum