Fængselsforbundet

God trivsel i Randers Arrest

Del

Tingene fungerer godt i Randers Arrest to år efter, huset blev opgraderet til sikkerhedsklasse 2-hus.

Ophavsret: Fængselsforbundet
Ophavsret: Fængselsforbundet

Selvom man tager sig af nogle af landets hårdeste indsatte, kan man godt have et udmærket arbejdsmiljø. Sådan oplever personalet det i hvert fald i Randers Arrest.

Det er to år siden, at det gamle arresthus fra 1862 fik ny adgangskontrol og bedre mulighed for sektionering af de indsatte.

Sammen med Helsingør, Køge og Aarhus blev arresten i 2016 udpeget til at være sikkerhedskategori 2-hus – populært kaldet mobilhus – for at tage kampen op mod indsmugling af mobiltelefoner i Kriminalforsorgen. Det skete i forbindelse med terrorsagen fra København, hvor det lykkedes flere fængslede at få adgang til telefoner.

Siden er det politiske fokus på mobiltelefoner svundet ind, men der er fortsat brug for arresthuse med ekstra høj sikkerhed.

Randers Arrest og de tre andre arresthuse tager sig derfor af konfliktsøgende indsatte, som er for hårde til at sidde i mindre arresthuse og i fængslerne. Dem er der rigeligt af i Kriminalforsorgen, så arresthuset er helt fyldt op.

Det lyder som opskriften på et dårligt arbejdsmiljø, men ikke desto mindre er kollegaerne glade for at møde på arbejde i Randers. Det fortæller Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Christian Bonczyk.

”Tingene fungerer godt. Vi har en god personalegruppe og et rigtig godt samarbejde med den nye ledelse.”

Det gode arbejdsmiljø kommer blandt andet til udtryk ved, at sygefraværet er markant lavere end i resten af Kriminalforsorgen. Betjentene i Randers er syge 17,5 dage i gennemsnit. På landsplan er tallet 26,5 dage.

Arresthuset har også få konflikter med de indsatte. Det hjælper formentlig i den sammenhæng, at personalenormeringen er høj.

”Nye indsatte med dårlig attitude falder hurtigt til ro, når de ser de mange blå skjorter,” siger Christian Bonczyk.

Afsonere
Træerne vokser dog ikke ind i himlen over Randers Fjord.

Arresthuset modtager også afsonere, som ikke passer ind i det mobilfrie varetægtsmiljø.

Kategori 2-husenes oprindelige funktion var at afskære varetægtsarrestanter fra at kommunikere med omverdenen. Men mange indsatte er afsonere. De skal ikke afskæres fra omverdenen på samme måde som varetægtsfængslede.

”På den måde fungerer vi på en anden måde, end vi er beregnet til. Vi foretrækker at huse arrestanter. Det er vores hovedformål,” siger Christian Bonczyk.

Bandetillæg
Han peger også på, at arresthuset snarere er et rocker-/bandehus end et mobilhus. Der sidder mange hårde indsatte, som kan påvirke de andre indsatte negativt.

Men til trods for at arresthuset tager sig af mange bandeindsatte, får de ansatte ikke samme tillæg, som personalet modtager på bandeafdelinger i lukkede fængsler.

Det kalder fængselsbetjent Majbritt Jepsen en skævvridning af personalegruppen: ”Vi tager os af de samme fanger, men bliver straffet, fordi vi er et lille hus.”

Hun mener, det er ironisk, at bandeafdelingerne på Enner Mark Fængsel – hvor betjentene får bandetillæg – sender indsatte til Randers – hvor betjentene ikke får det.

Det er altså ikke, fordi kollegaerne i Randers Arrest er forskånet for problemer i hverdagen. Men når der er et fundament af sammenhold og samarbejde, fungerer hverdagen bedre.

”Det er et godt arresthus, med en god ledelse, et godt personale og gode forhold,” understreger Christian Bonczyk.

Kontakter

Billeder

Ophavsret: Fængselsforbundet
Ophavsret: Fængselsforbundet
Download

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.

Følg pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum