Dansk Fjernvarme

God ny aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer

Del

God aftale om Power-to-X sætter fart på et nyt erhvervseventyr. Dansk Fjernvarme glæder sig over, at aftalen samtidig sætter fokus på de store mængder overskudsvarme, som kan nyttiggøres i fjernvarmen.

Aftalen er med til at sætte skub i udviklingen af Power-to-X (PtX) i Danmark og indeholder både retning og økonomi for den videre rute frem. Der sættes med aftalen fokus på, at PtX medfører store mængder overskudsvarme, som med fordel kan nyttiggøres i fjernvarmesystemet.

- Udnyttelse af overskudsvarme vil både gavne økonomien i PtX-anlæg samt varmeprisen for danske fjernvarmekunder. Aftalen sender et godt og klart signal til industrien og til energisektoren om, at placering af anlæg i nærheden af vores kollektive varmenet bør prioriteres, så vi kan fortsætte den danske tradition for effektiv udnyttelse af energien, mener Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.

PtX gør det muligt at producere brændstoffer, der kan erstatte fossile brændstoffer i en række svært omstillelige sektorer, og det er et af svarene på at nå Danmarks langsigtede mål om klimaneutralitet senest i 2050. Derfor er det afgørende for det videre arbejde, at den politiske aftale om PtX-strategien er på plads.

Klar til at sikre grøn omstilling af udfordrede sektorer
Dansk Fjernvarmes beregninger viser, at branchen kan bidrage med op mod 7,5 mio. ton CO2 reduktioner gennem CO2-fangst. Det er mere end halvdelen af de reduktioner, som man politisk mangler at adressere frem mod 2030 for at indfri de fælles klimamål.

- Vi glæder os meget over, at fjernvarmesektoren kan bidrage til at gøre Danmark klimaneutral. Fjernvarmenettet kan udnytte overskudsvarmen fra nye PtX-anlæg og nyttiggøre varmen til grøn varme i vores boliger, mens vores kraftvarmeværker og affaldsenergianlæg er klar til at suge millioner af ton CO2 ud af røggassen. Det kan bringes i spil til at producere grønne brændstoffer til brug for de sektorer, der har sværest ved at omstille sig, herunder til søfart, luftfart og tung vejtransport, siger direktør Kim Mortensen.

Aftalen betyder, at PtX-anlæg nu i større omfang kan blive udbredt i Danmark i de kommende år.

- Politikerne har med aftalen anerkendt værdien af det danske fjernvarmesystem i forhold til PtX. Nu bliver det væsentligt, at få samtænkningen til at ske i praksis, så der sikres en fornuftig placering af PtX-anlæggene ift. både el- og fjernvarmesystemet. Derfor er det glædeligt at se, at der bliver nedsat en PtX-taskforce, der netop skal bistå aktørerne på tværs for at sikre udvikling, marked og den vigtige infrastruktur i forhold til placering.

Dansk Fjernvarme hæfter sig ved, at det i aftalen muliggøres at anvende direkte linjer og geografisk differentierede forbrugstariffer for store elforbrugere, hvilket kan fremme en hensigtsmæssig placering af elproduktion og elforbrug. Det fremgår imidlertid ikke af aftalen, om denne mulighed kun er knyttet til PtX-anlæg, eller om det også omfatter andre store elforbrugere. Dansk Fjernvarme henstiller til, at der ikke forskelsbehandles, og at eksempelvis store varmepumper og elkedler også omfattes.

Kontakter

Pressechef Rune Birk Nielsen, tlf. +45 2490 4197 el. rbn@danskfjernvarme.dk

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76 30 80 00http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets ca. 370 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i København. I dag kommer 72 procent af fjernvarmen fra vedvarende energi, og sektoren har som mål at blive CO2-klimaneutral i 2030.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Danmark kan endnu mere, hurtigere og billigere19.4.2022 09:05:51 CEST | Pressemeddelelse

Regeringens forsyningsudspil ”Danmark kan mere II” sætter nu en retning for den kommende og krævende udfasning af naturgas i Danmark. Brancheorganisation Dansk Fjernvarme ser positivt på de mange ambitiøse initiativer, men hvis målet skal nås, skal planlægningsværktøjer og skarpere prioriteringer konkretiseres, så naturgassen hurtigt kan blive udfaset som varmekilde og erstattet effektivt med grøn og billig fjernvarme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum